Temari Oposicions 2020

PROVES DE CAPACITACIÓ 2020

 

TEMARI
ANÀLISI DE RISCPRODUCTES Y SERVEISFISCALITATECONOMIA, BANCA, MERCATS