PER UNES SORTIDES DIGNES

PER A LA UGT CAL REACTIVAR UN RELLEU GENERACIONAL EN MILLORS CONDICIONS 31 d’octubre de 2018. La UGT ha sol·licitat a la direcció que es reactivin els plans de prejubilació, però amb unes condicions econòmiques millors que les darrerament oferides. El relleu generacional convé a l’empresa, que s’enforteix amb saba nova, i convé a les generacions més grans, que aspiren a deixar pas els joves en un món que evoluciona massa ràpid, però en unes condicions dignes i justes per als que han contribuït amb tot el seu esforç a la bona marxa de l’entitat. Seguirem actuant amb gasiveria a les prejubilacions malgrat uns magnífics beneficis? Encara estem pendents de noves sortides per als nascuts l’any 62, d’acord amb els acords vigents. De moment no Segueix llegint

TRES-CENTS CINQUANTA DESVINCULATS

TOT JUST EL 70% DE TREBALLADORS AFECTATS SOL·LICITA LA DESVINCULACIÓ 24 de gener de 2017. El passat 10 de gener la direcció de Caixabank va oferir, de forma unilateral, un pla de desvinculacions incentivades a col·lectius de treballadors nascuts el 1959 o abans, amb la possibilitat d’estendre’l a la generació de 1960 depenent del resultat de l’oferta. L’empresa ha comunicat avui que atendrà la totalitat de les 350 peticions dels primers, considerant-se satisfeta amb aquest resultat, de manera que no obrirà l’oferta als treballadors de 1960. Les sortides es produiran el pròxim 1 de març.   Noves maneres de gestionar les relacions laborals Aquest pla s’ha desenvolupat de forma unilateral perquè la direcció no ha estat capaç d’acordar-ho amb la representació laboral dels treballadors. La Segueix llegint

DESVINCULACIONS INCENTIVADES 2017

LA DIRECCIÓ OFEREIX UN NOU PLA DE DESVINCULACIONS DE FORMA UNILATERAL PERQUÈ NO HA ACONSEGUIT UN ACORD AMB LA REPRESENTACIÓ LABORAL 11 de gener de 2017. La direcció de l’empresa ha publicat un pla de desvinculacions per a aquest 2017, de manera unilateral després de no haver aconseguit un acord amb la representació laboral dels treballadors (RLT). Tot i que la majoria de condicions respecten els termes del pla de desvinculacions signat el 15 d’abril de 2016, en aquest cas les condicions econòmiques són sensiblement inferiors. La direcció de l’empresa ho ha volgut vincular a la negociació d’horaris especials per a les oficines A i Store. Davant l’escàs èxit de la seva proposta ha publicat unilateralment aquest pla de desvinculacions, similar en el seu conjunt Segueix llegint

UN PLA D’OPTIMITZACIÓ GENS ÒPTIM

ELS CRITERIS DE PRELACIÓ EMPITJOREN LES XIFRES D’ACCEPTACIÓ 20 de setembre de 2016. Amb les dades disponibles fins al moment, i seguint els criteris de prelació continguts a l’acord, d’unes inicials 431 peticions, només es veurien ateses 320. El mateix esdevenir de la negociació de l’acord, la manca de concreció pressupostària, l’escàs atractiu de les mesures acordades i les incerteses generades, han conclòs en un nyap de pla amb poc suport per part de la plantilla, tot i els esforços de les parts signatàries, en portar-lo a bon port. D’acord amb els criteris acordats, el nombre de peticions es veurà significativament reduït: Per la limitació de cadascuna de les províncies afectades en el seu nombre màxim d’excedents. Algun territori s’ha esforçat tant, que les peticions Segueix llegint