Bonus 2020: Per fi Informen, però no Negocien

Bonus 2020: Per fi Informen, però no Negocien

La UGT Insistim en la Necessitat de Negociació del Sistema de Retribució Variable.

Es busca la transparència trigant 7 mesos a comunicar el programa de bonus?

Quina objectivitat hi ha en unes regles establertes unilateralment per l’entitat sense comptar amb la participació de la plantilla?

Com es fomenta el treball en equip, si se segueix discriminant als empleats sense càrrec tot i la seva contribució als resultats del centre de manera global?

Any rere any, els resultats dels estudis d’opinió que realitzen a la plantilla, els mostren un important marge de millora quant al coneixement de les regles de càlcul del bonus per part dels professionals de la nostra xarxa comercial, però no obstant això s’obstinen a persistir en els mateixos errors sense voler atendre les nostres demandes.

Negociació

Negociació amb la Representació Sindical del sistema de retribució variable que permeti establir realment, a partir de criteris objectius i transparents, regles i esquemes fàcilment entenedors, motivadors i que fomentin el treball en equip, i eliminar subjectivitats.

Millorar Targets

Targets més elevats per a les forces de venda.

Existeix una enorme desproporció entre els targets dels equips de la xarxa comercial amb la dels seus responsables (Dans, Directors Comercials, Territorials, …), dels quals no s’informa presumint d’un “clar exercici de transparència”.

Empleats sense càrrec

Definició d’esquemes per a la figura d’empleat concordes amb la realitat.

 • No és admissible una retribució variable vinculada a la consecució de nòmines quan és evident la seva aportació al resultat comercial de l’oficina.
 • No se’ls reconeix convenientment el seu esforç comercial i no obstant això, cada vegada són majors les exigències i pressions comercials a les quals es veuen sotmesos.
SSCC i DTs

Definició d’esquemes per a la plantilla de SS.CC i DTs.

Sistemes d’incentivació que no depenguin única i exclusivament de la benevolència i/o arbitrarietat del seu responsable immediat, i que els permeti ser coneixedors de la seva situació respecte del bonus anual.

Formació

No vincular Formació i Bonus.

 • Aquesta vinculació aprofundeix encara més en el sentiment d’arbitrarietat del sistema establert per la direcció.
 • No és admissible que es mantingui per part de la direcció la realització de la formació normativa (que recordem la seva consideració com a temps efectiu de treball), per a l’efectiva percepció del bonus. Es barregen conceptes que res tenen a veure entre ells i menys encara com un element penalitzador del nostre esforç comercial.
 • Estem ja sotmesos a una enorme sobrecàrrega formativa, veient-se a més agreujada per la realització de cursos obligatoris d’anys anteriors per a aquells que no els tinguessin.

Novetats respecte als esquemes del 2019:

Retiren el Bonus Social

L’any passat, davant la inclusió d’accions de voluntariat en el programa de reptes (5% del pes total en concepte d’Acció Social), la UGT ja vam sol·licitar a la direcció la seva retirada, en entendre que els fins propis d’un voluntariat, que ens diferencia i enorgulleix, no poden barrejar-se amb programes de retribució variable com si d’una acció comercial més es tractés.

El bonus passa a pivotar sobre 4 reptes principals, cadascun amb el mateix pes del 25%:

 • Variació del marge ordinari sense dubtosos.
 • Marge de nova producció de Consum.
 • Venda neta de recursos no invertibles més valors.
 • Variació de comissions recurrents.

S’apliquen com a ajustos el repte vinculat a la mora i el d’experiència del client (IEX), que multipliquen, a l’alça o a la baixa, el resultat agregat dels 4 reptes de negoci anteriors. El resultat està topat a un màxim del 120%.

Posteriorment, s’aplica l’ajust d’IEC, que pot ser positiu o negatiu, i finalment, sobre el nivell de pagament total, se li aplica l’ajust de conducta i compliment, que només pot ser neutre o penalitzar.

 

Què passa si canvio de perfil durant l'any?

Per als empleats que canviïn de perfil durant l’any, es generaran 2 esquemes, un amb cada perfil i es determinarà la prima pública final en funció a la següent formula:

(%CMP Perfil 1 * pes en Perfil 1) + (%CMP Perfil 2 * pes en Perfil 2)

On el pes en Perfil 1 i pes en Perfil 2 suma 1 (per exemple, 7 mesos sobre 12 mesos en Perfil 1 i 5 mesos sobre els 12 mesos en Perfil 2).

Què passa si canvio de centre en el transcurs de l'any?

Per als empleats que canviïn de centre es generaran 2 esquemes, un amb cada centre i es determinarà la prima pública final en funció a la següent formula:

(%CMP centro 1 * pes en centre 1) + (%CMP centro 2 * pes en centre 2)

On el pes en centre 1 i pes en centre 2 suma 1 (per exemple, 7 mesos sobre 12 mesos en centre 1 i 5 mesos sobre els 12 mesos en centre 2). Es pren el tancament de mes anterior al canvi, de tal forma que si un empleat canvia de centre el 5 de març, es considerarà que ha romàs en el centre 1 durant 2 mesos.

Els canvis de perfil i centre tindran efecte l’últim dia del mes anterior al canvi per a tots els perfils.

I si integren la meva oficina?

En el cas d’integració d’oficines, es tindran 2 esquemes, un fins al mes anterior de la integració en el cens integrat, i a partir d’aquest moment, un altre en el centre integrador, assumint els seus reptes.

Supòsits de Reducció o Pèrdua del Bonus

La política general de remuneració de CaixaBank estableix els supòsits en els quals no es reportarà part o la totalitat dels imports de remuneració variable.

Alguns dels supòsits són els següents:

 • Acomiadament disciplinari procedent.
 • Incompliments normatius de caràcter general que siguin identificats per l’àrea d’auditoria interna. Aquesta omissió haurà de qualificar-se per RR.HH com una infracció greu o molt greu perquè impliqui el no pagament del variable.
 • Les conductes irregulars, ja siguin individuals o col·lectives, considerant especialment els efectes negatius derivats de la comercialització de productes inadequats i les responsabilitats de les persones o òrgans que van prendre aquestes decisions.
 • Quan el seu pagament o consolidació no resultin sostenibles d’acord amb la situació financera de l’entitat.

#AMBLANOSTRAPLANTILLA

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.