UGT INFO: ACTUALITZACIÓ PROCEDIMENTS SITUACIÓ EXCEPCIONAL CORONAVIRUS. (Actualitzats amb les últimes mesures a 27-03)

A) EMPLEAT O EMPLEADA QUE NECESSITI MESURES DE FLEXIBILITAT DAVANT AQUESTA SITUACIÓ EXTRAORDINÀRIA:   Es podran autoritzar permisos de caràcter recuperable per atendre situacions particulars justificades que impossibilitin l’assistència al centre. A fi d’estar autoritzat, haurà de dirigir-se a RRHH de la seva DT amb còpia al seu mànager. En el cas de ser autoritzat, ha de marcar al portal de l’empleat l’absència indicant l’opció C-19 permís retribuït recuperable o C-19 teletreball per raons organitzatives, en funció de l’autorització. En el supòsit de teletreball o flexibilitat horària, es podrà registrar la jornada habitual en l’aplicació de registre horari, si bé mentre duri la situació d’alerta per l’epidèmia de coronavirus, se suspèn l’obligació de registrar de forma diària la jornada efectivament realitzada. Si s’opta per no Segueix llegint

DES DE LA UGT VALOREM POSITIVAMENT LA DECISIÓ DE LA DIRECCIÓ DE FER TORNS AMB EL 50% DE LA PLANTILLA

Aquesta mesura, ja proposada per la UGT el passat 14 de març a la carta que vam lliurar a l’alta direcció, suposa un bon avanç en la protecció de la plantilla.   Tanmateix, segueix sent necessari reduir el nombre d’oficines obertes     Des de la UGT considerem necessari reduir encara més el nombre d’empleats i empleades exposats a les oficines mitjançant el tancament selectiu de centres, com ja estan fent altres entitats, i donar solució als problemes tècnics que estan dificultant l’accés a la feina en remot de la plantilla.    Els equips de protecció ja estan arribant a les oficines   A poc a poc i amb prioritat pels que tenen les seves oficines especialment exposades (pròximes a centres hospitalaris, de salut, etc.), Segueix llegint