NEGOCIACIÓ CENTRES IN TOUCH

PER A LA UGT SÓN NECESSÀRIES UNES COMPENSACIONS ATRACTIVES I UN HORARI QUE PERMETI CONCILIAR 24 de gener de 2018. En la quarta reunió celebrada ahir, la direcció ha modificat les seves posicions inicials pel que fa a compensacions i horari. Per a la UGT és fonamental garantir la voluntarietat, arbitrar un conjunt de compensacions atractives i que l’horari d’aquests serveis centrals permeti conciliar. Nova proposta de la direcció a) Horari Horari general: de 8 ‘15 h a 18 ‘30 h dos dies a la setmana tot l’any amb els divendres i vigílies de festiu de 8 ‘15 h a 15 ‘00 h (amb una hora i quart per al dinar) Durant el mes de juliol: només un dia a la setmana d’horari partit. Del 15 de desembre al Segueix llegint

NEGOCIEM ELS BONUS I PREMIS

PER A LA UGT CAL NEGOCIAR LA RETRIBUCIÓ VARIABLE PERQUÈ SIGUI REALMENT MOTIVADORA 17 de gener de 2018. S’apropa el moment de rebre el bonus i el desgavell és el mateix que el de tots els anys. La UGT exigeix negociar la regulació de la retribució variable, ja que la seva objectivitat i transparència repercutirà en una major motivació de la plantilla. La gran injustícia dels empleats sense càrrec Els empleats sense càrrec de la xarxa d’oficines van estar condicionats durant el 2017 a un índex (l’IEC sense marge de vendes) que no depèn ni de la gestió personal de cada empleat sense càrrec, ni de la gestió de l’oficina com a equip. Per què condicionar-los a factors externs a l’oficina quan participen activament en Segueix llegint

VACANCES 2018

LES VACANCES SÓN IRRENUNCIABLES 15 de gener de 2018. Amb l’any nou comença un altre període de vacances. El dret a gaudir-les, queda regulat a l’Estatut dels Treballadors (art. 38), en el nostre conveni sectorial (art. 35), i millorat per pactes interns. També es tracta d’un dret irrenunciable i indisponible, i llevat del finiment per extinció de contracte, no es pot substituir per compensació econòmica. Nombre de dies Vacances anyals: 25 dies hàbils. Ampliacions: Dos dies de lliure disposició (un de consolidat, i un altre mentre duri la vigència del conveni). A les Canàries: dos dies addicionals a les vacances anyals. Si no es fa reducció horària a la setmana de festes local: un dia addicional. Torn d’elecció El torn d’elecció es realitza per centre Segueix llegint

AUGMENTS EN LA NÒMINA DEL GENER

EN AQUESTA NÒMINA S’ABONA EL PLUS CONVENI 11 de gener de 2018.  A la nòmina d’aquest mes s’abonarà el plus conveni, alhora que també hi haurà els increments salarials pactats en el conven.i i en els acords interns. Abonament Plus Conveni El Plus Conveni és un complement salarial de meritació anual que s’abona un sol cop en el primer trimestre de cada any, en virtut de la polivalència i la definició funcional continguda en el Conveni Col.lectiu. A Caixabank, com és habitual, el cobrem aquest gener. Increments salarials En la nostra passada circular de l’11 de desembre vàrem comunicar les taules vigents per aquest any 2018. La pujada de l’1,25% pactada en conveni no només s’aplica a les taules salarials, sinó a tots aquells conceptes que per la Segueix llegint

BENVOLGUTS “JEFES MAJOS”

UNA ALTRA VEGADA MÉS LA PLANTILLA S’HA PORTAT BÉ 4 de gener de 2018. Aquest any passat els treballadors de Caixabank hem tornat a superar-nos en dedicació, professionalitat i responsabilitat. Malgrat les dificultats del mercat, de les noves exigències regulatòries, de les adversitats sobrevingudes, dels constants canvis en el nostre propi negoci, malgrat tot això, els treballadors hem tornat a respondre a un nivell superior a l’exigible. Ara li toca a les seves majestats, els nostres “Jefes Majos”, estar a l’altura, abandonant el sac del carbó, i promovent un gran acord que estabilitzi el nostre treball i millori les condicions laborals. Un gran acord és possible i necessari La nostra empresa gaudeix d’una salut de ferro, amb el millor compte de Resultats de la seva Segueix llegint