RETALLADES EN ELS AJUTS D’ESTUDIS

LA UGT INTERPOSA DUES DEMANDES: EN L’AJUT D’ESTUDIS PER A FILLS D’EMPLEAT I EN ELS ESTUDIS SUPERIORS DELS EMPLEATS 6 de novembre de 2018. La millora de la ràtio d’eficiència ha portat al fet que la direcció tracti d’estalviar al cèntim en drets laborals emparats en el conveni i millorats per acords interns. La UGT interposa dues demandes de conflicte col·lectiu per l’aplicació restrictiva de l’ajut d’estudis per a fills d’empleat que pernocten fora del domicili, i per la denegació d’ajudes d’estudis que no tenen a veure amb el lloc de treball de l’empleat. Ajut d’estudis per a fills d’empleat: fer el garrepa en els estudis de pernoctació En els darrers temps la direcció de l’empresa sistemàticament nega el dret a l’ajut que estableix el Segueix llegint

SETEMBRE 2018: RETORN A L’ESCOLA

AJUTS PER A LLAR  D’INFANTS I FORMACIÓ PER ALS NOSTRES FILLS 3 de setembre de 2018. Nou curs escolar, nova cursa al setembre: matrícules, material escolar, llibres i una infinitat d’articles que fan que la travessa del setembre sigui molt costeruda. Aquestes despeses poden compensar-se, almenys parcialment, gràcies al fet que la UGT, juntament amb CCOO i CSICA, en signar el conveni col·lectiu, vam poder defensar el manteniment dels ajuts de guarderia i formació per a fills d’empleats. Beneficis socials que la patronal de caixes volia si no eliminar, reduir-los de forma considerable. Esperem que no tornin a l’atac a la negociació del pròxim conveni. Import dels ajuts establerts en el nostre conveni Ajut per llar d’infants (fills de 0 a 2 anys): 925 € Segueix llegint

SETEMBRE 2017: RETORN A L’ESCOLA

AJUTS PER LLAR D’INFANTS I FORMACIÓ PER ALS NOSTRES FILLS 6 de setembre de 2017. L’inici del curs escolar ve acompanyat per un elevat nivell de despeses: matrícules, material escolar, llibres i una infinitat d’articles que fan del setembre un mes molt feixuc. Aquestes despeses poden compensar-se, almenys parcialment, gràcies al fet que la UGT juntament amb CCOO i CSICA, com a signataris del conveni, vam poder defensar el manteniment dels ajuts per llar d’infants i formació per a fills d’empleats. Beneficis socials que la patronal de caixes volia si no eliminar, reduir-los de forma considerable. Import dels ajuts establerts en el nostre conveni Ajut per llar d’infants (fills de 0 a 2 anys): 925 € / any. “Es percebrà per cada fill menor de Segueix llegint

INICI CURS ACADÈMIC 2016

AJUTS D’ESTUDIS  REGULADES ALS TREBALLADORS DE CAIXABANK 7 de setembre de 2016. Els ajuts d’estudis als treballadors del sector d’estalvi també han estat atacats per la patronal en la negociació del nostre conveni. Si bé els seus imports no s’han actualitzat, la representació laboral va aconseguir millorar el redactat per incloure un major nombre de carreres universitàries que fins ara algunes caixes posaven en qüestió. Tanmateix, els pactes interns signats tant per la UGT com per CCOO i SECPB, garanteixen una millor cobertura. L’ajut d’estudis en xifres Les dades aportades per l’empresa assenyalen una caiguda tant pel que fa al nombre de beneficiaris, com en l’import mig de l’ajut rebut. A falta d’una major anàlisi, això pot ser degut a diversos motius: Per un factor Segueix llegint