OPOSICIONS 2017: 278 PROMOCIONATS

DES DE LA UGT DONEM L’ENHORABONA A TOTS ELS QUE HAN ACONSEGUIT ASCENDIR MITJANÇANT LES OPOSICIONS D’AQUEST ANY I AGRAÏM L’ESFORÇ DE TOTS ELS PARTICIPANTS 28 de juny de 2017. Després dels processos de promoció per capacitació celebrats enguany (a nivells X, VIII i VII), des de la UGT volem transmetre la nostra enhorabona a tots els que han aconseguit promocionar i donar les gràcies a tots els participants en les proves. Per a la UGT les oposicions, tot i els intents de fer-les desaparèixer, segueixen sent la via més objectiva i transparent de promoció en el nostre sector. Aquest any ha coincidit la celebració de dos processos d’oposició a la nostra entitat: Proves de capacitació a nivells X i VIII: celebrades el 6 de Segueix llegint

VACANCES A L’ESTIU 2017

ESTAN PACTATS ELS RECURSOS SUFICIENTS QUE PERMETEN GAUDIR LES VACANCES A L’ESTIU 28 de juny de 2017. L’Acord de 17 de juliol de 2014 va establir un seguit de recursos per a permetre que es puguin gaudir les vacances a l’època de l’estiu, la més demanada, sobretot pel calendari escolar. Aquest és un acord garantista on els tres sindicats majoritaris salvaguardem la cobertura de vacances, especialment d’aquelles oficines més petites. D’aquesta manera, les direccions territorials disposen d’un pressupost per a cobrir aquestes absències, prenent com a referència les oficines de menys de tres empleats. El pressupost per al 2017 és de: En l’anterior exercici algunes DT van destacar pel seu estalvi, deixant partides sense gastar de la seva dotació inicial. En concret, aquest premi a la Segueix llegint

XECS GOURMET EN EL PACTE HORARI

ELS SIGNATARIS DE L’ACORD DONEN LA RAÓ A LA UGT 22 de juny de 2017. En la passada comissió de seguiment del pacte horari, els signataris reconeixen les dificultats del sistema de compensació de menjars mitjançant els xecs gourmet, com ja vam denunciar des de la UGT. A la nostra comunicació del 30 de maig vam denunciar el sistema informàtic emprat d’aprovació prèvia i la poca acceptació dels xecs gourmet a moltes poblacions de l’estat. Després de la nostra reclamació davant la direcció, la comissió de seguiment del pacte horari, en la qual només hi ha els signants de l’acord, ha acabat donant-nos la raó, i el sotmetrà a estudi. Per a la UGT hi ha solucions de fàcil implantació, i no cal esperar més temps. Així mateix volem reiterar Segueix llegint

PACTE HORARI: VOLUNTARIETAT

PER LA UGT LA VOLUNTARIETAT EN EL PACTE HORARI NO ESTÀ SUFICIENTMENT GARANTIDA 16 de juny de 2017. El canal de denúncies acordat en el Pacte Horari per CCOO i SECPB no és suficient per garantir la voluntarietat. No és presentable que la comissió de seguiment que ha d’evitar la vulneració de la voluntarietat encara no s’hagi reunit. Serà que als signataris no els sembla prou important. En l’acord d’oficines A i store, la voluntarietat queda aparentment garantit amb les següents mesures: Creació d’una bústia de denúncia, administrada per Relacions Laborals, confidencial i no anònima, on canalitzar les incidències. Aquestes incidències, juntament amb les presentades pels sindicats signataris, seran tractades en una comissió de seguiment reduïda, que es convocarà cada quinze dies després de la signatura de l’acord. Doncs bé, avui Segueix llegint

ÚLTIMA HORA TRIBUNAL D’OPOSICIONS

14 de juny de 2017. Després del retard en la publicació provisional de les notes, s’han ajornat els següents esdeveniments: Termini de reclamació de la classificació provisional: fins a les 16’00h del pròxim divendres 16 de juny, a fi de respectar el termini dels 3 dies naturals contemplat en les bases. Tribunal d’Oposicions: en comptes d’aquest divendres, s’ajorna al dilluns 19 de juny. Recordem que les reclamacions hauran d’enviar-se a oposiciones@caixabank.com. Qui vulgui que des de la UGT li fem un seguiment de la reclamació, podrà lliurar-nos còpia a comunica@ugtcaixabank.org