RISCOS PSICOSOCIALS

CONTINUEM AMB EL PROCÉS 25 d’abril de 2018. Com a continuació de l’avaluació de Riscos Psicosocials, es desenvolupen ara reunions internes de treball amb participants escollits a l’atzar per aprofundir en les anomalies detectades. Des de la UGT esperem que el procés culmini amb mesures eficaces que minorin els riscos psicosocials detectats. Després de l’avaluació duta a terme a la que va participar de forma voluntària aproximadament un 40% de la plantilla, i els resultats quantitatius obtinguts que van evidenciar diversos factors alterats (càrrega de treball, demandes psicològiques, supervisió / participació i acompliment de rol), tal com informàvem en la nostra passada circular del 7 març, el procés continua per poder aprofundir i precisar qualitativament sobre ells, qüestió essencial que conté la metodologia que s’ha Segueix llegint

SOBRECÀRREGA I ALÈ AL CLATELL

L’ENQUESTA DE RISCOS PSICOSOCIALS CONFIRMA UN ELEVAT RISC EN CÀRREGUES DE TREBALL I UN ESTIL DE COMANDAMENT IMPERATIU 7 de març de 2018. Amb la realització el passat novembre de l’avaluació de Riscos Psicosocials, es posa fi a un període de 10 anys sense acordar el model avaluatiu, després d’un llarg procés davant Inspecció de Treball. Les primeres conclusions confirmen el que fa temps que denunciem: les pressions comercials, l’estil de comandament, l’excessiu control i l’exigència de reptes immediats eleven el risc psicosocial a Caixabank.   Participació desincentivada Les xifres de participació evidencien la dificultat viscuda a la xarxa d’oficines per realitzar l’enquesta, potser per diversos motius: Manca de temps i oportunitat per realitzar-la; Poc interès, a parer nostre, mostrat a l’àmbit institucional; Coincidència d’una Segueix llegint

ESTEM D’AVALUACIÓ

AMPLIAT EL TERMINI D’AVALUACIÓ DE RISCOS PSICOSOCIALS FINS AL 30 DE NOVEMBRE 27 de novembre de 2017. Estem en procés d’avaluació dels riscos psicosocials que té la plantilla de Caixabank. El termini de realització, que s’acabava avui, s’amplia fins al pròxim 30 de novembre. Una participació àmplia facilitarà una anàlisi més precisa. Estem a hores d’ara i fins al vinent dia 30 en procés d’avaluació dels riscos psicosocials. L’accés al qüestionari s’efectua per mitjà d’un correu electrònic enviat per l’Oficina Tècnica de Prevenció, empresa externa que està realitzant l’avaluació. Per a completar el qüestionari calen tot just 20 minuts. És important que tots ens involucrem en la seva realització, ja que gràcies a les nostres respostes, s’haurà de posar en marxa tot el mecanisme preventiu a què està Segueix llegint

AVALUACIÓ GENERAL DE RISCOS PSICOSOCIALS

DESPRÉS DE LA PROVA INICIAL ES DESENVOLUPA L’AVALUACIÓ FINS AL 24 DE NOVEMBRE 15 de novembre de 2017. En d’haver-se conclòs la prova pilot, ha començat aquest dilluns l’avaluació de riscos psicosocials, que s’acabarà el pròxim 24 de novembre. Després d’un procés de desavinences amb la representació laboral, i actuacions davant la Inspecció de Treball, s’avaluen per fi els riscos psicosocials a Caixabank. Des de la UGT animem a la màxima participació i sinceritat en aquesta eina, primera baula per adoptar les mesures correctores escaients. Un cop validat el procediment amb una àmplia mostra de treballadors (direccions territorials de Canàries, Castella la Manxa-Extremadura i Navarra. En total, una plantilla de 3170 treballadors), s’inicia avui l’avaluació per a la resta de la plantilla. De moment, d’aquesta prova només Segueix llegint

SENTÈNCIA RISCOS LABORALS D’ORIGIN PSICOSOCIAL

PROU EXCUSES! L’estrès, l’assetjament i el malestar físic i psíquic que pateix la nostra Plantilla són el resultat d’una mala organització del treball i no d’un problema individual, de personalitat o que respongui a circumstàncies personals o familiars, com l’interessa fer creure a l’empresa. Les organitzacions signants d’aquest comunicat han treballat conjuntament durant molts anys denunciant aquestes situacions davant la Inspecció de Treball, Comitè Únic de Seguretat i Salut Laboral (CUSSL), fins arribar a l’Audiència Nacional. 14/5/2014 L’AUDIÈNCIA NACIONAL CONDEMNA A CAIXABANK a realitzar correctament la identificació de riscos laborals d’origen psicosocial. En la citada demanda va posar-se de manifest, entre d’altres aspectes: El mètode i el procediment utilitzats no són adequats (…) tal como reflecteix l’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, Segueix llegint