CLASSIFICACIÓ D’OFICINES 2018

LA UGT DEMANA UN TRACTE EXCEPCIONAL PER A UNA SITUACIÓ EXCEPCIONAL 31 d’octubre de 2017. Amb les dades de tancament d’aquest mes s’ha d’establir la classificació d’oficines que hi haurà durant el proper exercici. Davant les especials circumstàncies sobrevingudes per decisions externes que han afectat la distribució del negoci i ha fet variar la consecució prevista d’objectius en la xarxa d’oficines, la UGT sol·licita a la direcció que s’abordi un doble ajust: per un vessant al compliment de reptes i campanyes, i per l’altre la classificació d’oficines, a fi efecte de salvaguardar la trajectòria de les oficines fins al mes de setembre. Classificació d’oficines 2018 En la classificació d’oficines de 2018 es donen dues causes que desvirtuen l’habitual classificació d’oficines amb tancament de dades a Segueix llegint

REDUCCIONS DE JORNADA

COM ORGANITZAR-NOS AMB LA FAMÍLIA SI NO TENIM AJUDA 24 d’octubre de 2017. A cada començament de curs, afloren situacions en què es fa difícil conciliar la vida laboral amb les nostres obligacions familiars. També amb l’envelliment de la nostra gent gran augmenten les situacions de dependència. Entre les mesures que ens poden aportar alguna facilitat per cobrir aquestes atencions necessàries, la nostra regulació laboral permet l’ús de les reduccions de jornada i la flexibilitat d’horari en l’entrada i sortida. Flexibilitat d’entrada i sortida Tal com es recull en l’Acord de Conciliació, per raons de conciliació tenim mitja hora de flexibilitat en els horaris d’entrada i sortida sense patir variació en la nostra nòmina (podem entrar entre 07’30h i 08’30h, o sortir entre 2’30h i Segueix llegint

COMENCEN A AVALUAR ELS RISCOS PSICOSOCIALS

LA UGT, COMPROMESA EN FER COMPLIR LA LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 19 d’octubre de 2017. Després de la manca de realització de l’avaluació de riscos psicosocials, i malgrat la nostra insistència en el Comitè de Salut Laboral perquè l’empresa ho tirés endavant d’acord amb la llei, la UGT va haver de denunciar-ho a la Inspecció de Treball, tant a l’àmbit estatal com el nacional. Fruit d’aquestes actuacions, l’empresa abordarà una avaluació general de riscos psicosocials de forma pactada amb la representació laboral i d’acord amb els criteris tècnics escaients. Prova pilot Previsiblement s’inicia aquest divendres, 20 d’octubre, una prova pilot amb l’enviament d’enquestes a la plantilla de les direccions territorials de Canàries, Castella la Manxa-Extremadura, i Navarra. En total, una plantilla de 3170 Segueix llegint

ABSÈNCIA PER MALALTIA

CAL EL COMUNICAT DE BAIXA DES DEL PRIMER DIA D’ABSÈNCIA 18 d’octubre de 2017. Si et trobes malalt i no estàs en condicions d’anar al teu lloc de treball, has d’aportar el pertinent informe de baixa mèdica des del primer dia d’absència, comunicat que ha de ser emès pel servei públic de salut. No seran vàlids com a justificant els informes emesos per serveis mèdics privats. Aquesta obligació va entrar en vigor al nostre marc legal l’1 de desembre del 2015 (RD 625/2014 i ESS 1187/2015 -clicar per accedir-): Cal enviar aquest comunicat de baixa a l’empresa dins dels 3 dies següents – justificant l’absència des del primer dia – i el d’alta, en les següents 24 hores a la data d’emissió. Les absències del lloc de treball, Segueix llegint

TRASLLAT DE LA SEU SOCIAL DE CAIXABANK

LA UGT SOL·LICITA QUE S’ACTUÏ AMB RESPONSABILITAT PER DEFENSAR L’OCUPACIÓ I LA CLIENTELA 6 d’octubre de 2017. La UGT  a través del secretari general confederal, Josep Maria Àlvarez, ha transmès al president de Caixabank, Jordi Gual, en la reunió que han tingut aquest matí, el nostre compromís en la defensa de l’ocupació i de la clientela, instant que totes les actuacions que siguin necessàries es prenguin amb la màxima responsabilitat i amb la tranquil·litat necessària. Per la Secció Sindical de la UGT a Caixabank, els seriosos moments que estem travessant desaconsellen actuacions no meditades, tot i que l’actuació deslleial i oportunista d’altres actors financers obliguin a un canvi de seu social que lamentem. Esperem que un cop es normalitzi la situació, tot retorni al seu estat original. En tota la història Segueix llegint