REGISTRE DE JORNADA LABORAL A CAIXABANK

REGISTRE DE JORNADA LABORAL A CAIXABANK. 1a reunió.”FER PASSAR BOU PER BÈSTIA GROSSA” Dilluns 18 d’octubre s’ha celebrat una reunió informativa sobre l’aplicació del registre de jornada a la nostra entitat. La direcció ha fet entrega a la representació sindical de l’esborrany d’una guia on s’indiquen les pautes per registrar l’horari d’inici i finalització de la jornada i els criteris, des de la perspectiva de la direcció, sobre el que ha de computar o no com a temps de treball efectiu. La direcció considera que amb l’acord assolit a la mesa de conveni, el 17 de setembre passat, queda superada qualsevol normativa interna que tingués la nostra entitat en matèria de registre, quedant ara pendent l’aplicació de l’eina per dur a terme la concreció de Segueix llegint

REDUCCIÓ DE JORNADA

REDUCCIÓ DE JORNADA La reducció de la jornada laboral per cura de fills o familiars és un dret que neix de la necessitat de conciliar la vida laboral i familiar, estant regulat legalment en l’Estatut dels Treballadors (art. 37) i forma part dels principis bàsics de la constitució espanyola com és el dret de protecció de la família. L’exercici d’aquest dret fonamental pot ser sol·licitat per: • Els qui per raons de guarda legal tinguin cura directa: • D’un fill o filla menor de dotze anys. No ha de ser, necessàriament, el fill o filla de l’empleat (vegeu la gràfica, fill o filla de la seva parella de fet). • D’un fill o filla amb discapacitat que no desenvolupi una activitat retribuïda. S’entén per discapacitada Segueix llegint