NEGOCIACIÓ D’HORARIS 28 juliol

SENSE ACORD POSSIBLE, L’EMPRESA RETIRA TEMPORALMENT LA SEVA PROPOSTA 29 de juliol de 2016. En la darrera reunió d’ahir, l’empresa ha decidit retirar la proposta de modificació d’horaris de fins a 450 oficines. Pretén d’aquesta manera facilitar un possible acord en el seu pla d’optimització de les plantilles de Madrid i Sevilla. Celebrem que la direcció separi els horaris del possible acord de sortides voluntàries, tal com ha exigit la UGT des del principi, tot i que  encara estem lluny d’arribar a una entesa. Acord d’horaris La direcció ha manifestat que tornarà a obrir la negociació a la tornada de les vacances. Però necessita que tant CCOO com el SECPB (únics signants de l’acord d’oficines A, les que ara tenen un horari singular pactat), modifiquin Segueix llegint

NEGOCIACIÓ D’HORARIS A CAIXABANK 26 de juliol

INSUFICIENTS MOVIMENTS PER PODER ASSOLIR UN ACORD  26 de juliol de 2016. A la reunió d’aquest matí, la direcció ha retirat la mesura de mobilitat geogràfica voluntària emmarcada en el Pla d’optimització de les plantilles de Madrid i Sevilla. Mantenen, però, el format de barrejar en el mateix acord aquest pla de sortides voluntàries juntament amb l’ampliació d’horaris de fins a 450 oficines. La UGT ha tornat a manifestar la seva negativa a subscriure un acord de modificació d’horaris mentre no es resolgui la prolongació de jornada que, de manera generalitzada, s’està duent a terme a la nostra empresa. I pel que fa a les mesures d’optimització, la UGT ha manifestat el seu rebuig a subscriure cap acord que suposi un outsourcing encobert. I en Segueix llegint

NEGOCIACIÓ D’HORARIS A CAIXABANK 21 juliol

PLA D’AMPLIACIÓ D’HORARIS 21 de juliol de 2016. A la reunió d’avui, l’empresa ha proposat un acord que aborda l’ampliació d’horaris i a la vegada un pla d’optimització de plantilles per a Madrid i Sevilla. La UGT no abordarà cap acord d’ampliació d’horaris fins que no es resolgui la prolongació genèrica de jornada. Així mateix la UGT ha manifestat el seu rebuig al fet que es pretengui, en un únic acord, regular condicions laborals (l’horari) i alhora mobilitats, extincions i suspensions voluntàries, encara que sigui en un àmbit local reduït. Resum de la proposta Nombre d’oficines afectades any oficines A oficines Stores 2016 36 80 2017 14 120 2018 0 200 Horari laboral de dilluns a divendres de 8.45 a 18.45 amb una hora i Segueix llegint

CONVENI COL·LECTIU A CAIXABANK

COM ENS AFECTA EL CONVENI COL·LECTIU AlS TREBALLADORS DE CAIXABANK? 11 de juliol de 2016. El nou conveni col·lectiu suposa, en termes generals, el manteniment de les nostres condicions laborals amb algunes millores, una pujada salarial moderada, una millora salarial per a les noves contractacions, i en canvi ens ha costat la pèrdua de la part del plus variable per a aquest any, i la suspensió de nous triennis durant any i mig. Independentment de les valoracions quantitatives particulars, resulta un conveni equilibrat que blinda un mínim de condicions laborals, qüestió gens menyspreable en les actuals circumstàncies de reconversió que viu el nostre sector. QUÈ HI GUANYEM AMB AQUEST CONVENI? REVISIONS SALARIALS Teníem congelat la gran part del salari des de 2010. Amb el nou Segueix llegint

ELS TRIENNIS EN EL CONVENI COL·LECTIU

SALVAGUARDAT EL SISTEMA DE TRIENNIS AL SECTOR D’ESTALVI 8 de juliol de 2016. Tot i els intents de la patronal per eliminar el sistema d’augment per antiguitat (triennis), el nou conveni col·lectiu ho salvaguarda tant pel que fa a la manera d’operar, com en l’import (4%), si bé  s’estableix un període de suspensió temporal de divuit mesos, en el qual les parts es comprometen a avaluar possibles alternatives. En cas de no arribar a cap acord, l’actual sistema es reprendrà transcorregut el període de suspensió. Durant tota la negociació del conveni, la patronal ha volgut modificar el model de triennis actual per un altre vinculat a variables del negoci i a l’exercici de funcions. Fet i fet, un sistema més barat i arbitrari. L’opció presa, Segueix llegint