REUNIÓ PLA OPTIMIZA 26/3/2018

TRES DIAPOSITIVES I POC MÉS 27 de març de 2018. Després de la denúncia interposada per UGT davant Inspecció de Treball, la direcció va aprofitar ahir la negociació dels Centres In Touch per donar una informació succinta sobre allò efectuat pel Pla Optimitza, sense arribar a aclarir, com demanda la UGT, les repercussions laborals que puguin derivar-se. Objectius del Pla Optimiza Es va engegar al novembre de 2016, amb l’encàrrec a dues consultores externes d’analitzar i revisar els procediments i estructures dels Serveis Centrals i DTs per a: aconseguir una organització més flexible; augmentar l’eficiència; contenir costos (que no reduir, segons afirmen). Enquesta a la plantilla afectada Com a part del projecte, es va realitzar un mostreig entre la plantilla afectada, que va fer aflorar Segueix llegint

UN PLA OPTIMITZA OCULT

LA UGT DENÚNCIA DAVANT INSPECCIÓ DE TREBALL LA MANCA D’INFORMACIÓ 6 de març de 2018. Fa més d’un any que es va anunciar la implantació del Pla Optimitza per analitzar les possibles reestructuracions dels nostres Serveis Centrals i DTs per tal de dotar-los de major eficiència en costos i processos. Davant la negativa de la direcció a proporcionar les conclusions de l’informe, la UGT ha interposat denúncia davant Inspecció del Treball. A la nostra circular del 9 de novembre passat informàvem de l’absència d’informació d’aquest Pla i del nostre requeriment formal a la direcció per accedir a les conclusions d’aquest informe. Per a la plantilla és important Després de requerir reiteradament la informació, finalment la direcció ens l’ha negat adduint que és irrellevant. Tanmateix, hem Segueix llegint

SENSE NOTÍCIES DEL PLA OPTIMITZA

LA UGT APRESSA A LA DIRECCIÓ LES CONCLUSIONS DE L’ESTUDI 9 de novembre de 2017. S’ha complert un any d’ençà que la direcció va informar de l’inici de Pla Optimitza, amb el qual pretenia millorar l’eficiència dels serveis centrals i empreses del grup. Davant la falta d’informació, la UGT ha requerit formalment a la direcció perquè se’ns presentin les conclusions de l’informe. Després d’haver-se iniciat els treballs amb una ràpida agenda d’actuacions, i després d’haver provocat certes dosis de neguit i malestar entre la plantilla afectada, no hem tingut notícies de les conclusions d’aquest estudi i anàlisi de les funcions i processos tant dels serveis centrals com dels departaments de les direccions territorials. La UGT ha realitzat una petició formal per conèixer aquestes conclusions, davant Segueix llegint