CLASSIFICACIÓ D’OFICINES 2019

A L’ESPERA DE LES DADES QUE OPERARAN A PARTIR DEL GENER 17 de desembre de 2018. A dia d’avui encara no hem rebut cap notícia de la classificació d’oficines que operarà a partir del proper primer de gener. Des que es van tancar les dades a 31 d’octubre l’empresa ha tingut temps suficient per comunicar almenys un avanç. Esperem que en el transcurs d’aquesta setmana rebem la informació. Model vigent en Caixabank Segons els acords vigents, cada 31 d’octubre s’ordenen totes les oficines de més a menys importància segons les magnituds dels 12 mesos anteriors, distribuint-les en categories de l’A a la F, segons els percentatges establerts per negociació col·lectiva. La classificació anyal assigna la categoria de cada oficina i el nivell retributiu de la Segueix llegint