ERO CAIXABANK comunicat núm. 8

ERO CAIXABANK comunicat núm. 8

DESCLASSIFICACIÓ D’OFICINES

6 de febrer de 2019. En la darrera reunió l’empresa va avançar un pas més la seva proposta de reducció de costos, aprofundint en un nou model de classificació d´oficines, que esdevindria un referent en el sector, però a baix cost.


Si ja en la primera exposició a través de diapositives semblava que la classificació proposada suposaria un canvi profund, un cop analitzada la informació aportada podem confirmar que inclús se situaria per sota del mínim establert en Conveni Col·lectiu, esdevenint una important retallada salarial.


Nou sistema de classificació

Pretén reduir costos i flexibilitzar l´estructura del model amb les següents actuacions:

  • Passar de 12 a tres categories (grans, mitjanes i petites), i eliminar els percentatges mínims.
  • Utilitzar un nou model de càlcul, amb només dues variables (volum de negoci i marge ordinari, prioritzant el volum).
  • Establir uns períodes de consolidació més llargs, i assignar a cada tipus d´oficina classificada una banda de nivells retributius (i no només un com fins ara).
  • Suprimir la funció de GC 2n responsable, i els sotsdirectors de les oficines de menys de cinc treballadors.

a) CLASSIFICACIÓ EN BANCA DE PARTICULARS

Inclou també les oficines Stores, Business i Agro.

Determinació de la categoria

  • Condició d´accés a la classificació: tenir més d´un empleat, un volum de negoci superior a 25 milions d´euros i mig milió de marge ordinari.
  • Variable de càlcul: 72% del Volum de Negoci més 28% del Marge Ordinari. Les oficines que compleixin les condicions s’ordenaran conforme a la xifra assolida, i s´assignarà, en primera instància un 10% d´oficines A, un 40% d´oficines B y un 50% d’oficines C. La resta d’oficines seran classificades com D (incloent-hi les actuals S, V, S1, G i no rendibles).
  • En segona instància s’assigna la categoria definitiva si s’assoleixen conjuntament els paràmetres específics per cada nivell:
    • Tipus A: a partir de 265 milions de VN i 3,2 milions de MO.
    • Tipus B: a partir de 70 milions de VN i 1,1 milions de MO.
    • Tipus C: superior a 25 milions de VN i 0,5 milions de MO.
  • D’aquesta manera una oficina preclassificada que assoleixi, per exemple, només 1 milió de MO, seria classificada definitivament com una C.
  • Dins de les oficines D:
    • Les oficines singulars (S) seran escollides directament per la direcció.
    • Les oficines singulars 1 (S1) tindran 1 treballador que exercirà de director.
    • Les oficines finestreta (V) podran dependre de qualsevol oficina classificada o d’una S1, y consolidaran amb ella els seus saldos. També podran estar reforçades amb plantilla addicional sempre que no se superi el 60% en còmput anual de l’horari d’atenció al públic.

Càrrecs:

  • Director d’oficina en totes, excepte en les V i S.
  • Sotsdirector d’oficina: en totes les oficines A, i en totes les de més de quatre treballadors de les categories B i C. La figura de GCII Segon Responsable desapareix.

Nivell retributiu:

  • Contràriament a l’establert en Conveni, l’empresa proposa ara que cada tipologia no tingui assignat un nivell únic, sinó una carrera en la qual s’ascendeixi a mesura que es consolida.
  • El nivell mínim per la funció de director és el VII, que es consolidarà al cap de sis mesos
    • Tipus A
      • Director d’oficina: de nivell VII fins a nivell III
      • Sotsdirector: de nivell XI fins a nivell VI.
    • Tipus B
      • Director d’oficina: de nivell VII fins a nivell IV.
      • Sotsdirector: de nivell XI fins a nivell X (oficines de 5 treballadors). Des de nivell X a IX (oficines de més de 5 treballadors)
    • Tipus C
      • Director d’oficina: de nivell VII fins a nivell V.
      • Subdirector: de nivell XI fins a nivell X (oficines de 5 o més treballadors)
    • A les oficines S1 el director seria nivell VII i al cap de tres anys passarà a nivell VI.

Consolidació

  • El nivell mínim per dur a terme la funció de director és el VII, que es consolidarà al cap de sis mesos.
  • Els càrrecs consolidaran un nivell cada 3 anys en la funció, fins a assolir el topall de la banda corresponent a cada tipologia d’oficina.

Compensacions

  • Addicionalment els càrrecs percebran un Plus de Despeses de Gestió i Representació, plus de naturalesa no consolidable, no pensionable i reversible.
  • Tipus A:
    • Director d’oficina: 9.318 euros anuals
    • Sotsdirector: 5.670 euros anuals
  • tipus B:
    • Director d’oficina: 5.962 euros anuals
    • Sotsdirector: 2.000 euros anuals (oficines de 5 treballadors), 3.606 euros anuals (oficines de més de 5 treballadors).
  • Tipus C:
    • Director d’oficina: 3.704 euros anuals
    • Sotsdirector: 1.500 euros anuals (oficines de 5 o més treballadors)
  • Tipus D:
    • Director d’oficina S1: 2.000 euros anuals
  • Tots aquells que actualment percebin el plus funcional el gaudiran com a plus personal, absorbible per canvi de nivell i plus de funció.

b) CLASSIFICACIÓ CENTRES D’EMPRESA

Determinació de la categoria

  • Variable de càlcul: 72% del Volum de Negoci més 28% del Marge Ordinari. Els centres s’ordenaran conforme a la xifra assolida, i s’assignarà, en primera instància un 10% de centres A, un 40% de centres B i un 50% de centres C.
  • En segona instància s’assigna la categoria definitiva si s’assoleixen conjuntament els paràmetres específics per cada nivell:
    • Tipus A: a partir de 770 milions de VN i 11,5 milions de MO,
    • Tipus B: a partir de 330 milions de VN i 5 milions de MO.

Càrrecs

  • Tots els centres d’empresa tindran un Director de Centre.

Nivell retributiu Director de centre

  • Tipus A: des de nivell VII fins a nivell III
  • Tipus B: des de nivell VII fins a nivell IV
  • Tipus C: des de nivell VII fins a nivell V

Consolidació

  • El nivell mínim per la funció de director és el VII, que es consolidarà al cap de sis mesos,
  • Els càrrecs consolidaran un nivell cada 3 anys en la funció, fins a assolir el topall de la banda corresponent a cada tipologia d’oficina.

Compensacions

  • Addicionalment els càrrecs percebran un Plus de Director de Centre, plus de naturalesa no consolidable, no pensionable i reversible, por un import de 6.782 euros.

Postura de la UGT

Com hem manifestat anteriorment, el model proposat es una falta de respecte i ataca directament als drets de qui actualment desenvolupen el càrrec de director i sotsdirector i a les expectatives dels que legítimament volen progressar a la Xarxa d’Oficines.

En reiterades ocasions lloa la direcció la capacitat i dedicació de la plantilla. En reiterades ocasions hem denunciat la constant pressió comercial que es pateix en el dia a dia, i especialment són els directors i sotsdirectors qui més la pateixen. Per això cobren una mica més. El que l’empresa proposa és que aquesta mica de més que cobren esdevingui simbòlic.

Adduint que estem per sobre de la mitjana del mercat, l’empresa vol situar-se per sota, i proposa un model inferior al mínim del Conveni Col·lectiu.

Si aquesta és la manera que té l’empresa d’abordar les carreres professionals i la motivació de la plantilla, no anem bé. Molt malament.


CIR190203 ERO CAIXABANK Comunicat Núm 8

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

enllaços d’interès