NI MÉS NI MENYS, IGUALTAT

8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 8 de març de 2019. Dia Internacional de la Dona. Malgrat els avenços innegables en termes d’igualtat, molt més evidents si ens comparem en l’àmbit internacional, encara queda molt camí. La nostra societat és més justa i igualitària, no hi ha dubte. Però la dificultat de les dones a ascendir a les organitzacions empresarials i centres de decisió, la insuficient corresponsabilitat masculina a l’administració familiar, la xacra de la violència de gènere, la inadequació jurídica que ha generat sentències més que discutides, o la innegable bretxa salarial confirmen que la igualtat efectiva i real encara està lluny. A la nostra empresa, els esforços per revertir la situació es donen de cara amb la crua realitat d’unes pressions Segueix llegint

LES DONES EN UN MÓN LABORAL EN TRANSFORMACIÓ

CAP A UN PLANETA 50-50 AL ANY 2030 Aquest és l’eslògan triat per l’ONU per a aquest Dia Internacional de la Dona 2017. Una trucada d’atenció als països i les organitzacions per caminar cap a un planeta sostenible en la qual la dona tingui la presència que mereix. A Espanya el lleu compromís de l’Estat en aquesta matèria es tradueix, segons l’Institut de la Dona, en una presència en els consells d’administració de les empreses d’un tebi 20%. Les empreses espanyoles del Sector financer llancen unes dades alarmants: Molt lluny estem del 50-50 que propugnen l’ONU i els Estats pel 2030, si en els àmbits de decisió la situació està així. El Sector Financer, que en els últims 20 anys ha augmentat el percentatge de Segueix llegint