Entrada en Vigor del Nou Acord de Préstecs

Entrada en Vigor del Nou Acord de Préstecs

Avui Entren en Vigor les Millores Assolides en l’Acord Laboral de Préstecs d’Empleat Signat el Passat 12 de Febrer.

La UGT, juntament amb la UNIÓ SINDICAL CAIXABANK, durant la negociació de l’Acord Laboral que regula el relatiu en matèria de préstecs d’empleats, vam mantenir el pols a la direcció i vam proposar incorporar la garantia personal per a reduir els costos de formalització dels préstecs i l’impacte del IAJD que la direcció volia repercutir-nos, íntegrament, a les empleades i empleats.

 

Fruit de la negociació, a més, aconseguim múltiples millores de les quals totes i tots ens en podrem beneficiar, i que avui entren en vigor una vegada finalitzada la implementació tècnica per part de l’entitat.

La nova normativa serà d’aplicació efectiva sobre les sol·licituds introduïdes en el sistema a partir d’avui.

Què passa amb les sol·licituds ja aprovades o en curs?

A les operacions ja aprovades se’ls mantindran les condicions anteriors durant un màxim de tres mesos des d’aquesta aprovació.

A les operacions que actualment estan en curs, se’ls mantindran les condicions anteriors sempre que la seva sol·licitud (que ha d’incloure la taxació actualitzada de l’immoble a finançar) no superi els tres mesos d’antiguitat i es formalitzi abans del 17 de febrer de 2021.
 

En cas que les sol·licituds aprovades o en curs hagin d’anul·lar-se per causes alienes a l’empleada o empleat i tornar-les a donar d’alta per a la seva formalització:

 • operacions ja aprovades.- se’ls mantindran les condicions anteriors durant un màxim de tres mesos des d’aquesta aprovació.
 • operacions en curs.- se’ls mantindran les condicions anteriors sempre que la seva sol·licitud (que ha d’incloure la taxació actualitzada de l’immoble a finançar) no superi els tres mesos d’antiguitat i es formalitzi abans del 17 de febrer de 2021.

T’informem dels Principals Canvis referent a la normativa que s’ha vingut aplicant.

PRÉSTEC HABITATGE
ARA ABANS
Sol·licitud: antiguitat mínima de 9 mesos en l’entitat per a préstec A i B. Sol·licitud: antiguitat mínim de 9 mesos per a préstec A i de 5 anys per a préstec B.
Possibilitat de finançar habitatge o construcció en finca rústica. Sense possibilitat de finançar habitatge o construcció en finca rústica.
Garantia hipotecària del 60% Garantia hipotecària del 100%
Límit conjunt de préstecs per a l’adquisició d’habitatge: 5 anualitats de la retribució de l’empleat excepte en el cas que indica l’article 39: Ruptura de la convivència Límit conjunt de préstecs per a l’adquisició d’habitatge: 5 anualitats de la retribució de l’empleat.
Possibilitat de préstec per a l’adquisició d’habitatge amb Gran Rehabilitació Sense possibilitat de préstec per a l’adquisició d’habitatge amb Gran Rehabilitació
Inclusió del terreny en el préstec promotor ús propi: Es podrà incloure el finançament del terreny en el préstec en el termini de 18 mesos ampliable a 24 mesos prèvia justificació de factors aliens a l’empleat. Inclusió del terreny en el préstec promotor ús propi: termini 12 mesos per a poder incloure el terreny.
Places d’aparcament: En el cas d’adquisició simultània, s’incorporarà la garantia en el préstec A i el préstec addicional prendrà com a garantia hipotecària tan sols el valor de l’habitatge que excedeixi del préstec A. Places d’aparcament: En el cas d’adquisició simultània, s’incorporarà la garantia en el préstec A i el préstec addicional prendrà com a garantia hipotecària tan sols el valor de l’habitatge que excedeixi del préstec A
L’adquisició de places d’aparcament amb posterioritat a l’adquisició d’habitatge: Podran finançar-se amb préstec Addicional per l’import màxim no sol·licitat (si no han transcorregut tres anys) o préstec millora d’habitatge si han transcorregut tres anys. Adquisició de places d’aparcament: l’adquisició de places amb posterioritat a l’adquisició d’habitatge: podran finançar-se amb préstec Addicional per l’import màxim no sol·licitat (si no han transcorregut sis anys) o préstec millora d’habitatge si han transcorregut sis anys.
PRÉSTEC HABITATGE MODALITAT A
ARA ABANS

Finançament de 3 habitatges i una quarta en els següents suposats:

 • Trasllat superior a 100km per causes professionals
 • Ruptura de convivència
 • Discapacitat de l’empleat igual o superior al 33% que necessiti adeptación d’habitatge
 • Violència de gènere
 • Quan l’empleat tingui al seu càrrec tres o mes persones
 

Finançament de 3 habitatges i una quarta en els següent supòsit:

 • Trasllat superior a 100Km
Capital mínim garantit: 240.000€ Capital mínim garantit: 225.000€

Interès: 24 primers mesos;

 • Tram I: Euribor – 2.5% + 0.47%. Mínim 0.57%
 • Tram II: Euribor + 0.65% + 0.47%

 

A partir del mes 24:

 • Tram I: Euribor – 2.5%. Mínim 0.10%
 • Tram II: Euribor + 0.65%
 

Interès:

 • Tram I: Euribor – 2.5%. Mínim 0.10%
 • Tram II: Euribor + 0.65%
Amortització: 35 anys podent establir 2 anys addicionals de carència opcional sol obligatòria quan se superi el 40% d’endeutament Amortització: 35 anys podent establir 1 any addicional de carència opcional, obligatòria per als nivells XII a VII.
Venciment màxim: 72 anys quan s’incorporin dos anys de carència. Vencimient màxim: 70 anys
•Fòrmula canvi d’habitatge: •Fòrmula canvi d’habitatge:
•+ Compra o taxació (el menor) •+ Compra o taxació (el menor)
•+10% •+10%
•- Venda o taxació (el major) •- Venda o taxació (el major)
•+ Saldo pendent amortització •+ Saldo pendent amortització
•+ Amortitzacions extraordinàries (sense comptar els darrers 12 mesos si l0habitatge no es ven)  
Autorizació lloguer habitatge habitual finançada amb préstec A (sense novació): Autorizació lloguer habitatge habitual finançada amb préstec A (sense novació):
Mobilitat geogràfica superior a 100km Mobilitat geogràfica superior a 100km
Empleats tutors de persona dependent.  
Discapacitat superior al 33%  
Violència de gènere  
RUPTURA DE LA CONVIVÈNCIA
ARA ABANS
Empleat manté la propietat però ha de cedir l’ús al excónjuge; possibilitats: Empleat manté la propietat perè ha de cedir l’ús al excónjuge:
Préstec B excepcionant el límit conjunt de 5 anualitats.  
Préstec Addicional (si s’ha esgotat el B) Préstec addicional (si s’ha esgotat el B)
Empleat manté la propietat i ha de pagar al excónjuge: Empleat manté la propietat i ha de pagar al excónjuge:
Préstec A per la diferència segons normativa per aquesta modalitat i el concedit inicialment.  
Préstec atencions diverses o préstec “addicional” habitatge A. Préstec atencions diverses o préstec “addicional” com a client.
No consumiran 1 ús del préstec A  
Venda de l’habitatge i adquisició de nou habitatge: Venda de l’habitatge i adquisició de nou habitatge:
El preu de venda computarà en la proporció que correspongui a l’empleat segon el seu percentatge de propietat. El preu de venda computa íntegrament, nómes s’afegeix la meitat de la plusvàlua generada amb la venda del habitatge anterior.
PRÉSTEC HABITATGE MODALITAT B

 

ARA ABANS
Termini d’amortització: 25 anys Termini d’amortització: 20 anys
Carència en cas de construcció: 12 mesos obligatòria ampliable a 24 meses Carència en cas de construcció: 12 mesos obligatòria.
Garantia: Hipotecària del 60% Garantia: Hipotecària del 100%
Interès 24 primers mesos:  
•Tram I: Euribor + 0.25% + 0.47% •Tram I: Euribor + 0.25%
•Tram II: Euribor + 1.50% + 0.47% •Tram II: Euribor + 1.50%
Interès a partir del mes 24:  
•Tram I: Euribor + 0.25%  
•Tram II: Euribor + 1.5%  
PRÉSTEC ADDICIONAL B
ARA ABANS
•Amortització 25 anys. •No existeix la possibilitat de préstec addicional
Interès 24 primers mesos: Euribor + 1,5% + 0,47%  
Interès a partir del mes 24: Euribor + 1,5%  
PRÉSTEC MILLORA D'HABITATGE
ARA ABANS
Possibilitat de sol·licitar a partir de 3 anys de constitució de préstec A Possibilitat de sol·licitar a partir de 3 anys de constitució de préstec A
Termini màxim: 20 anys amb 2 anys de carència opcional addicionals. Termini màxim: 15 anys amb 1 any de carència opcional addicional.
Interès: condicions préstec A Interès: condicions préstrec A.
Disposicions: 50% – 25% – 25% Disposicions: 50% – 50%
PRÉSTEC ATENCIONS DIVERSES
ARA ABANS
Capital mínim: 35.000 euros o 1.10, anualitats del nivell de l’empleat. Capital mínim 25.000 euros o una anualitat del nivell de l’empleado.
Amortització: 8 anys per a les finalitats d’adquisició de vehicle i pagaments a compte de l’habitatge de nova construcció. Resta finalitats: 7 anys Amortització 7 anys.
Carència: Possibilitat de carència 1 any per a totes les finalitats i possibilitat de carència 24 mesos per a la finalitat d’adquisicó d’habitatge. Carència: possibilitat d’1 any de carència (6+1)
BESTRETA
ARA ABANS
Ampliació de bestreta per equip informàtic a 2.500 euros (inclou Tablet, Smartphone, altres perifèrics i el cost d’instal·lació Wifi-ADSL) Bestreta per a equip informàtic a 1.800 euros (no inclou Tablet, Smartphone, altres perifèrics i el cost d’instal·lació Wifi-ADSL)
Import màxim 4 mensualitats per a les bestretes regulades en l’article 57 del conveni col·lectiu Import màxim 3 mensualitats per a la majoria de bestretes regulades en l’article 57 del conveni col·lectiu
Amortització del 9% sobre la retribució bruta mensual Amortització del 10% sobre la retribució bruta mensual

#AmblaNostraPlantilla

About The Author

Ivan Argüelles Álvarez

Secretari d'Acció Sindical d'UGT CaixaBank. "Vaig entrar a CaixaBank el febrer de 2002. Sóc pare de dues nenes i un nen. La meva passió: la meva família i el Tai-Jitsu.

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.