ERO CAIXABANK comunicat núm. 11

L’EMPRESA MODIFICA MÍNIMAMENT LA SEVA PROPOSTA INICIAL 21 de febrer de 2019. A la setena reunió del període no formal de l’ERO, l’empresa ha millorat escassament els percentatges d’indemnització dels col·lectius A i C, renuncien a ampliar el nombre de mesos d’horari amb obertures vespertines, i delimiten les oficines S1 en 515. Tanmateix, continuen considerant la mobilitat geogràfica com a mesura necessària i l’aplicació d’acomiadaments forçosos si no s’arriben a 2157 llocs de treball amortitzats. Mesures extintives La modificació dels imports indemnitzatoris no és suficient perquè l’adscripció voluntària cobreixi l’objectiu: Col·lectiu A: tots amb conveni de la seguretat social fins als 63 anys i amb descompte de la prestació per desocupació. Nascuts en 1961 o anteriors: 53% del salari regulador fins als 63 anys. Nascuts Segueix llegint

ERO CAIXABANK comunicat núm. 10

SEGONS L’EMPRESA ELS ACOMIADAMENTS GENERARAN TRASLLATS 14 de febrer de 2019. En la sisena reunió del període previ previst en el conveni col·lectiu l’empresa ha insistit que s’han d’amortitzar 2157 llocs de treball, i que a més a més, necessiten la mobilitat geogràfica per cobrir les vacants produïdes pels acomiadaments, i els excedents dels tancaments d’oficines i la reclassificació a S1. La UGT esgotarà totes les vies que calguin perquè l’empresa retiri les mesures traumàtiques. En aquesta reunió la direcció ha comminat a la representació laboral a negociar les mesures que ells han proposat i han advertit que si no constaten cap avanç, donaran per esgotat el període previ que estipula el conveni col·lectiu. Així li resulta molt fàcil negociar a la direcció, ja que Segueix llegint

ERO CAIXABANK comunicat núm. 9

ACOMIADAMENTS BARATS I SI NO N’HI HA DE VOLUNTARIS, FORÇOSOS 7 de febrer de 2019. En la cinquena reunió l’empresa ha ofert uns acomiadaments molt lluny dels acordats en altres ocasions: en el millor dels casos la meitat del salari fins al compliment dels 63 anys per als nascuts el 1961 o abans. A partir d’aquí unes condicions diferents per a cada tram d’edat per acabar amb dues anualitats i mitja del salari regulador per als nascuts el 1966. Pel que fa als acomiadaments forçosos plantegen una indemnització de 30 dies per any amb el límit de 22 mensualitats. Si les mesures són forçoses, la UGT no estarà en l’acord. Extincions L’empresa insisteix que s’amortitzin 2157 llocs de treball. Si no s’aconsegueix cobrir amb peticions Segueix llegint

ERO CAIXABANK comunicat núm. 8

DESCLASSIFICACIÓ D’OFICINES 6 de febrer de 2019. En la darrera reunió l’empresa va avançar un pas més la seva proposta de reducció de costos, aprofundint en un nou model de classificació d´oficines, que esdevindria un referent en el sector, però a baix cost. Si ja en la primera exposició a través de diapositives semblava que la classificació proposada suposaria un canvi profund, un cop analitzada la informació aportada podem confirmar que inclús se situaria per sota del mínim establert en Conveni Col·lectiu, esdevenint una important retallada salarial. Nou sistema de classificació Pretén reduir costos i flexibilitzar l´estructura del model amb les següents actuacions: Passar de 12 a tres categories (grans, mitjanes i petites), i eliminar els percentatges mínims. Utilitzar un nou model de càlcul, amb Segueix llegint

DEDUCCIONS DESPESES LLAR D’INFANTS

NOVA DEDUCCIÓ PER DESPESES DE LLAR D’INFANTS O CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL AUTORITZATS 4 de febrer de 2019. Les dones amb fills menors de 3 anys, que tinguin dret a la deducció per maternitat (els 1.200 € anyals o pagament mensual prorratejat de 100 € / mes) tindran a més a més la possibilitat de rebaixar la quota diferencial del seu IRPF fins a 1.000 € anyals si paguen despeses en llars d’infants o centres d’educació infantil autoritzats. A més a més, en l’any que el menor compleixi els 3 anys, podran aplicar la deducció de les despeses incorregudes amb posterioritat al compliment d’aquesta edat fins al mes anterior a aquell en què pugui començar el segon cicle d’educació infantil. La declaració informativa (model 233) han Segueix llegint