EURIBOR D’OCTUBRE 2018

S’HA D’APLICAR EN ELS COMPTES I PRÉSTECS D’EMPLEATS A L’ANY 2018 2 de gener de 2018. Publicat al BOE de data 2 de Novembre de 2018 l’euríbor a un any oficial del mes d’octubre de 2018, que determina els tipus a aplicar als comptes i préstecs a empleats de Caixabank, i les corresponents retribucions en espècie.    Referència ICFE: tipus mitjà de l’euríbor a un any del mes octubre, amb dos decimals, d’aplicació a partir de gener de l’any següent. Tipus a aplicar en els préstecs Retribucions en espècie La valoració de les retribucions en espècie es calcula amb la diferència entre els tipus aplicats i les següents referències: Tipus a aplicar en els comptes

EURIBOR D’OCTUBRE 2017

S’HA D’APLICAR EN ELS COMPTES I PRÉSTECS D’EMPLEATS A L’ANY 2018 7 de novembre de 2017. Publicat al BOE de data 2 de Novembre de 2017 l’euríbor a un any oficial del mes d’octubre de 2017, que determina els tipus a aplicar als comptes i préstecs a empleats de Caixabank, i les corresponents retribucions en espècie. Referència ICFE: tipus mitjà de l’euríbor a un any del mes octubre, amb dos decimals, d’aplicació a partir de gener de l’any següent. Tipus a aplicar en els préstecs Retribucions en espècie La valoració de les retribucions en espècie es calcula amb la diferència entre els tipus aplicats i les següents referències: Tipus a aplicar en els comptes

EURÍBOR D’OCTUBRE 2016

S’HA D’APLICAR EN ELS COMPTES I PRÉSTECS D’EMPLEATS A L’ANY 2017 8 de novembre de 2016. Publicat al BOE de data 3 de Novembre de 2016 l’euríbor a un any oficial del mes d’octubre de 2016, que determina els tipus a aplicar als comptes i préstecs a empleats de Caixabank, i les corresponents retribucions en espècie. Referència Tipus a aplicar en els préstecs Retribucions en espècie Tipus a aplicar en els comptes