VII REUNIÓ MESA NEGOCIADORA – REGISTRE HORARI

En la reunió celebrada el 29 de juliol, vam valorar la proposta de document que ens va lliurar la patronal en l’anterior sessió; Entenem que el registre de la jornada ha de ser neutral, per tant si no suposa alteració ni a la jornada ni a l’horari, tampoc ha de suposar cap modificació,per a treballadors i treballadores, dels descansos, pauses i altresinterrupcions de treball. Aquest possible acord l’han d’aplicar totes les entitats, també aquelles que a l’entrada en vigor d’aquesta regulació sectorial el tinguessin establert, a més a més d’adaptar‐se a la llei. No es pot acceptar que signin aquest acord i que després no ho apliquin a la seva empresa. Les hores extraordinàries només es podran realitzar de manera voluntària. Si al personal treballador Segueix llegint

CCOO I SECPB SIGNEN LA JORNADA PARTIDA

28 d’abril de 2017. Acaba de tancar-se la negociació d’horaris singulars de les oficines A i Store de Caixabank. Negociació que, independentment de les condicions pactades per als que s’adhereixin a aquest horari, suposa l’extensió de la jornada partida a 290 oficines a Caixabank. Els que fa tot just uns anys es van negar a firmar-li a l’empresa la singularitat de 45 oficines, i les van limitar a 15, signen ara horaris per a un important col·lectiu de la xarxa d’oficines, que pot arribar a 3500 afectats. Tot això sense haver solucionat la xacra de la prolongació generalitzada de la jornada. Des de la UGT hem manifestat el nostre desacord amb la modificació de les condicions dels treballadors de CaixaBank que estan regulades en el Segueix llegint

COMENÇA LA DESLLIURANÇA DELS DIJOUS A LA TARDA

LA UGT A FAVOR  DE LA DESLLIURANÇA COMPLETA DE TOTES LES TARDES DE L’ANY 25 d’abril de 2017. Aquest dijous 27 d’abril, és l’últim dijous amb jornada de tarda del primer semestre del 2017. A partir de l’1 de maig comença la jornada intensiva fins al 30 de setembre, d’acord amb els termes del nostre conveni col·lectiu. Paral·lelament, aquest dijous 27 d’abril continua la negociació de les oficines Stores i A, on l’empresa vol instaurar la jornada partida en un elevat nombre d’oficines durant tot l’any excepte a l’agost. La conciliació és un dret bàsic Per a la UGT la conciliació de la vida personal i familiar és un dret bàsic que hem de defensar, i tal com estan els temps, reconquerir. Garantir el compliment Segueix llegint

7 MESOS DE NEGOCIACIÓ D’OFICINES A I STORE

LA UGT INSISTEIX QUE NO ES POT NEGOCIAR L’AMPLIACIÓ D’HORARIS MENTRE NO SE SOLUCIONI LA PROLONGACIÓ DE JORNADA 13 de març de 2017. Després de set mesos de negociacions per eixamplar horaris a les oficines A i oficines Magatzem, la direcció de l’empresa ha marcat un calendari accelerat de reunions per aconseguir arribar a un acord que li possibiliti l’ampliació d’horaris a gairebé el 10% de les oficines actuals. Fins al moment ha anunciat acceptar algunes tímides millores per a les plantilles afectades, però encara insuficients per a la UGT, que seguim exigint solucionar la prolongació de jornada per poder avançar en aquest acord. 450 oficines, 3 tardes a la setmana per empleat La direcció de l’entitat segueix amb la banya al forat, encara que Segueix llegint

PROPOSTES DE LA PATRONAL: Jornada i horaris

JORNADA I HORARIS L’actual conveni col·lectiu regula les jornades i horaris del nostre sector a l’article 41: Còmput anyal. 1680 hores, de les quals quinze es destinaran a formació. Horari. De dilluns a divendres, de 8 a 15 hores. Amb les següents excepcions: Els dijous compresos entre l’1 d’octubre i el 30 d’abril: de 8h a 14:30h i de 16:30h a 20: 00h. També hi ha acordada la festa de les tardes dels dos darrers dijous del mes de desembre i la tarda del primer dijous de gener. La tarda del dijous sant serà considerada com a no laborable. Queden exclosos d’aquest horari el personal directiu i el col·laborador que estigui a les seves ordres immediates i, per circumstàncies específiques, i es consideri necessari per Segueix llegint