PER UNES SORTIDES DIGNES

PER A LA UGT CAL REACTIVAR UN RELLEU GENERACIONAL EN MILLORS CONDICIONS 31 d’octubre de 2018. La UGT ha sol·licitat a la direcció que es reactivin els plans de prejubilació, però amb unes condicions econòmiques millors que les darrerament oferides. El relleu generacional convé a l’empresa, que s’enforteix amb saba nova, i convé a les generacions més grans, que aspiren a deixar pas els joves en un món que evoluciona massa ràpid, però en unes condicions dignes i justes per als que han contribuït amb tot el seu esforç a la bona marxa de l’entitat. Seguirem actuant amb gasiveria a les prejubilacions malgrat uns magnífics beneficis? Encara estem pendents de noves sortides per als nascuts l’any 62, d’acord amb els acords vigents. De moment no Segueix llegint

UN PLA D’OPTIMITZACIÓ GENS ÒPTIM

ELS CRITERIS DE PRELACIÓ EMPITJOREN LES XIFRES D’ACCEPTACIÓ 20 de setembre de 2016. Amb les dades disponibles fins al moment, i seguint els criteris de prelació continguts a l’acord, d’unes inicials 431 peticions, només es veurien ateses 320. El mateix esdevenir de la negociació de l’acord, la manca de concreció pressupostària, l’escàs atractiu de les mesures acordades i les incerteses generades, han conclòs en un nyap de pla amb poc suport per part de la plantilla, tot i els esforços de les parts signatàries, en portar-lo a bon port. D’acord amb els criteris acordats, el nombre de peticions es veurà significativament reduït: Per la limitació de cadascuna de les províncies afectades en el seu nombre màxim d’excedents. Algun territori s’ha esforçat tant, que les peticions Segueix llegint

ACORDAT PLA DE PREJUBILACIONS

ACONSEGUIT ACORD DESVINCULACIONS INCENTIVADES 15 de abril de 2016. Aquest matí s’ha aconseguit un acord amb la totalitat de la representació laboral, (excepte CGT, que no s’ha presentat), de desvinculacions incentivades, amb les següents característiques: Requisits Haver nascut abans de l’1 gener de 1959. Acreditar una antiguitat mínima a l’empresa de 6 anys l’ 1 juny 2016 Condicions econòmiques Renda de prejubilació: el 75% del salari brut fix percebut en els dotze mesos anteriors. S’abonarà en dotze mensualitats, amb la pertinent retenció per rendes del treball. S’incrementarà en el mateix percentatge que estipuli el Conveni Col·lectiu, amb un límit de l’1%. Conveni amb la Seguretat Social, abonat per l’empresa, revalorable en el mateix import que ho facin les bases màximes. Manteniment de les aportacions al Segueix llegint

NEGOCIACIÓ PREJUBILACIONS CAIXABANK

DESINCENTIVANT LES DESVINCULACIONS 13 d’abril de 2016. Aquest matí ha tingut lloc la primera ronda de negociacions per acordar el nou pla de desvinculacions incentivades. Dissortadament l’empresa, sense concretar els pressupostos dedicats a aquesta finalitat, ha començat la negociació amb una rebaixa de les condicions pactades en ocasions anteriors . En concret: ha eliminat la revaloració de la renda de prejubilació i de les aportacions al pla de pensions; la renda de prejubilació és del 70% (en lloc del 75%). del salari fix. Sense comptar la manca de revaloració, un 6,67% inferior; compromís que en les properes desvinculacions, el salari de prejubilació sigui com a màxim el 65 del salari fix. La resta de condicions és similar al pactat al juliol de 2014. Adhesions S’obrirà Segueix llegint