UGT INFO: ACTUALITZACIÓ PROCEDIMENTS SITUACIÓ EXCEPCIONAL CORONAVIRUS. (Actualitzats amb les últimes mesures a 27-03)

A) EMPLEAT O EMPLEADA QUE NECESSITI MESURES DE FLEXIBILITAT DAVANT AQUESTA SITUACIÓ EXTRAORDINÀRIA:   Es podran autoritzar permisos de caràcter recuperable per atendre situacions particulars justificades que impossibilitin l’assistència al centre. A fi d’estar autoritzat, haurà de dirigir-se a RRHH de la seva DT amb còpia al seu mànager. En el cas de ser autoritzat, ha de marcar al portal de l’empleat l’absència indicant l’opció C-19 permís retribuït recuperable o C-19 teletreball per raons organitzatives, en funció de l’autorització. En el supòsit de teletreball o flexibilitat horària, es podrà registrar la jornada habitual en l’aplicació de registre horari, si bé mentre duri la situació d’alerta per l’epidèmia de coronavirus, se suspèn l’obligació de registrar de forma diària la jornada efectivament realitzada. Si s’opta per no Segueix llegint

NO ÉS UNA BROMA EL BROMAZEPAM

PER A LA UGT L’ABÚS D’ANSIOLÍTICS ÉS UNA CONSEQÜÈNCIA DE LES PRESSIONS COMERCIALS 28 de juny de 2018. El bromazepam, més conegut per la marca comercial Lexatín, és utilitzat, entre altres dolències, per tractar l’ansietat, i també per poder agafar el son en estats d’alerta i crispació contínua. La seva automedicació, com tots els ansiolítics farmacològics, no és recomanada per les seves contraindicacions i per la generació de dependències. En aquest cas, el bromazepam combinat amb alcohol pot arribar a ser mortal. Per a la UGT, en la mesura en què les pressions comercials s’accentuen en el nostre model de negoci, augmenta el consum indiscriminat d’ansiolíticos com a forma ràpida de poder apaivagar l’estrès generat. Des d’UGT no parem de denunciar-ho davant la direcció, intentant mitigar els excessos d’aquesta pràctica. Segueix llegint

INCAPACITAT TEMPORAL DE CURTA DURADA

UGT HA COMUNICAT CORRECTAMENT DES DEL PRINCIPI  I SECB HA DE RECTIFICAR A ÚLTIMA HORA 14 de juny de 2018. A propòsit de la situació d’Incapacitat Temporal (IT) i els canvis legals i reglamentaris que l’afecten, SECB per fi acaben reconeixent que UGT tenia raó i es veuen obligats a modificar sobre la marxa la seva circular, gairebé quatre anys després d’haver-se efectuat la modificació legal, i després d’allò manifestat per l’empresa en el sí del CUSSL celebrat avui mateix. Quan es va produir el canvi legal que va suposar la publicació del RD 625/2014 i el seu Reglament ESS 1187/2015, des d›UGT vam efectuar un estudi en profunditat dels seus continguts i vam procedir immediatament a comunicar-los a la plantilla: els nous requisits, terminis administratius, diverses gestions i formalismes. (Clicar en la Segueix llegint