THIN RED LINE

PRIMER COMPLIR LA NORMATIVA, I DESPRÉS LA RESTA 19 de juny de 2018. La creixent intensitat en la pressió comercial que sofrim dia a dia no pot fer-nos oblidar que el coneixement i compliment de la nostra normativa interna és obligat, i no hi ha campanya alguna que justifiqui que es puguin vorejar els límits normatius. Thin Red Line: film bèl·lic de l’any 1.998 amb un repartiment autènticament de luxe narra la batalla de Guadalcanal ocorreguda en el Pacífic durant II Guerra Mundial. La pel·lícula mostra entre altres aspectes els diferents interessos entre la tropa i els seus comandaments, desitjosos aquests de prendre al més aviat possible els objectius militars sense importar el nombre de baixes. Dia a dia sofrim una incessant pressió comercial, amb uns objectius Segueix llegint

PROCEDIMENTS SANCIONADORS

PER A LA UGT ÉS URGENT REVISAR LA POLÍTICA DISCIPLINÀRIA 19 d’abril de 2018. L’elevada tensió a la qual se sotmet a la plantilla, portant-la a vegades als límits de la normativa, l’excés de zel regulador extern i certa tendència a ser més papista que el Papa a casa nostra, han provocat un augment d’expedients disciplinaris amb resultat advers. Des de la UGT tornem a dirigir-nos a la direcció perquè s’abordin de forma global els procediments disciplinaris i sancionadors, a fi de millorar les pràctiques empresarials i cercar el màxim respecte als seus treballadors. Què li demanem a la direcció Que garanteixi la defensa justa dels treballadors implicats en els procediments sancionadors, i que regeixin en tot moment, els principis de tipicitat, proporcionalitat i culpabilitat. Segueix llegint

EXTREMEM LA CONFIDENCIALITAT

L’EMPRESA VIGILA I MONITORA ELS ACCESSOS A LES BASES DE DADES 24 de juliol de 2017. Darrerament són més freqüents les auditories per confidencialitat de dades i normalment el procés acaba amb una sanció que sol consistir en l’acomiadament. Per això, des de la UGT us demanem màxima prudència amb les consultes de dades. Normalment, el desencadenant sol ser una reclamació per part del client. Cal tenir en compte que hi ha una moda generalitzada de demandar als bancs, sense pensar en les conseqüències que això pot tenir per a la vida laboral d’una persona. La investigació duta a terme per auditoria acostuma a centrar-se en les vinculacions personals que pogués tenir el client amb l’empleat que ha realitzat les consultes. Són freqüents els casos arran de Segueix llegint

AUDITORIES I SANCIONS

LA UGT EXIGEIX A LA DIRECCIÓ QUE MODIFIQUI LA POLÍTICA SANCIONADORA 1 de desembre de 2016. La UGT s’ha dirigit a l’empresa urgint-la a negociar els procediments disciplinaris, atès l’augment d’expedients amb resultat d’acomiadament, a fi que es garanteixi d’una banda, la justa defensa dels treballadors tot aplicant-se els principis de tipicitat, proporcionalitat i culpabilitat, i de l’altra  perquè de la tasca auditora se’n derivin modificacions en els nostres protocols i procediments que evitin males pràctiques. A causa de la proliferació d’auditories en alguns territoris com Andalusia i Múrcia, sobre la confidencialitat de dades, ens hem dirigit al responsable de Recursos Humans i Organització fent dues peticions: Que es reguli el procediment sancionador dins de Caixabank, que actualment pateix de defectes de gravetat notable, en Segueix llegint

NÚMERO D’EMPLEAT I PARAULA DE PAS

LA NORMATIVA INTERNA PROHIBEIX LA SUPLANTACIÓ DE CREDENCIALS 13 d’octubre de 2016. El nostre número d’empleat i paraula de pas ens vinculen i responsabilitzen de totes les tasques que realitzem. El codi telemàtic, norma unilateral de l’empresa d’obligat compliment, adverteix dels accessos inadequats. El nostre número d’empleat i paraula de pas ens vincula i responsabilitza de totes les tasques que realitzem amb ells. CaixaBank compta amb un codi de conducta per a garantir el bon ús dels mitjans tècnics i informàtics propietat de l’empresa. Aquest codi estableix que queda expressament prohibit l’accés o entrada per qualsevol mitjà en els sistemes informàtics utilitzant una clau d’identificació personal (login) o la paraula de pas (password) d’un altre usuari (Punt 6.5). El codi especifica a més a més Segueix llegint