DECLARACIÓ DE RENDA 2016

COMENÇA AQUEST 5 D’ABRIL LA CAMPANYA DE LA RENDA SENSE PROGRAMA PADRE 29 de març de 2017. El dimecres 5 d’abril comença la campanya de la declaració de la Renda i Patrimoni de l’exercici del 2016. La novetat més important no és de tipus impositiu sinó la desaparició del programa PADRE que ens ha acompanyat durant tants anys, i la implementació del programa Renda-WEB com a únic mitjà per confeccionar les declaracions. En la seva pròpia pàgina l’Administració Tributària informa: El 5 d’abril comença la campanya de Renda 2016, la novetat més significativa és la generalització de Renda WEB com a únic servei de confecció i presentació de la declaració de la Renda, per a tot tipus de rendes, incloses les d’activitats econòmiques. Això suposa Segueix llegint

REUNIÓ CONTROL HORARI 22 març

MÉS DEL MATEIX Com ens vam comprometre en la reunió anterior, UGT ha lliurat per escrit una valoració detallada de la proposta articulada presentada per les dues patronals en la reunió anterior. A dia d’avui les diferències són tan importants que es presagia una negociació pràcticament impossible. Les patronals no poden pretendre una mera declaració d’intencions que els faciliti una operació d’imatge. Per a la UGT qualsevol acord d’aquesta matèria ha de contemplar els següents punts: El control horari s’ha d’instrumentar en un sistema informàtic que reuneixi els requisits que estem reclamant des de l’inici de la negociació (fiable, no manipulable, diari, obligatori i universal per a tota la plantilla). El concepte de treball efectiu, que la patronal introdueix diverses vegades en la seva proposta, Segueix llegint

INSCRIPCIÓ OPOSICIONS NIVELLS X i VIII

EL 20 DE MARÇ S’OBRE EL TERMINI D’INSCRIPCIÓ DEFINITIVA D’acord amb les bases de les oposicions, el pròxim 20 de març s’obre el termini d’inscripció definitiva, que durarà fins al 31 del mateix mes. Prèviament recursos humans haurà enviat un recordatori als preinscrits. Pel que fa  a aquesta convocatòria recordem: Places convocades i nombre de preinscrits: Nivell X: 104 places; 890 preinscrits. Nivell VIII: 104 places; 2.421 preinscrits. Només es podran inscriure aquells candidats, candidates que estiguin preinscrits adequadament (fins al 31 de març). Només s’admetran les inscripcions lliurades en aquest termini, considerant-se que els candidats que no l’hagin fet han renunciat a participar en les proves. En el termini de 24 hores l’opositor rebrà un correu en què es confirmarà que la sol·licitud s’ha Segueix llegint

TREBALL BANCARI, PROFESSIÓ DE RISC

LA UGT RECLAMA QUE NO S’ESTIGMATITZI Al TREBALLADOR BANCARI 16 de març de 2017. De ser una professió cobejada a convertir-se en una professió d’elevat risc. Aquest és el resultat d’un canvi espectacular d’apreciació per part de la societat en general cap als treballadors del sector bancari. Les deficients polítiques de comercialització de productes complexos que han generat pèrdua dels estalvis de molts clients particulars, les campanyes contra els desnonaments, contra les clàusules terra i contra les despeses hipotecàries, han elevat la tensió en la relació amb els clients. En aquestes circumstàncies, la pressió dels responsables comercials dels bancs per augmentar la col·locació de productes para financers, unit al paper dels espies externs fan que la professió bancària es desenvolupi caminant damunt d’un camp minat. Segueix llegint

7 MESOS DE NEGOCIACIÓ D’OFICINES A I STORE

LA UGT INSISTEIX QUE NO ES POT NEGOCIAR L’AMPLIACIÓ D’HORARIS MENTRE NO SE SOLUCIONI LA PROLONGACIÓ DE JORNADA 13 de març de 2017. Després de set mesos de negociacions per eixamplar horaris a les oficines A i oficines Magatzem, la direcció de l’empresa ha marcat un calendari accelerat de reunions per aconseguir arribar a un acord que li possibiliti l’ampliació d’horaris a gairebé el 10% de les oficines actuals. Fins al moment ha anunciat acceptar algunes tímides millores per a les plantilles afectades, però encara insuficients per a la UGT, que seguim exigint solucionar la prolongació de jornada per poder avançar en aquest acord. 450 oficines, 3 tardes a la setmana per empleat La direcció de l’entitat segueix amb la banya al forat, encara que Segueix llegint