AUGMENTS NÒMINA JUNY

REGULARITZACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE PER LES BESTRETES I PRÉSTECS QUE NO SIGUIN D’HABITATGE 29 de maig de 2018. Si tens bestretes o préstecs que no siguin d’habitatge, estàs d’enhorabona. Amb al nou Acord de Valoració de les retribucions en espècie a què s’ha arribat amb l’Agència Tributària, el seu tractament serà més favorable que el que s’ha imputat en les nòmines d’enguany. Venciment de l’Acord a la fi de 2017 Fins llavors la valoració de les retribucions en espècie es calculava com la diferència entre els tipus aplicats i les següents referències:   Aplicació temporal durant 2018 Després del venciment de l’Acord, la CECA va presentar una proposta de valoració, però en aquest cas més favorable per a l’agència tributària: referència Nou Acord Segueix llegint

PAGAMENT ADDICIONAL EN LA NÒMINA DE MAIG

ES COBRARÀ EL PAGAMENT ADDICIONAL VARIABLE DEL CONVENI COL·LECTIU   29 de maig de 2018. El conveni estableix per a aquest any 2018, un pagament únic, que es farà durant el primer semestre, de caràcter no pensionable, proporcional al període de prestació de servei de cada treballador, que dependrà dels beneficis i ROE de cada entitat. En realitat es tracta d’una pujada salarial més, però sense incorporar-se a les taules salarials, de manera que no es consolida. El pagament d’aquest any correspon a l’exercici 2017, d’acord a les següents condicions: Si l’entitat té beneficis (després d’impostos) o reparteixi dividends: s’abonarà un pagament únic del 0,25% dels conceptes sotmesos a revisió salarial (art. 40) sobre les quanties referides a 31-12-2016. Si a més a més, el Segueix llegint

UN ACORD PER FER COMPLIR UN ALTRE ACORD

LA INCLUSIÓ DEL CANAL ÚNIC DE CONVOCATÒRIES NO AFEGEIX CAP AVENÇ SIGNIFICATIU 28 de maig de 2018. L’acord d’horaris singulars per als Centres In Touch, que la UGT no ha signat, inclouen assumptes que no tenen a veure amb la matèria tractada. Per a la UGT aquesta pràctica no està exempta de riscos, ja que pot emmascarar perjudicis per la cosa negociada amb eventuals beneficis d’altres àmbits que li són aliens. A més a més en aquest cas, establir la forma en què s’han de fer les convocatòries regulades per l’apartat de racionalització de l’activitat formativa i comercial (acord de 17 de juliol de 2014), s’intenta vendre pels signants com un gran avenç en el compliment d’aquest acord. Per a la UGT, que les convocatòries es facin d’una Segueix llegint

AVANÇ DE L’ENQUESTA DEL CLIMA 2017

LA PLANTILLA PERCEP UNA MILLORA GENERAL 17 de maig de 2018. Ahir es van presentar a la RLT els resultats de l’enquesta de clima laboral realitzada el passat trimestre. Ha participat el 71% de la plantilla (set punts més que el 2015), amb una millora en tots els elements avaluats. Confidencialitat de les dades Korn Ferry (del grup HayGroup) ha tornat a fer l’enquesta aquest any. A la presentació van insistir en la confidencialitat estricta de les dades recollides, conforme al certificat de seguretat ISO27001. També van assegurar que mai aportaran les dades en brut a Caixabank, només l’anàlisi i resultats. Igualment van afirmar que totes les dades de qualsevol grup identificable amb menys de deu enquestes realitzades són automàticament rebutjades. Major participació Destaca l’augment de 7 punts percentuals pel que fa al Segueix llegint

RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL

NOMÉS UNS POQUETS LA TENEN COBERTA AMB PÒLISSES 11 de maig de 2018. Mentre algun dels sindicats que han signat l’Acord de Centres In Touch del passat mes d’abril no para de vendre com un èxit únic en el sector financer que Caixabank prometi suport jurídic a la seva plantilla (punt II de l’Acord), la realitat del sector és que les seves cúpules directives i alts executius sí que tenen coberta la seva responsabilitat civil amb les oportunes pòlisses contractades. En aquest sentit, només cal seguir el que ha publicat la premsa econòmica avui mateix: http://www.expansion.com/empresas/banca/2018/05/11/5af4ac0eca47419e488b465e.html Per contra els sindicats signants de l’esmentat acord s’han conformat amb: Caixabank garanteix mecanismes per fer front a la responsabilitat civil professional i a prestar assistència jurídica (assessorament i Segueix llegint