DESESPERACIÓ A CAIXA

LA UGT RECLAMA MILLORES A LES TAULETES TÀCTILS DE CAIXA 16 d’agost de 2017. El canvi dels antics equips informàtics de caixa per noves tauletes, a banda d’aportar una estètica més avantguardista, està generant una pèrdua d’eficàcia rellevant en el servei de caixa. La lentitud del servei de caixa Les transaccions s’eternitzen des de la instal·lació de la tauleta, per desgràcia d’aquells que tenen una filera de clients esperant, moltes vegades amb ànims d’irritació creixent. Tot i les darreres notícies sobre una versió nova que agilitaria els processos, el cert és que res s’ha notat en la xarxa d’oficines, que hagués desitjat no tenir instal·lada la tauleta en el lloc de caixa. És evident que els que han desenvolupat aquests nous mitjans, o bé no Segueix llegint

EL DESGAVELL DEL SERVEI DE CAIXA

PER LA UGT EL SERVEI DE CAIXA HA D’ABORDAR-SE AMB SERIETAT 7 d’agost de 2017. Dins dels canvis de model d’oficina que està realitzant l’empresa s’inclou la transformació del servei de caixa, el qual es veu reduït al mínim possible. De ser fonamental en altres temps ha passat a considerar-se irrellevant o una despesa evitable. La UGT reclama que la transició es faci amb el màxim respecte vers els clients que encara segueixen demanant aquest servei, així com als traballadors que l’atenen. Horaris de Caixa diferents segons cada Direcció Territorial Cada DT és un món. A cada DT es dona un servei diferent. Fins i tot a cada DAN. Quina imatge està donant Caixabank als seus clients? La restricció de l’horari de caixa està tenint Segueix llegint

ESFORÇ EXTRAORDINARI EN FORMACIÓ

LA UGT EXIGEIX A LA DIRECCIÓ QUE HO COMPENSI ADEQUADAMENT 4 d’agost de 2017. La formació obligatòria derivada de la normativa MIFID II està exigint, de facto, un sobreesforç addicional a les plantilles del nostre sector. La UGT està desenvolupant diverses actuacions per arbitrar compensacions adequades. A Bankia i Banc de Santander ja s’ha arribat a acords que les regulen. El pròxim 3 de gener entrarà en vigor la nova directiva sobre Mercats d’Instruments Financers (MiFID II) a fi d’aconseguir un sistema financer més segur i transparent amb la clientela. Aquesta directiva també regula una formació mínima exigible pel que fa a les persones que informen com les que assessoren els clients. A Bankia i en Banc de Santander ja s’han acordat compensacions En ambdues entitats la UGT i la resta de Segueix llegint

CONTRA LES ENTITATS FINANCERES

PER LA UGT CAL DONAR GARANTIA JURÍDICA ALS EMPLEATS 1 d’agost de 2017. Fruit d’actuacions passades i del descrèdit social en què han incorregut les entitats financeres, estem vivint una autèntica febre de demandes, moltes d’elles afavorides per gabinets d’advocats especialitzats en aquest tipus de plets, amb gran profusió en els mitjans, fins i tot en hores de màxima audiència televisiva, que s’anuncien a tot drap com a especialistes en plets i més plets. Qualsevol empleat de Caixabank està exposat a demandes per part dels clients, a causa de l’exercici del seu treball. Per tant el que cal davant d’aquest risc és la protecció. Cal una assegurança de responsabilitat civil per a la plantilla. I així ho hem fet arribar a la direcció, com a conseqüència de Segueix llegint