PITJOR QUE UN MÀSTER DOBLE

LA UGT EXIGEIX UNA SOLUCIÓ IMMEDIATA A L’ENCAVALCAMENT DELS CURSOS 20 de juny de 2019. Entre els cursos que es consideren d’obligat compliment, els que són d’obligat compliment per necessitats de les nostres campanyes, i els d’obligat compliment per poder accedir a cobrar el bonus, la febre formativa no ha fet sinó agreujar-se. La UGT ha exigit a la direcció una solució immediata a l’encavalcament de cursos de formació que estem patint la plantilla. En les darreres setmanes hem vist com se succeeixen les convocatòries per fer diferents cursos de formació obligatoris per exigències del regulador, obligatoris per al cobrament del bonus, obligatoris per al cobrament d’incentius, etc. De poc serveixen els acords signats en matèria de racionalització de la formació, ja que sembla que Segueix llegint

FORMACIÓ DESCONTROLADA

LA UGT EXIGEIX A LA DIRECCIÓ RACIONALITAT I COMPENSACIÓ 26 d’abril de 2018. El bombardeig formatiu no ha parat d’incrementar-se encara més des de principi d’any. Encara que les exigències europees semblen insalvables, aquesta formació suposa una càrrega difícil de suportar amb l’actual ritme de pressió comercial, que provoca que els cursos es facin en el nostre temps lliure. Per a la UGT la formació, sigui obligatòria o no, no pot fer-se a costa de deixar de conciliar la nostra vida personal i familiar. El bombardeig formatiu a què ens està sotmetent la direcció de l’entitat està totalment fora de control. La quantitat de cursos fa que resulti impossible complir amb terminis i continguts i molt menys dins d’horari laboral. Sense cap tipus de compensació, Segueix llegint

EXERCICI DE CINISME

LA UGT EXIGEIX EL COMPLIMENT NORMATIU A TOTS ELS ESTAMENTS 4 de desembre de 2017. El darrer curs sobre comercialització de productes ha generat un profund malestar a la plantilla de Caixabank. Entre el que s’afirma en el curs i la nostra realitat quotidiana de pressions comercials, la diferència és notòria. La sensació és que un cop més ens estan deixant als peus dels cavalls. Formació comercial: el súmmum del cinisme Recentment hem rebut una formació normativa sobre els principis bàsics de la venda de productes. Després de llegir el material formatiu i fer el test, gran part de la plantilla sentim que se’ns està prenent el pèl. La incessant pressió comercial a la qual ens veiem sotmesos a la xarxa comercial, ens fa molt Segueix llegint

ESFORÇ EXTRAORDINARI EN FORMACIÓ

LA UGT EXIGEIX A LA DIRECCIÓ QUE HO COMPENSI ADEQUADAMENT 4 d’agost de 2017. La formació obligatòria derivada de la normativa MIFID II està exigint, de facto, un sobreesforç addicional a les plantilles del nostre sector. La UGT està desenvolupant diverses actuacions per arbitrar compensacions adequades. A Bankia i Banc de Santander ja s’ha arribat a acords que les regulen. El pròxim 3 de gener entrarà en vigor la nova directiva sobre Mercats d’Instruments Financers (MiFID II) a fi d’aconseguir un sistema financer més segur i transparent amb la clientela. Aquesta directiva també regula una formació mínima exigible pel que fa a les persones que informen com les que assessoren els clients. A Bankia i en Banc de Santander ja s’han acordat compensacions En ambdues entitats la UGT i la resta de Segueix llegint

ALLAU D’HORES DE FORMACIÓ PER A TOTA LA PLANTILLA

LA UGT EXIGEIX QUE ES CONVALIDI LA FORMACIÓ PRÈVIA I ES COMPENSI LA DEDICACIÓ DE MÉS A MÉS 12 de juliol de 2017. La CNMV exigeix que el personal rellevant (pràcticament TOTA la plantilla) compti amb titulació homologada per a informar i assessorar els nostres clients. No valen llicenciatures realitzades, ni màsters ni postgraus no contemplats en aquest futur llistat, llevat que així ho assumeixi pel seu compte i risc Caixabank. Al final acabarem sent els venedors de telèfons i matalassos amb millor formació financera de la història. Haurem de realitzar tots la formació? La guia tècnica publicada per la CNMV a final de juny considera personal rellevant pràcticament a tota la plantilla, ja que la gran majoria de nosaltres assessorem o donem informació sobre productes financers. Per ser personal rellevant, cal tenir una experiència Segueix llegint