ERO CAIXABANK comunicat núm. 8

DESCLASSIFICACIÓ D’OFICINES 6 de febrer de 2019. En la darrera reunió l’empresa va avançar un pas més la seva proposta de reducció de costos, aprofundint en un nou model de classificació d´oficines, que esdevindria un referent en el sector, però a baix cost. Si ja en la primera exposició a través de diapositives semblava que la classificació proposada suposaria un canvi profund, un cop analitzada la informació aportada podem confirmar que inclús se situaria per sota del mínim establert en Conveni Col·lectiu, esdevenint una important retallada salarial. Nou sistema de classificació Pretén reduir costos i flexibilitzar l´estructura del model amb les següents actuacions: Passar de 12 a tres categories (grans, mitjanes i petites), i eliminar els percentatges mínims. Utilitzar un nou model de càlcul, amb Segueix llegint

CLASSIFICACIÓ D’OFICINES 2019

A L’ESPERA DE LES DADES QUE OPERARAN A PARTIR DEL GENER 17 de desembre de 2018. A dia d’avui encara no hem rebut cap notícia de la classificació d’oficines que operarà a partir del proper primer de gener. Des que es van tancar les dades a 31 d’octubre l’empresa ha tingut temps suficient per comunicar almenys un avanç. Esperem que en el transcurs d’aquesta setmana rebem la informació. Model vigent en Caixabank Segons els acords vigents, cada 31 d’octubre s’ordenen totes les oficines de més a menys importància segons les magnituds dels 12 mesos anteriors, distribuint-les en categories de l’A a la F, segons els percentatges establerts per negociació col·lectiva. La classificació anyal assigna la categoria de cada oficina i el nivell retributiu de la Segueix llegint

CLASSIFICACIÓ D’OFICINES 2018

LA UGT DEMANA UN TRACTE EXCEPCIONAL PER A UNA SITUACIÓ EXCEPCIONAL 31 d’octubre de 2017. Amb les dades de tancament d’aquest mes s’ha d’establir la classificació d’oficines que hi haurà durant el proper exercici. Davant les especials circumstàncies sobrevingudes per decisions externes que han afectat la distribució del negoci i ha fet variar la consecució prevista d’objectius en la xarxa d’oficines, la UGT sol·licita a la direcció que s’abordi un doble ajust: per un vessant al compliment de reptes i campanyes, i per l’altre la classificació d’oficines, a fi efecte de salvaguardar la trajectòria de les oficines fins al mes de setembre. Classificació d’oficines 2018 En la classificació d’oficines de 2018 es donen dues causes que desvirtuen l’habitual classificació d’oficines amb tancament de dades a Segueix llegint