Resums

Anàlisi de Riscos

T.1 Riscos del negoci bancari

T.2 Aspectes del risc del crèdit

T.3 Risc de particulars

T.4 Introducció al risc d’empreses

T.5 Anàlisi Qualitativa

T.6 Verificació d’Estats Financers

T.7 La situació financera de l’empresa

T.8 La situació econòmica de l’empresa

 

Productes i Serveis

T.1 EPSV Cicle de vida

T.2 Plan de pensions individuals

T.3 SIALP 

T.4 My Box Vida – Vida Familiar Bàsic

T.5 – Segurcaixa Accidents Complet

T.6 Segurcaixa Auto

T.7 Segurcaixa Llar

T8. Segurcaixa Responsabilitat Civil Negocis

T.9 Segurcaixa Decessos Complet

T.10 Segurcaixa Accidents Negoci

T.11 RC Directius

T.12 Segurcaixa Negoci

T.13 Venda i Assessorament

T.14 El client Bancari

T.15 El professional de la venda financera.

T.16 El procés de la venda financera.

T.17 Aspectes tècnics de la venda financera.

T18. Pautes d’Actuació de l’Inversor Particular

T.19 Solucions d’Inversió per a particulars

T.20 Cas pràctic. No Genera Resum

T.21 Necessitats de Finançament Particular

T.22 Solucions de finançament per a particulars

T.23 Cas pràctic. No Genera Resum

T24. Gestió de Tresoreria

T25. Solucions d’Inversió per Empreses

T.26 Cas pràctic. No Genera Resum

T27. Necessitats de Finançament per Empreses

T28. Solucions de Finançament per Empreses

T.29 Cas pràctic. No Genera Resum

 

Materials adicionals

 

Descarregar Quadre planificació temari per Alumnes

enllaços d’interès