CSI+ Referents : Més garanties per a la Plantilla

CSI+ Referents : Més garanties per a la Plantilla

La Direcció atén la nostra reclamació de negociar les condicions laborals dels qui passin a desenvolupar les funcions de suport a la integració amb Bankia, tant en Teletreball (Centre Suport Integració) com presencialment (Referents).

Des d’un primer moment, la UGT ens hem mantingut ferms en la necessitat d’establir un procés de negociació que doti de les garanties i compensacions suficients a les empleades i empleats que formaran part d’aquests col·lectius, amb la premissa bàsica de voluntarietat en la seva adscripció, i no admetent actuacions unilaterals de la direcció que suposin modificacions substancials de les seves condicions laborals actuals.

Atenent els nostres requeriments, la Direcció ens ha convocat a la Representació Laboral a la Taula de Negociació, aconseguint-se un acord a aquest efecte en el dia d’avui..

Centre Suport Integració
Prestació de servei
Teletreball 100%
Nº Places
91
Funcions
Solventar dubtes de forma
telemàtica, en temes informàtics
i de negoci.
Referent
Prestació de servei
Presencial
Nº Places
210
Funcions
Prestar ajuda a direccions
d'Àrea de Negoci de Bankia donant
suport en vàries oficines

Davant les pretensions inicials de la direcció, la UGT vam fer lliurament de les nostres propostes sol·licitant l’establiment de mesures que garanteixin les condicions laborals actuals dels companys i companyes que s’incorporin a aquest projecte, aconseguint entre d’altres:

GARANTIES SALARIALS

Se’ls respectarà la Retribució Fixa Bruta Vigent en accedir a aquesta funció, en les mateixes condicions d’aplicació que si es mantingués en el seu lloc de treball previ.

+
GARANTIES DE RETORN

Finalitzada la prestació de serveis, es garanteix la reincorporació als seus centres d’adscripció i el retorn als seus llocs de treball anteriors.

GARANTIES DE CARRERA

Gestors de Clients (GC’s): es mantindran en la carrera i es computarà el temps de prestació de serveis en el CSI com a temps de permanència en aquesta carrera de GC.

A les persones adscrites a horari laboral singular (HLS) se’ls computarà el temps de prestació de serveis en el CSI o en Referents com a temps de permanència en el mateix a l’efecte d’acceleració de carrera.

Com a resultat, en l’acord aconseguit es garanteixen les condicions actuals, incloses les compensacions establertes per als qui estiguin prestant serveis actualment en Horari Laboral Singular (HLS), inclosos els dies de lliure disposició.

Igualment, les nostres propostes han inclòs millores pel que fa a la pretensió de la direcció tant en horaris com en compensacions per als companys i companyes que s’incorporin a aquests projectes.

CENTRO SUPORT INTEGRACIÓ

Horari proposat per la direcció

 • De l’1 d’octubre al 30 d’abril: de dilluns a divendres de 10 a 17 hores, amb una pausa per a menjar d’1 hora i 30 minuts, que ha de finalitzar abans de les 15 hores.
 • De l’1 de maig al 30 de setembre: de dilluns a dijous de 10 a 17 hores, amb una pausa per a menjar d’1 hora i 30 minuts, que ha de finalitzar abans de les 15 hores, i el divendres de 8 a 16 hores.

Els qui ostentin un Nivell VI o inferior i no estiguin percebent Plus de Flexibilitat o Plus d’Horari Laboral Singular, passaran a percebre un “Plus Compensació” per import de 1.317,48 Euros bruts anuals durant el període de temps que estiguin prestant serveis en el CSI, el qual s’abonarà en 12 mensualitats i serà de naturalesa revisable, no pensionable, no absorbible, no compensable i reversible en el moment en el qual deixin de prestar serveis, per qualsevol motiu, en el citat Centre.

UGT, proposta final acceptada

 • De dilluns a dijous de 10 a 17 hores, amb una pausa per a menjar d’1 hora i 30 minuts, que ha de finalitzar abans de les 15 hores, i el divendres de 8 a 16 hores, amb una pausa per a menjar d’1 hora i 30 minuts, que ha de finalitzar abans de les 15 hores.I a més a més, que:

 

 • En els 2 últims dijous del mes de desembre i el primer dijous de gener de 10 a 16 hores.
 • En matèria de registre de la jornada es continuarà registrant la seva jornada com fins avui.
 • Que no s’exigeixin la realització d’hores addicionals que compensin la realització de menys hores en aquestes jornades, entenent-se que amb el compliment d’aquests horaris es respecta la jornada anual establerta en el Conveni Col·lectiu i en la Normativa laboral de CaixaBank.

Horari proposat per la direcció

 • De l’1 d’octubre al 30 d’abril: de dilluns a divendres de 10 a 17 hores, amb una pausa per a menjar d’1 hora i 30 minuts, que ha de finalitzar abans de les 15 hores.
 • De l’1 de maig al 30 de setembre: de dilluns a dijous de 10 a 17 hores, amb una pausa per a menjar d’1 hora i 30 minuts, que ha de finalitzar abans de les 15 hores, i el divendres de 8 a 16 hores.

UGT, proposta final acceptada

 • De dilluns a dijous de 10 a 17 hores, amb una pausa per a menjar d’1 hora i 30 minuts, que ha de finalitzar abans de les 15 hores, i el divendres de 8 a 16 hores, amb una pausa per a menjar d’1 hora i 30 minuts, que ha de finalitzar abans de les 15 hores.I a més a més, que:

 

 • En els 2 últims dijous del mes de desembre i el primer dijous de gener de 10 a 16 hores.
 • En matèria de registre de la jornada es continuarà registrant la seva jornada com fins avui.
 • Que no s’exigeixin la realització d’hores addicionals que compensin la realització de menys hores en aquestes jornades, entenent-se que amb el compliment d’aquests horaris es respecta la jornada anual establerta en el Conveni Col·lectiu i en la Normativa laboral de CaixaBank.

Els qui ostentin un Nivell VI o inferior i no estiguin percebent Plus de Flexibilitat o Plus d’Horari Laboral Singular, passaran a percebre un “Plus Compensació” per import de 1.317,48 Euros bruts anuals durant el període de temps que estiguin prestant serveis en el CSI, el qual s’abonarà en 12 mensualitats i serà de naturalesa revisable, no pensionable, no absorbible, no compensable i reversible en el moment en el qual deixin de prestar serveis, per qualsevol motiu, en el citat Centre.

Amb la finalitat d’evitar situacions d’aïllament social, es duran a terme 2 jornades presencials al mes en el centre de treball en el qual està adscrit/a. La UGT hem sol·licitat que les mateixes es realitzin en l’horari general establert en el Conveni Col·lectiu.

Hem sol·licitat la dotació dels mitjans necessaris perquè es pugui desenvolupar la prestació del servei adequadament:

 • Smart PC.
 • Telèfon mòbil amb 4G.
 • Cadira ergonòmica homologada.
 • Pantalla.
 • Auriculars.
 • Teclat.
 • Ratolí.

A més a més, i en compliment de l’article 14.6 del Conveni Col·lectiu, per a rescabalar les despeses restants en els quals pogués incórrer el/la Treballador/a per qualsevol concepte pel fet de prestar serveis a distància percebrà la quantitat de 55 € mensuals.

REFERENTS

Es garanteix la Voluntarietat en l’adscripció a aquest col·lectiu, establint-se garanties per a la reversibilitat en la funció en cas que la persona treballadora volgués renunciar a la funció de Referent. Durant la prestació de serveis com a Referents, mantindran com a centre d’adscripció el que tenien amb anterioritat.

Finalitzada la prestació de serveis en la funció de Referents es garanteix la seva reincorporació al seu centre d’adscripció i el retorn al lloc de treball anterior.

Pretensió de la direcció

Centres de Treball:

Realitzaran la seva funció donant suport en oficines provinents de Bankia de les quals almenys un 70% no superarà els 90 km de distància des del centre d’adscripció d’origen de la persona treballadora.

Plus Compensació:

 • Estarà en funció de la distància existent entre la població del centre d’adscripció al qual estiguin assignades i la població del centre de treball més llunyà que s’hagi d’atendre en el seu àmbit d’actuació d’acord amb els següents imports bruts anuals:

 

 • Fins a 15 km: 1.397 Eur
 • 15 a 30 km: 2.095 Eur
 • 30 a 50 km: 2.793 Eur
 • > 50 km: 3.491 Eur

UGT, proposta final acceptada

Que realitzin la seva funció donant suport en diverses oficines provinents de Bankia sense que, en general, se superin les 10 oficines.

 

Limitar el radi d’acció:

 

 • El 70% dels referents realitzaran les seves funcions en oficines de les quals un 70% es trobaran en un radi inferior als 50 km.
 • El 30% restant realitzaran les seves funcions en oficines de les quals un 70% es trobaran en un radi inferior als 90 km.

Pretensió de la direcció

Centres de Treball:

Realitzaran la seva funció donant suport en oficines provinents de Bankia de les quals almenys un 70% no superarà els 90 km de distància des del centre d’adscripció d’origen de la persona treballadora.

UGT, proposta final acceptada

Que realitzin la seva funció donant suport en diverses oficines provinents de Bankia sense que, en general, se superin les 10 oficines.

 

Limitar el radi d’acció:

 

 • El 70% dels referents realitzaran les seves funcions en oficines de les quals un 70% es trobaran en un radi inferior als 50 km.
 • El 30% restant realitzaran les seves funcions en oficines de les quals un 70% es trobaran en un radi inferior als 90 km.

Plus Compensació:

 • Estarà en funció de la distància existent entre la població del centre d’adscripció al qual estiguin assignades i la població del centre de treball més llunyà que s’hagi d’atendre en el seu àmbit d’actuació d’acord amb els següents imports bruts anuals:

 

 • Fins a 15 km: 1.397 Eur
 • 15 a 30 km: 2.095 Eur
 • 30 a 50 km: 2.793 Eur
 • > 50 km: 3.491 Eur

Unes altres  peticiónes de la UGT acceptades per la direcció i recollides en l’acord:

 • Els referents podran beneficiar-se de la cobertura d’una assegurança complementària de l’automòbil d’acord amb el que s’estableix en la Disposició Addicional Primera de l’acord laboral de 7 d’abril de 2008.
 • Podran facturar el quilometratge des del centre d’adscripció fins a l’oficina de destí, sempre que no sigui en la mateixa població, així com les despeses de manutenció corresponents, en els termes establerts en la normativa laboral vigent.

La UGT també hem sol·licitat a la direcció:

 • Que s’estableixi un bonus específic per als qui passin a realitzar la seva prestació de servei tant en el CSI com en la figura de Referents.
 • Que puguin participar dels incentius i premis aconseguits en els seus centres d’adscripció.
 • Que no computin a l’efecte de costos ni de seguiments de campanyes en la seva oficina d’adscripció.
 • Que els ETT´s que poguessin destinar-se a cobrir temporalment el seu lloc que tampoc computi al seu centre d’adscripció.

L’acord aconseguit tindrà una vigència fins al 31 de gener de 2022, prorrogable per períodes d’un mes fins a un màxim de quatre mesos de pròrroga.

#LaForçad’AvançarJunts

About The Author

Ivan Argüelles Álvarez

Secretari d'Acció Sindical d'UGT CaixaBank. "Vaig entrar a CaixaBank el febrer de 2002. Sóc pare de dues nenes i un nen. La meva passió: la meva família i el Tai-Jitsu.

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

enllaços d’interès