COVID – 19: LES MESURES ACTUALS SÓN INSUFICIENTS

Des de la UGT fa setmanes que reclamem a la direcció l’assumpció de mesures preventives que evitin situacions de risc a través del foment del treball remot, utilització d’equips individuals de protecció (màscares, guants, …), reducció dels horaris d’atenció al públic, restriccions en l’accés de clients als centres de treball o fins i tot el tancament d’aquests. No podem anar a remolc del ritme que van marcant els esdeveniments, implementant mesures que es van quedant curtes. Prevenir és anticipar-se, prendre precaucions o mesures per endavant per a evitar un mal, un risc o un perill. Tal i com s’ha anat desenvolupant i propagant el COVID – 19 a Itàlia, així com les mesures que s’han vist obligats a prendre en aquest país (aïllament de poblacions, Segueix llegint

VACANCES 2020

Amb el cap d’any comença un nou període vacacional. El dret al seu gaudi, queda regulat en l’Estatut dels Treballadors (art. 38), en el nostre conveni sectorial (art. 34), i està millorat per pactes interns. Per facilitar l’organització de les vacances de cada centre de treball es confeccionen els quadres de vacances, però cap norma obliga al fet que es facin en el primer trimestre de l’any, i molt menys en el primer mes. Nombre de dies. Vacances anyals: 25 dies hàbils. Ampliacions: o Un dia de lliure disposició. o A Canàries: dos dies addicionals a les vacances anyals. o Si no es fa la reducció de jornada durant la setmana de festes locals: un dia addicional. o Horaris singulars: quatre dies de lliure disposició Segueix llegint