PER UNES SORTIDES DIGNES

PER A LA UGT CAL REACTIVAR UN RELLEU GENERACIONAL EN MILLORS CONDICIONS 31 d’octubre de 2018. La UGT ha sol·licitat a la direcció que es reactivin els plans de prejubilació, però amb unes condicions econòmiques millors que les darrerament oferides. El relleu generacional convé a l’empresa, que s’enforteix amb saba nova, i convé a les generacions més grans, que aspiren a deixar pas els joves en un món que evoluciona massa ràpid, però en unes condicions dignes i justes per als que han contribuït amb tot el seu esforç a la bona marxa de l’entitat. Seguirem actuant amb gasiveria a les prejubilacions malgrat uns magnífics beneficis? Encara estem pendents de noves sortides per als nascuts l’any 62, d’acord amb els acords vigents. De moment no Segueix llegint

PERMÍS PER ACOMPANYAR EN L’ASSISTÈNCIA MÈDICA (2)

INSPECCIÓ DEL TREBALL TORNA A DONAR LA RAÓ A LA UGT 29 d’octubre de 2018. Davant la negativa de l’empresa de facilitar el compliment del nostre conveni, concretament l’article 38.3 (permís de 20 hores recuperables per a l’acompanyament en l’assistència mèdica), la UGT ha anat a la inspecció i ens han donat, un cop més, la raó requerint a Caixabank a què concedeixi aquest permís sense noves limitacions que no s’han demanat fins ara. Aquest permís s’ha anat concedint sense cap problema, és un permís per a l’acompanyament en l’assistència mèdica de familiars de fins a primer grau (cònjuge o parella de fet, pares / mares i fills / es), és no retribuït, recuperable i limitat a 20 hores anyals, sempre que s’acrediti la causa, prèvia autorització, i Segueix llegint

PER UNA CONCILIACIÓ MILLOR

PER LA UGT CAL ACTUALITZAR, MODERNITZAR I MILLORAR ELS ACORDS DE CONCILIACIÓ 28 d’octubre de 2018. Els acords actualment vigents a Caixabank eren bons l›any 2007, quan van ser negociats, i s’ha demostrat, amb un ús responsable per part de la plantilla, que no s’obstaculitza el desenvolupament normal de l’activitat laboral i que, a més a més, les facilitats per conciliar repercuteixen positivament en el benestar personal i professional, que porta a millorar el rendiment. Tanmateix, algunes mesures es queden ja curtes i s’haurien d’actualitzar. Propostes de la UGT Des de la UGT hem fet arribar a la direcció diverses bateries de mesures, enfocades a: millorar la flexibilitat horària; millorar les reduccions de jornada; ampliar i millorar els permisos, especialment els de maternitat i paternitat; propostes per Segueix llegint

PROLONGACIÓ DE JORNADA

EL CONTROL HORARI, EN FASE DE TRAMITACIÓ PARLAMENTÀRIA I DE RESOLUCIÓ EUROPEA 26 d’octubre de 2018. La decisió del Tribunal Suprem de no obligar les empreses a registrar l’horari es troba davant la justícia europea, que determinarà si es lesionen els drets dels treballadors. Paral·lelament a aquesta iniciativa, hem actuat perquè es modifiqui la llei, especialment l’article 35 de l’Estatut dels treballadors, i s’estableixi l’obligació legal d’un registre verificable de jornades de treball. La prolongació de jornada és una porta oberta a múltiples fraus El nombre d’hores extres efectuades i no declarades és alarmant, segons xifres de l’Instituto Nacional de Estadística. Probablement, un registre d’hores treballades ajudaria a resoldre el dèficit de la Seguretat Social. La mateixa dinàmica de les empreses, especialment les del nostre sector, on Segueix llegint