MESURES ADOPTADES CUSSL – CORONAVIRUS

MESURES ADOPTADES CUSSL 2020/03/12. • Protocol dinàmic: les mesures excepcionals pels territoris afectats s’extenen a tots aquells en que hi hagi casos de contagi, tancament d’escoles, etc. • Ampliació de les diferents casuístiques derivades d’aquesta situació en el Portal de l’Empleat per gestionarles directament (cuarentena, teletreball,etc.) • Prova pilot avui de teletreball a DT i SSCC. • Suspensió de les visites d’avaluació de riscos.   PETICIONS UGT-CXBK CUSSL 2020/03/12. • Dotació de mascaretes i guants a les oficines. Enviament en funció del nombre d’empleats, també per a la dotació de gels. • Llistat de llocs amb major risc de contagi. • Protocol de tancament d’oficines (com a l’agost). • Permisos retribuits com en altres entitats. • Facilitat de teletreball. • Adequació dels reptes comercials a Segueix llegint