BAIXES PER INCAPACITAT TEMPORAL

COM ACTUAR EN CAS DE BAIXA PER INCAPACITAT TEMPORAL 28 de febrer de 2017. Tant el Reial Decret 625/2014, que va introduir novetats en la gestió de baixes per incapacitat temporal, com la Reforma Laboral, que ha penalitzat les absències laborals, incloses les causades per malaltia laboral intermitentment repetida, fan que els treballadors hem de ser especialment rigorosos en el compliment dels respectius tràmits administratius, sol·licitant l’informe de baixa des del primer dia, contràriament a procediments anteriors en els quals no s’exigia aquest tràmit fins al tercer dia. Com actuar en cas de malaltia o accident laboral Des del passat 1 de desembre els volants de baixa s’emeten des del primer dia que es va al metge. “L’informe mèdic de baixa d’incapacitat temporal, sigui quina Segueix llegint

REUNIÓ CONTROL HORARI 22 de febrer

SISTEMA DE REGISTRE: AUTODECLARACIÓN 23 de febrer de 2017. Ahir vam celebrar novament les reunions de les taules negociadores dels convenis col·lectius d’Estalvi i Banca. En primer lloc, no podem més que qualificar les dues reunions com decebedors, ja que li corresponia a la representació patronal respondre a les propostes que per escrit havíem presentant la representació sindical en la reunió anterior. En lloc d’això els portaveus de CECA i AEB van realitzar verbalment una valoració dels punts de trobada i desacord amb les propostes sindicals, insistint sobretot que per part sindical no havíem fet cap proposta sobre el model de registre de jornada. Des d’UGT manifestem novament la nostra opinió en aquesta matèria, aquesta és una competència que correspon a la capacitat organitzativa de Segueix llegint

REUNIÓ CONTROL HORARI 8 de febrer

MESAS NEGOCIADORES DELS CONVENIS D’ESTALVI I BANCA DAVANT LA FALTA DE PROPOSTES PATRONALS, UGT VA PRESENTAR LES SEVES 9 de febrer de 2017. Ahir es van tornar a celebrar les reunions, en sessions de matí i tarda, de les meses negociadores dels convenis col·lectius de Banca i Estalvi. Com ja anticipàvem en la nostra anterior circular ens corresponia als Sindicats fer les nostres primeres propostes en resposta a la poc concreta i difusa proposta patronal. Així va succeir en la primera reunió, la de Banca, on els cinc sindicats vam presentar les nostres propostes per escrit, no així en la segona reunió, la d’Estalvi, on només tres dels cinc sindicats vam presentar les nostres propostes per escrit. UGT va tornar a insistir en el seu Segueix llegint

EMBARASSOS I CURA DE FILLS

LA UGT SOL·LICITA LA CESSIÓ TEMPORAL DE PLACES D’APARCAMENT DE L’EMPRESA 8 de febrer de 2017. Des de la UGT ens vam dirigir a Recursos Humans per sol·licitar la cessió temporal de places d’aparcament de l’empresa, o en el seu defecte, tiquets del Pàrking Saba per a les companyes de Serveis Centrals en estat de gestació i també per aquells i aquelles amb nadons menors de tres anys. Salut laboral i igualtat són dos temes que, tot i estar de força actualitat, a la UGT sempre ens han preocupat i, en aquest sentit, pel que fa a la nostra implicació, han estat i són una prioritat. Als Serveis Centrals hem detectat que alguns dels problemes amb que es troben les companyes embarassades tenen relació amb Segueix llegint