VACANCES 2019

ENCETEM L’ANY AMB UN DIA MENYS DE LLIURE DISPOSICIÓ 15 de gener de 2019. Amb el nou any comença un nou període de vacances. El dret a gaudir-les, queda regulat en l’estatut dels treballadors (art. 38), en el nostre conveni sectorial (art. 34), i està millorat per pactes interns. Per facilitar l’organització de les vacances de cada centre de treball es confeccionen els quadres de vacances, però cap norma obliga a fer-les en el primer trimestre de l’any, i molt menys en el primer mes. Nombre de dies Vacances anyals: 25 dies hàbils. Ampliacions: Un dia de lliure disposició (el consolidat, perdem el segon mentre no es reguli una altra cosa en el pròxim conveni). A les Canàries: dos dies addicionals a les vacances anyals. Segueix llegint

VACANCES D’ESTIU

NO HI HA EXCUSES PER UN DESCANS MERESCUT NI REUNIÓ QUE EL FASTIGUEGI 17 de juliol de 2018. Estan pactats els suficients recursos per permetre el gaudi de les vacances estiuenques. L’Acord de 17 de juliol de 2014 va establir una sèrie de recursos per permetre que es puguin gaudir les vacances en l’estació d’estiu, la més demandada, sobretot pel calendari escolar. I també va regular la fi de reunions comercials o de qualsevol tipus fora de l’horari laboral durant el mes d’agost. L’acord de 17 de juliol de 2014 és un acord garantista que salvaguarda la cobertura de vacances, especialment d’aquelles oficines més petites. D’aquesta manera, les Direccions Territorials disposen d’un pressupost per cobrir aquestes absències, prenent com a referència les oficines de menys Segueix llegint

VACANCES 2018

LES VACANCES SÓN IRRENUNCIABLES 15 de gener de 2018. Amb l’any nou comença un altre període de vacances. El dret a gaudir-les, queda regulat a l’Estatut dels Treballadors (art. 38), en el nostre conveni sectorial (art. 35), i millorat per pactes interns. També es tracta d’un dret irrenunciable i indisponible, i llevat del finiment per extinció de contracte, no es pot substituir per compensació econòmica. Nombre de dies Vacances anyals: 25 dies hàbils. Ampliacions: Dos dies de lliure disposició (un de consolidat, i un altre mentre duri la vigència del conveni). A les Canàries: dos dies addicionals a les vacances anyals. Si no es fa reducció horària a la setmana de festes local: un dia addicional. Torn d’elecció El torn d’elecció es realitza per centre Segueix llegint

COBERTURA DE VACANCES

LA  UGT EXIGEIX A LA DIRECCIÓ QUE S’UTILITZIN TOTS ELS RECURSOS PACTATS 20 de setembre de 2017. Tot i la borsa d’ETTS regulat per l’acord laboral de juliol de 2014, encara hi ha direccions territorials que es mostren mesquines en l’ús d’aquests recursos disponibles. Per a la UGT, a més de ser un incompliment de l’acord laboral, aquest suposat estalvi perjudica més que beneficia: augment de les càrregues laborals, i disminució de la qualitat del servei. Borsa d’ETT per a cobertura de vacances Regulada pel punt 4.1 de l’acord de 17 de juliol de 2014: “A fi de procedir a la cobertura de les absències per vacances s’estableix el següent sistema: Cada principi d’any, en l’àmbit de cada direcció territorial, es calcularà una bossa de Segueix llegint

VACANCES A L’ESTIU 2017

ESTAN PACTATS ELS RECURSOS SUFICIENTS QUE PERMETEN GAUDIR LES VACANCES A L’ESTIU 28 de juny de 2017. L’Acord de 17 de juliol de 2014 va establir un seguit de recursos per a permetre que es puguin gaudir les vacances a l’època de l’estiu, la més demanada, sobretot pel calendari escolar. Aquest és un acord garantista on els tres sindicats majoritaris salvaguardem la cobertura de vacances, especialment d’aquelles oficines més petites. D’aquesta manera, les direccions territorials disposen d’un pressupost per a cobrir aquestes absències, prenent com a referència les oficines de menys de tres empleats. El pressupost per al 2017 és de: En l’anterior exercici algunes DT van destacar pel seu estalvi, deixant partides sense gastar de la seva dotació inicial. En concret, aquest premi a la Segueix llegint