PRÉSTECS D’EMPLEAT 2

CONSTITUCIÓ MESA NEGOCIADORA 22 de juliol de 2019. Derivada de la denúncia per part de la direcció de l’acord laboral de 10 de maig de 2002, dijous passat es va constituir la taula de negociació per abordar la normativa laboral en matèria de préstecs d’empleat. El motiu adduït per la direcció és recuperar l’equilibri assolit en el 2002 amb la signatura de l’esmentat acord laboral, equilibri que entenen trencat per la repercussió negativa que ha propiciat els darrers canvis legislatius i en concret el canvi en el 2018 del subjecte passiu pel que fa a l’Impost d’actes jurídics documentats, i fa poc l’entrada en vigor de la nova Llei de Crèdit Immobiliari. En aquesta primera reunió, la direcció ha centrat el seu focus en els Segueix llegint

PRÉSTECS D’EMPLEAT

NOU PROCÉS NEGOCIADOR 12 de juliol de 2019. Els darrers canvis de la normativa de crèdit immobiliari han provocat una acció coordinada de la patronal d’Estalvi per modificar els préstecs d’habitatge d’empleats en el conveni que actualment s’està negociant. Per la seva banda Caixabank ha procedit a denunciar l’acord laboral de 10/05/2002, en el qual es regulen els préstecs per empleats, comunicant l’inici imminent d’una nova regulació d’aquesta matèria. Formalitzacions bloquejades Són molts els companys que s’han vist afectats en les últimes setmanes pel bloqueig en el procés de formalització de nous préstecs hipotecaris, en condicions d’empleat, com a conseqüència dels recents canvis legislatius que ha comportat l’entrada en vigor de la nova Llei de Crèdit Immobiliari. Aquests canvis han esdevingut traves, per part dels Segueix llegint

INCENTIUS PENDENTS

LA PLANTILLA COMPLEIX, NO PAS LA DIRECCIÓ 4 de juliol de 2019. El retard en la liquidació d’incentius per campanyes està arribant a límits inacceptables, arribant ja en algun cas a dotze mesos. No hi ha cap benefici en aquesta situació, llevat que la direcció entengui que la desmotivació sigui una pràctica desitjable. La UGT exigeix a la direcció que procedeixi a l’abonament dels incentius de les campanyes del 2018, encara pendents avui dia, tal com estableixen les diferents bases publicades. No són admissibles més disculpes ni endarreriments per pagar el deute pendent. És impresentable la falta de serietat que està acreditant la direcció que incompleix unes bases formulades per ella mateixa, i més tenint en compte el rigor amb què apliquen, de manera estricta, Segueix llegint

V REUNIÓ MESA CONVENI COL·LECTIU D’ESTALVI

HORES EXTRAORDINÀRIES: REALITAT VIRTUAL A la reunió celebrada avui, la primera cosa que ens ha plantejat la Patronal, és la inclusió urgent en la negociació de la revisió de les condicions dels préstecs d’habitatge, en concret la clàusula sòl i les despeses de l’escriptura hipotecària. Pel que sembla estan tenint problemes davant els fedataris públics amb els préstecs en els quals hi ha un cotitular no empleat. Ens presentaran una proposta en la pròxima reunió. Pel que fa a la negociació sobre el registre de jornada la UGT, CCOO i FINE hem presentat una proposta conjunta, oberta a la resta de la representació social, que ens ha servit per fer posicionar la Patronal sobre les seves ASPIRACIONS, que són: Que la persona treballadora no només Segueix llegint