En cas de defunció, com deixo als meus?

En cas de defunció, com deixo als meus?

Tots correm el risc de morir a causa d’una malaltia o per patir un accident.

En aquests casos, sempre tenim la incertesa de com quedaran els nostres sers estimats, si continuaran tenint ingressos per a continuar vivint de la mateixa manera.

Com a treballadors comptem amb les prestacions de la Seguretat Social de viduïtat i orfaesa. Per regla general, la pensió de viduïtat suposa un 52% de la base reguladora (mitjana de la base de cotització dels últims 24 mesos) i les pensions d’orfandat fins als 25 anys són un 20% d’aquesta base reguladora.

Hi ha multitud de situacions i casos especials i a més els imports poden incrementar-se o reduir-se en funció de diversos condicionants, per ho és millor informar-se directament en el cas d’haver de sol·licitar alguna d’elles.

Una altra via per a solucionar aquesta incertesa, pot ser el contractar assegurances de vida o accident que cobreixen la defunció amb un capital o rendes.

A més, en el nostre cas com a treballadors de CaixaBank, tenim una via addicional:

Les prestaciones de viudetat i d’orfanesa del Pla de Pensions d’Empleats.

Les PRESTACIONS del Pla de Pensions en cas de defunció d’un partícip consistiran en

1. Una Renda Mínima Garantida, vitalícia o temporal i revalorizable segons les característiques indicades en les presents Especificacions.
2. Un Capital Complementari Garantit, segons les característiques indicades en les presents Especificacions.
3. Si aquestes prestacions no esgotessin els drets consolidats del partícip, la quantitat romanent podrà pagar-se en qualsevol de les modalitats previstes per al cobrament de la prestació per Jubilació.

La Renda Mínima Garantida inclou tant la viduïtat com l’orfanesa:

VIDUÏTAT:

La prestació de viduïtat serà una renda vitalícia que és percebuda mentre visqui el cònjuge supervivent, la quantia anual del qual serà la diferència entre el 50% del salari pensionable del partícip en el moment de la contingència i el 45% de la franquícia, amb un mínim del 2,5% d’aquesta franquícia (1.071,39 € anuals).

En cas de nou matrimoni es deixa de percebre aquesta renda i es rep un capital en funció de l’edat.

 

IMPORTANT: No la perceben les parelles de fet.

ORFANESA:

La prestació d’orfanesa és una renda temporal l’import anual de la qual serà la diferència entre el 20% del salari pensionable i el 20% de la franquícia fins als 25 anys. La prestació no podrà ser inferior a l’1% de la franquícia (428,55 € anuals).

En cas d’invalidesa absoluta o gran invalidesa, la pensió és vitalícia.

Hi ha regles especials per al cas de 3 o més fills ja que existeix el límit de poder cobrar el 100% del salari pensionable.

Capital complementari garantit.

Es garanteix també una prestació addicional en forma de capital únic per un import de 55.000 euros en cas de defunció; i de 100.000 euros en cas de defunció per accident.

Mort d’un partícip en suspens:

En aquest cas, les prestacions es limiten als drets consolidats existents.

Però les opcions de cobrament seran les existents per a jubilació (capital, renda financera, renda assegurada, mixta, pagaments sense periodicitat regular) i a elecció del beneficiari.

#LaForçad’AvançarJunts

About The Author

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

enllaços d’interès