ANY NOU, TAULES NOVES

TAULES SALARIALS PER L’ANY 2017 27 de desembre de 2016. El Conveni Col·lectiu, subscrit el passat 30 de juny, conté una revisió de l’1% de les taules salarials. Addicionalment es reactiva el Plus Conveni en la seva totalitat. Aquest increment salarial s’aplicarà també a tots els conceptes salarials, la revisió dels quals estigui definida en funció de la pujada de conveni per acords interns de Caixabank, tal com es va regular en l’Acord d’Aplicació de Conveni de 25 d’octubre d’aquest any. Noves taules salarials Altres conceptes salarials revisables

LA DISLÈXIA DE L’IEC

LA UGT RECLAMA SENTIT COMÚ EN L’APLICACIÓ DELS ÍNDEXS COMERCIALS 27 de desembre 2016. D’uns anys cap aquí l’Índex d’Efectivitat Comercial s’ha convertit en un dels grans objectius en certes DTs i DANs, sent utilizat moltes vegades com a punt d’inici per aplicar Plans de Millora, destitucions de companys, nous nomenaments i altres reajustos de plantilla. Des de la UGT hem reclamat que no s’utilitzi aquesta eina amb fins no contemplats en el seu disseny. A fi d’aclarir els dubtes creats per les diferents interpretacions aplicades en cada Direcció Territorial, la UGT s’ha dirigit a l’empresa per traslladar com s’està utilitzant l’eina i obtenir informació del disseny de la mateixa. Les principals conclusions a que arribem són les següents: L’IEC és una eina comercial que Segueix llegint

NEGOCIACIONS DE FINAL D’ANY 22 de desembre 2017

SIGNADES LES PRÒRROGUES DE L’ACORD DE GCs I D’APODERATS EQUIPS DE SUPLÈNCIA 22 de desembre de 2017. Atesos els mínims avenços en el global de negociacions, s’ha acordat una pròrroga més dels acords de GCs i apoderats equips de suplència, tots dos amb data de vigència i que s’han anat prorrogant per no deixar sense cobertura als companys afectats. GCs i Apoderats Equips de Suplència En aquesta ocasió l’empresa ha pretès vincular la seva pròrroga al compromís d’iniciar negociacions pel que fa a la classificació. La UGT s’ha manifestat rotundament en contra de vincular un acord actualment amb data de caducitat amb un altre que no ho és (el de classificació). Finalment l’empresa ha accedit tot i manifestar el seu interès a renegociar la classificació Segueix llegint