QUÈ ENTÉN LA PATRONAL PER DESCONNEXIÓ DIGITAL?

REUNIÓ MESA NEGOCIADORA CONVENI COL·LECTIU D’ESTALVI QUÉ ENTÉN LA PATRONAL PER DESCONNEXIÓ DIGITAL? En la reunió celebrada ahir, la patronal ens va presentar la seva proposta sobre el dret a la desconnexió i bones pràctques en la gestió del temps de treball, un document que no garanteix als treballadors del sector el dret a la desconnexió digital, ple d’expressions com “amb caràcter general”, “s’evitarà” “es recomana”. La UGT va recordar a la patronal que és un dret reconegut en la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals vigent des de desembre de 2018 i en concret l’article 88 de la norma que determina que els treballadors i treballadores tenen dret al fet que, fora del seu horari de treball, els seus Segueix llegint

REUNIÓ MESA NEGOCIADORA. COVENI COL.LECTIU D’ESTALVI. PROPOSTA SEGLE XIX

PROPOSTA DEL SEGLE XIX En la reunió celebrada avui, la patronal ens presenta una innovadora proposta per canviar el format del conveni col·lectiu per tal d’adaptar-nos a la transformació del model de negoci. Segons han manifestat “estem ancorats en un model d’horari rígid, molt poc realista”. Per aquest motiu a l’article 30 del conveni, de set apartats que el componen, només volen que romangui la jornada laboral anyal de 1.680 hores, mantindrien la consideració del dissabte sant com festiu i se suprimiria la referència a l’horari. No volen que es facin hores extres, però si n’hi hagués, serien compensades amb temps lliure. Segueixen sense adaptar els permisos a dies laborals, i no computen el permís de matrimoni a partir del dia hàbil següent, quan ja Segueix llegint

VII REUNIÓ MESA NEGOCIADORA – REGISTRE HORARI

En la reunió celebrada el 29 de juliol, vam valorar la proposta de document que ens va lliurar la patronal en l’anterior sessió; Entenem que el registre de la jornada ha de ser neutral, per tant si no suposa alteració ni a la jornada ni a l’horari, tampoc ha de suposar cap modificació,per a treballadors i treballadores, dels descansos, pauses i altresinterrupcions de treball. Aquest possible acord l’han d’aplicar totes les entitats, també aquelles que a l’entrada en vigor d’aquesta regulació sectorial el tinguessin establert, a més a més d’adaptar‐se a la llei. No es pot acceptar que signin aquest acord i que després no ho apliquin a la seva empresa. Les hores extraordinàries només es podran realitzar de manera voluntària. Si al personal treballador Segueix llegint

V REUNIÓ MESA CONVENI COL·LECTIU D’ESTALVI

HORES EXTRAORDINÀRIES: REALITAT VIRTUAL A la reunió celebrada avui, la primera cosa que ens ha plantejat la Patronal, és la inclusió urgent en la negociació de la revisió de les condicions dels préstecs d’habitatge, en concret la clàusula sòl i les despeses de l’escriptura hipotecària. Pel que sembla estan tenint problemes davant els fedataris públics amb els préstecs en els quals hi ha un cotitular no empleat. Ens presentaran una proposta en la pròxima reunió. Pel que fa a la negociació sobre el registre de jornada la UGT, CCOO i FINE hem presentat una proposta conjunta, oberta a la resta de la representació social, que ens ha servit per fer posicionar la Patronal sobre les seves ASPIRACIONS, que són: Que la persona treballadora no només Segueix llegint

NOVETATS SALARIALS GENER 2019

SENSE PUJADES I AMB PLUS CONVENI 4 de gener de 2019. El nou any comença amb el venciment del Conveni Col·lectiu, la primera taula negociadora del qual està prevista per al pròxim 10 de gener. Comencem, per tant, havent de renegociar d’una banda les condicions laborals bàsiques del sector amb la patronal d’Estalvi i per una altra l’ERO anunciat per CaixaBank. Novetats salarials Previsiblement cobrarem en aquesta nòmina el Plus Conveni. No hi haurà pujada salarial, excepte per al concepte CP2012, que es revisarà el 3,5% per als nivells I al VII, i al 6% per a la resta. Durant el primer semestre cobrarem el variable depenent del ROE de 2018. Pujaran les cotitzacions a la seguretat social: la cotització màxima passa de 3.803;70€ a Segueix llegint