REUNIÓ TAULA NEGOCIADORA CONVENI COL·LECTIU D’ESTALVI PRIMER ELS ACCIONISTES I DESPRÉS…

REUNIÓ TAULA NEGOCIADORA CONVENI COL·LECTIU D’ESTALVI PRIMER ELS ACCIONISTES I DESPRÉS… A la reunió d’avui, i pel que fa a la UGT, hem lliurat la nostra proposta completa. La intervenció de la patronal ha anat encaminada a fer-nos creure que la situació econòmica del Sector és molt feble, ja que consideren que ja no és conjuntural sinó estructural, sense veure possibilitats de millora en els quatre anys vinents. Basant-se en aquest panorama proposen més retallades de drets consolidats i eixamplar el termini de durada del conveni col·lectiu a més de quatre anys. Des de la UGT ateses les publicacions dels resultats de les empreses del sector, amb beneficis i reducció de despeses d’explotació (a l’àmbit de les despeses de personal), no entenem que un altre Segueix llegint

REGISTRE DE JORNADA LABORAL A CAIXABANK

REGISTRE DE JORNADA LABORAL A CAIXABANK. 1a reunió.”FER PASSAR BOU PER BÈSTIA GROSSA” Dilluns 18 d’octubre s’ha celebrat una reunió informativa sobre l’aplicació del registre de jornada a la nostra entitat. La direcció ha fet entrega a la representació sindical de l’esborrany d’una guia on s’indiquen les pautes per registrar l’horari d’inici i finalització de la jornada i els criteris, des de la perspectiva de la direcció, sobre el que ha de computar o no com a temps de treball efectiu. La direcció considera que amb l’acord assolit a la mesa de conveni, el 17 de setembre passat, queda superada qualsevol normativa interna que tingués la nostra entitat en matèria de registre, quedant ara pendent l’aplicació de l’eina per dur a terme la concreció de Segueix llegint

REDUCCIÓ DE JORNADA

REDUCCIÓ DE JORNADA La reducció de la jornada laboral per cura de fills o familiars és un dret que neix de la necessitat de conciliar la vida laboral i familiar, estant regulat legalment en l’Estatut dels Treballadors (art. 37) i forma part dels principis bàsics de la constitució espanyola com és el dret de protecció de la família. L’exercici d’aquest dret fonamental pot ser sol·licitat per: • Els qui per raons de guarda legal tinguin cura directa: • D’un fill o filla menor de dotze anys. No ha de ser, necessàriament, el fill o filla de l’empleat (vegeu la gràfica, fill o filla de la seva parella de fet). • D’un fill o filla amb discapacitat que no desenvolupi una activitat retribuïda. S’entén per discapacitada Segueix llegint

A LA DT CATALUNYA CONTINUEN ANANT DE REBAIXES!

A LA DT CATALUNYA CONTINUEN ANANT DE REBAIXES! Des de fa uns anys anar a treballar a la nostra empresa s’ha convertit en una sorpresa contínua, on mai saps com acabarà el dia: potser t’informen que la teva oficina s’integra, pot ser que es converteix en una oficina Store, pot ser que senzillament la tanquen per estalviar costos, … I tot això emparat i argumentat amb un canvi de model que segons la direcció és necessari i urgent: cal, perquè és la solució a tots els nostres problemes (… de debò?); urgent, perquè hauria d’haver estat implementat “per ahir” (i així anem, que el model se’ns està ennuegant a tots i totes). Aquests canvis tan precipitats estan provocant que les empleades i empleats de CaixaBank Segueix llegint

Minsos avanços a la mesa de negociació del pla d’igualtat d’ahir

Minsos avanços a la mesa de negociació del pla d’igualtat d’ahir 27 de setembre. La igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes és un dret bàsic de les persones treballadores, que ha de suposar tant l’absència de tota discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe, i especialment, les derivades de la maternitat, l’assumpció d’obligacions familiars i l’estat civil, com l’equiparació en l’exercici dels drets i en el compliment de les obligacions, de tal manera que hi hagi les condicions necessàries perquè la igualtat sigui efectiva. Ens trobem amb una apropiació per part de la direcció del que estableix el RD 6/2019. El que fa és plantejar com avenços en la introducció de millores del pla d’igualtat, i els seus protocols, el que Segueix llegint