JUNTA GENERAL D’ACCIONISTES

LA UGT PORTARÀ LA VEU DELS TREBALLADORS A LA JUNTA D’ACCIONISTES 28 de març de 2015. El proper 28 d’abril se celebrarà la Junta General d’Accionistes de Caixabank. De la mateixa manera que hem dut al carrer la nostra defensa del conveni col·lectiu, ara tenim una magnífica ocasió per a fer avinent a la resta d’accionistes en general, i al consell d’administració en particular, la necessitat que els treballadors gaudim d’un conveni just, sense retallades i digne d’una empresa que és líder en el mercat. La Junta General d’Accionistes fa balanç del que ha passat en l’exercici anterior, i entre d’altres assumptes: aprova els comptes anyals; aprova la gestió del consell d’administració; aprova la distribució de resultats; i se li sotmet a votació consultiva l’informe Segueix llegint

DEFENSEM EL CONVENI A LA CECA

PER UN CONVENI! Que a més sigui JUST I SENSE RETALLADES Les mobilitzacions segueixen Malgrat les importants renúncies de ACARL, el 14 de març, ja us anunciàvem que les posicions d’ambdues parts segueixen radicalment distanciades per això les delegades i delegats de CCOO, CSICA i UGT seguim mobilitzant-nos pel conveni. Avui 22 de març hem anat a la CECA aprofitant la Junta d’Accionistes de CECABank i l’Assemblea de CECA. Allà han acudit presidents, directors generals, directius, representants, accionistes. Són els responsables últims de la situació en la qual ens trobem i no poden romandre aliens a ella. A aquesta cita no podíem faltar. Són els responsables últims de la situació en la qual ens trobem i no poden romandre aliens a ella. Cal donar-li una Segueix llegint

PROPOSTES DE LA PATRONAL: Ajut d’estudis

AJUT DE LLAR D’INFANTS I ESTUDIS PER A FILLS D’EMPLEATS El conveni col·lectiu vigent regula en el seu capítol VIII (Ajuts, préstecs i bestretes) una sèrie de conceptes econòmics no salarials que conformen part de les condicions laborals de tots els treballadors del sector: art. 58. Ajut per llar d’infants art. 59. Ajuts per a la formació de fills d’empleats. art. 60. Ajuts per a estudis d’empleats art. 61. Bestretes art. 62. Préstec per adquisició d’habitatge habitual art. 63. Préstecs per a canvi d’habitatge habitual art. 64. Préstec social per a atencions diverses. Actualment l’ajut de llar d’infants està establert en 925 € i se’n té dret per cada fill en els tres primers anys de vida. Posteriorment fins als 25 anys, es percep l’ajut Segueix llegint

DEFENSEM EL CONVENI A LA JUNTA D’ACCIONISTES DE BANKIA

¡PER UN CONVENI JUST I SENSE RETALLADES! Les mobilitzacions SÍ que serveixen Tot i les importants renúncies de l’ACARL, ahir 14 de març, ja us anunciàvem que les posicions de les dues parts segueixen radicalment distanciades, per això les delegades i delegats de CCOO, CSICA i la UGT seguirem mobilitzant-nos pel conveni. Avui 15 de març estem a la porta del Palau Congressos de València, a la Junta d’Accionistes de Bankia.  Perquè les plantilles del sector de les antigues caixes d’estalvis també s’han mobilitzat per dir que comparteixen el nostre posicionament a la mesa de negociació: NO a la jornada partida (imprescindible per a la patronal) NO a la Mobilitat geogràfica FORÇOSA (ja no és a la negociació) NO a TREBALLAR MÉS TARDES DELS DIJOUS Segueix llegint

TAULA CONVENI 14 DE MARÇ

PER UN CONVENI JUST I SENSE RETALLADES! Les mobilitzacions SÍ serveixen A la taula de negociació d’avui dilluns 14 de març, la patronal fa tres renúncies importants que esperem ens permetin avançar en les negociacions: La patronal abandona totes les seves pretensions sobre MOBILITAT. Pagarà la part fixa del plus conveni 2016. Abandona la discussió sobre la fi de la ultraactivitat fins al 30 de juny. Mobilitat La patronal abandona totes les seves pretensions sobre MOBILITAT. Ho venim dient des del principi. Amb la mobilitat a la taula no hi havia conveni possible. També haurà de caure la jornada partida generalitzada. Això és el que pretenien: Mobilitat Geogràfica -Augmentar els quilòmetres, de 25 a 50 -Actualitzar la data de l’entrada en vigor del Conveni Col·lectiu, Segueix llegint