Aplicació de Conveni: Transposar vs Negociar

Aplicació de Conveni: Transposar vs Negociar

Dimecres passat es va constituir la taula de negociació per a l’aplicació del Conveni Col·lectiu en vigor a la normativa interna de CaixaBank.

La direcció ha manifestat la seva intenció de no atendre una negociació de millores sinó, simplement, de transposició del que s’estableix en el conveni, adaptant-lo a la nostra normativa interna. No estan disposats a avançar en cap millora que els suposi increment de costos.

La UGT hem traslladat les nostres propostes a la direcció, exigint-li una aptitud negociadora i disposada a recollir les millores proposades, atès l’esforç i sacrifici realitzat per tots els empleats i empleades de l’entitat durant la pandèmia.

Resum de les Nostres Propostes

Aplicació Mínims Salarials

Aplicar els mínims salarials establerts en Conveni de 15.339,38 € anuals per al primer any de contractació i de 16.873,31 € anuals durant el segon.

Estructura Salarial

Extensió de la revisió salarial a la Millora Salarial Caixa dels nivells IV a I.

Increment Salarial

Increments sobre salaris basi reals (Salari Base + Millora Salarial Caixa), i aplicació als conceptes salarials amb naturalesa revisable.

Triennis

Mantenir efectes de la garantia respecte a la fórmula de càlcul de meritació dels triennis per al personal que es trobava en alta a la data d'entrada en vigor de l'acord (25/04/12).

Ajuda Formació Fills

Fer extensiva aquesta ajuda a fills/es del personal jubilat, declarat en incapacitat permanent i als orfes del personal mort.

Que no sigui preceptiu acreditar que es cursen estudis per a la seva percepció en els casos de fills amb edats entre els 21 i 25 anys.

Registre de Jornada

Consideració com a Temps de Treball Efectiu de la pausa del desdejuni per a tota la plantilla.

Vacances

Possibilitat de Fraccionament fins a 4 períodes, sense estar vinculat a raons específiques de conciliació.

Permisos

Possibilitat de gaudir de manera alterna el permís per hospitalització de familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, mentre duri el supòsit que dóna lloc al gaudi del permís. Còmput en dies hàbils dels dos dies d'ampliació per desplaçament.

Lloguer Habitatge

Possibilitat de llogar l'habitatge habitual, adquirida amb el préstec d'adquisició d'habitatge, sense canvi de condicions, en cas de trasllat proposat o decidit per l'empresa que impliqui canvi de domicili.

TELETREBALL

Sol·licitem l’obertura d’una taula de negociació específica per a la implementació del Teletreball en la nostra Entitat. Entre altres, cal regular:
• Les condicions d’accés i desenvolupament de l’activitat laboral mitjançant aquesta modalitat.
Identificar els llocs de treball i funcions susceptibles de ser realitzats a través del treball a distància.
• La seva durada màxima.
• Establir la jornada mínima presencial.
Procediment a seguir en el cas de produir-se dificultats tècniques que impedeixin el normal desenvolupament del treball a distància.
Mitjans de control empresarial de l’activitat.
• L’exercici de la reversibilitat al treball presencial.

I instem a la Direcció a:
• L’extensió de les garanties recollides en el RD Llei i en el conveni col·lectiu pel que fa a les prestacions en teletreball que s’estan realitzant actualment en l’Entitat (Covid i inferiors al 30% de la jornada).
• El dret a flexibilitzar l’horari de prestació de serveis, així com la possibilitat d’adscriure’s al col·lectiu de “Control flexible d’horari amb plus”, percebent el corresponent Plus de Flexibilitat.
Increment de l’import de les compensacions establertes en conveni.
Mateixos drets que les persones treballadores presencials en matèria de conciliació i corresponsabilitat, incloent-hi el dret d’adaptació a la jornada així com reduccions de jornada. Per tant, tant el treball a distància com el teletreball han de ser objecte d’anàlisi en l’àmbit del pla d’igualtat.

La pròxima reunió serà dimarts vinent (22 de desembre). Et seguirem informant.

#UnitsGuanyemTots

About The Author

Ivan Argüelles Álvarez

Secretari d'Acció Sindical d'UGT CaixaBank. "Vaig entrar a CaixaBank el febrer de 2002. Sóc pare de dues nenes i un nen. La meva passió: la meva família i el Tai-Jitsu.

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.