4 Claus per les teves Vacances

4 Claus per les teves Vacances

Per més que et Facin Ballar el Cap, que no et Maregin amb les Vacances.

Les Vacances no S'imposen, es Negocien

El període o períodes del seu gaudi es fixa de comú acord, i és una obligació del mànager resoldre en temps i forma la planificació de les vacances sol·licitades pel personal a càrrec seu, sent inadmissibles demores en la seva gestió, perquè només ocasionen inquietud i incertesa davant la manca de confirmació pel seu gaudi.

Tenim el dret a conèixer les dates de gaudi de les nostres vacances amb almenys dos mesos d’antelació al començament d’aquestes. No poden seguir donant-se situacions en les quals sol·licituds degudament planificades es trobin sense aprovació al terminal a pocs dies abans del començament del seu gaudi.

Davant aquestes situacions, posa’t en contacte amb el teu delegat de la UGT, t’informarà i ajudarà en la seva gestió.

Vacances i Incapacitat Temporal.

La Llei estableix que en el cas que el període de vacances coincideixi amb una Incapacitat Temporal per contingències diferents de les d’embaràs, part, lactància o suspensió del contracte per maternitat/paternitat, que impossibiliti el seu gaudi, total o parcial, durant l’any natural al fet que corresponen, el treballador podrà fer-lo una vegada finalitzi la seva incapacitat i sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir de l’any que s’hagin originat.

En aquells casos en què s’obtingui l’alta mèdica durant l’any en què es reporten aquestes vacances i havent-hi la possibilitat de gaudir-les abans del final de l’any natural de la seva meritació, el criteri aplicat per l’entitat és restrictiu, és a dir, no autoritza el seu gaudi en data posterior al 31 de gener de l’any següent.

Si tens qualsevol dubte, posa’t en contacte amb el teu delegat de la UGT, t’informarà.

Canvis de dates per "necessitats del servei".

Poden?

La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que les empreses no poden denegar un permís o llicència adduint “necessitats del servei”, sense justificar i concretar l’abast de les mateixes de manera objectiva.

No són admissibles les apel·lacions a l’escassetat de plantilla que exposen alguns mànagers com a causa que justifiqui una “necessitat del servei”. Únicament reflecteix una disfunció organitzativa de l’empresa que no té res a veure amb les tasques habituals del servei bancari.

Davant pressions en aquest sentit, contacta amb el teu delegat de la UGT, t’informarà i defensarà els teus drets.

Tancaments Temporals

Enguany hi ha un fort increment de tancaments estiuencs d’oficines respecte als d’anys anteriors, no exempt d’un cert descontrol perquè s’han comunicat tancaments que posteriorment no s’han dut a terme, canvis en relació amb la data d’inici i/o fi de tancament, i en altres casos, oficines que no estava previst el seu tancament, i per sorpresa i a correcuita s’acaba tancant.

Els tancaments estiuencs són decisions organitzatives de l’entitat preses sense tenir en compte l’opinió ni de l’equip de l’oficina ni de la representació sindical, malgrat l’afectació tant en el negoci i l’atenció dels clients com en la correcta gestió de la plantilla afectada pel tancament (compliment dels protocols de la Covid, gestió d’absències, …).

Tanmateix, i en contra del criteri que alguns tracten d’imposar amb apel·lacions a la responsabilitat, el tancament estiuenc de l’oficina no comporta l’obligació d’ajustar el gaudi de part de les vacances de l’equip de la mateixa durant aquest tancament. Més aviat, i com ja vam exposar en la nostra circular del dia 1 de juny (https://www.ugtcaixabank.cat/reincorporacions-i-vacances-la-questio-es-pressionar/), haurien d’afavorir l’adopció del teletreball de la major part dels empleats i empleades de l’oficina, minimitzant l’exposició al risc de contagi que encara segueix molt present.

No són admissibles pressions en aquest sentit. Contacta amb el teu delegat de la UGT en cas de veure’t afectat.

Accedeix a les preguntes i respostes freqüents referent a les vacances 2020 prement butó següent:

#AMBLANOSTRAPLANTILLA

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

enllaços d’interès