COVID-19. LA UGT ES REUNEIX AMB RESPONSABLES RR.LL DE L’ENTITAT.

Ahir, la UGT vam mantenir una reunió amb responsables del departament de relacions laborals de l’entitat en la qual se’ns va comunicar l’adopció de noves mesures preventives, així com informació pel que fa a l’evolució i afectació en la nostra entitat de l’COVID-19.   En aquesta reunió des de la UGT s’ha exigit, un cop més, que la direcció de l’entitat emprengui un procés de tancament selectiu d’oficines, com també estan fent altres entitats de sector (BBVA, Santander), reduint el nombre d’oficines obertes al públic i, per tant, reduint l’exposició al risc de contagi per part dels empleats i empleades de l’entitat.   Et resumim els principals assumptes tractats en la reunió: Equips de protecció. S’ha acceptat una de les exigències en matèria de prevenció Segueix llegint

OPOSICIONS 2020: NIVELLS X i VIII. DES DE LA UGT SOL•LICITEM L’AJORNAMENT DE LA DATA D’EXAMEN.

Com a conseqüència dels esdeveniments excepcionals que s’estan produint a tot l’Estat per la pandèmia del COVID-19, des de la UGT hem sol•licitat a la direcció l’ajornament de la convocatòria presencial pels exàmens d’oposicions de nivell VIII i X prevista pel próxim 9 de maig.   L’estat de crisi sanitària en el qual ens trobem, així com l’obligació de confinament domiciliari derivat de l’estat d’alarma declarat pel Govern, ha provocat un canvi notable en les rutines diàries de la plantilla, el que comporta que aquells empleats i empleades inscrits per a aquestes oposicions vegin reduït notablement el temps de què disposen per a la preparació dels exàmens.   Atès el caràcter presencial d’aquests exàmens i d’acord amb les estimacions respecte a l’evolució prevista per les Segueix llegint

DRET D’ADAPTACIÓ DE L’HORARI I REDUCCIÓ DE JORNADA. MESURES REGULADES PEL REIAL DECRET LLEI 8/2020 DE 17 DE MARÇ ART. 6 (COVID-19).

QUAN TINC DRET A UNA REDUCCIÓ DE JORNADA O A ADAPTAR EL MEU HORARI?   Les persones treballadores per compte d’altri que acreditin deures de cura respecte del cònjuge o parella de fet, així com respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora, tindran dret a accedir a l’adaptació de la seva jornada i / o la reducció de la mateixa en els termes previstos en el present article, quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per evitar la transmissió comunitària de l’COVID-19.   QUÈ ES CONSIDERA DEURE CURA?   S’entén que concorren aquestes circumstàncies excepcionals quan sigui necessària la presència de la persona treballadora per a l’atenció d’alguna de les persones indicades en l’apartat anterior que, per Segueix llegint

UGT INFO: ACTUALITZACIÓ PROCEDIMENTS SITUACIÓ EXCEPCIONAL CORONAVIRUS. (Actualitzats amb les últimes mesures a 27-03)

A) EMPLEAT O EMPLEADA QUE NECESSITI MESURES DE FLEXIBILITAT DAVANT AQUESTA SITUACIÓ EXTRAORDINÀRIA:   Es podran autoritzar permisos de caràcter recuperable per atendre situacions particulars justificades que impossibilitin l’assistència al centre. A fi d’estar autoritzat, haurà de dirigir-se a RRHH de la seva DT amb còpia al seu mànager. En el cas de ser autoritzat, ha de marcar al portal de l’empleat l’absència indicant l’opció C-19 permís retribuït recuperable o C-19 teletreball per raons organitzatives, en funció de l’autorització. En el supòsit de teletreball o flexibilitat horària, es podrà registrar la jornada habitual en l’aplicació de registre horari, si bé mentre duri la situació d’alerta per l’epidèmia de coronavirus, se suspèn l’obligació de registrar de forma diària la jornada efectivament realitzada. Si s’opta per no Segueix llegint

DES DE LA UGT VALOREM POSITIVAMENT LA DECISIÓ DE LA DIRECCIÓ DE FER TORNS AMB EL 50% DE LA PLANTILLA

Aquesta mesura, ja proposada per la UGT el passat 14 de març a la carta que vam lliurar a l’alta direcció, suposa un bon avanç en la protecció de la plantilla.   Tanmateix, segueix sent necessari reduir el nombre d’oficines obertes     Des de la UGT considerem necessari reduir encara més el nombre d’empleats i empleades exposats a les oficines mitjançant el tancament selectiu de centres, com ja estan fent altres entitats, i donar solució als problemes tècnics que estan dificultant l’accés a la feina en remot de la plantilla.    Els equips de protecció ja estan arribant a les oficines   A poc a poc i amb prioritat pels que tenen les seves oficines especialment exposades (pròximes a centres hospitalaris, de salut, etc.), Segueix llegint