ESTEM NEGOCIANT EL PLA D’IGUALTAT?

LA NEGOCIACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT VA CAMÍ D’ETERNITZAR-SE SENSE RESULTATS 16 de novembre de 2017. Dimarts passat es va reprendre la negociació del Pla d’Igualtat, encetada el gener de l’any passat. Això és una mostra evident de l’escàs interès de la direcció per una igualtat real i una conciliació efectiva de la vida personal, familiar i laboral a Caixabank. La direcció no vol abordar més mesures de conciliació. A Caixabank tenim vençut el Pla d’Igualtat des de finals de 2015. A la direcció això no li suposa cap inconvenient perquè estem, segons el seu entendre, molt per sobre de la legalitat vigent i no cal adoptar més millores en aquest àmbit. Per a la UGT la plantilla està cada cop més lluny de poder conciliar Segueix llegint

REUNIÓ MESA D’IGUALTAT 13 abril

LA UGT APORTA MILLORES A LES MESURES DE CONCILIACIÓ   14 d’abril de 2017. A la reunió de la Mesa d’Igualtat d’ahir, la UGT va aportar una sèrie de millores a les mesures de conciliació. Tot i això, cal abordar amb serietat un autèntic Pla d’Igualtat creïble i efectiu: una anàlisi seriosa, mesures correctores, i un compromís real per part de la direcció. Tot i la negativa de la Direcció a realitzar una nova anàlisi, i de manifestar que les mesures de conciliació les supeditava al que es negociï en el Conveni Col·lectiu, des de la UGT hem aportat una bateria de propostes que inclouen: Millores en la jornada i horaris, tant en flexibilitat com en reduccions. Pel que fa a permisos, vacances i excedències, Segueix llegint

NEGOCIACIÓ PLA D’IGUALTAT: segona reunió

UGT EXIGEIX UN DIAGNÒSTIC FIABLE I UNA AVALUACIÓ DEL PLA ANTERIOR 2 de març de 2016. A la segona reunió de la Mesa d’Igualtat, ha quedat palès l’escàs interès que té l’empresa en abordar mesures  eficaces que aconsegueixin una igualtat real i efectiva de la vida personal, familiar i laboral a Caixabank. Per la UGT els Plans d’Igualtat no han de quedar en un mer tràmit administratiu. És necessària una avaluació prèvia i un diagnòstic cert de la situació Mal s’encara aquesta negociació quan l’empresa, avalada pel sindicat majoritari, es nega a efectuar una avaluació del Pla d’Igualtat ja vençut. Igualment, ens hem trobat amb la negativa a efectuar un diagnòstic, ens diuen que n’hi ha prou amb el realitzat en 2011, com si des Segueix llegint

COMENÇA LA NEGOCIACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT

LA UGT EXIGEIX QUE AQUEST COP ES NEGOCIÏ UN PLA D’IGUALTAT DE DEBÒ 29 de gener de 2016. El Pla d’igualtat que va vèncer a finals de l’any passat ha demostrat ser ineficaç per assolir una igualtat real i una conciliació efectiva de la vida personal, familiar i laboral a Caixabank. La UGT no va signar aquest pla per no ser còmplices d’un acord que ha esdevingut paper mullat. Esperem que en la negociació que avui s’enceta, puguem corregir aquesta situació. La prova de la importància que la Direcció s’ha pres seriosament la implantació d’aquest acord són les nombroses denúncies que la UGT s’ha vist obligada a interposar davant la Inspecció Laboral en tot el territori: denúncies per no cobertura de les maternitats; denúncies per Segueix llegint