IN-TOUCH: la UGT exigeix que es compleixin les mesures preventives, previ a la reincorporació presencials als centres

IN-TOUCH: la UGT exigeix que es compleixin les mesures preventives, previ a la reincorporació presencials als centres

Davant el procés de desescalada iniciat per la direcció als centres In-Touch, la UGT ens hem dirigit als responsables de la direcció de la territorial per exigir-los que no s’obri cap centre sense comptar amb totes les mesures preventives implementades.

La UGT insisteix a la direcció que el procés de reincorporació gradual als centres de treball s’ha de fer d’acord amb el desenvolupament de les diverses fases de desescalada establertes pel govern de l’estat, de forma asimètrica en funció de les diferents zones geogràfiques, i contemplant les necessitats de conciliació familiar de la plantilla,  sempre que es mantinguin les mesures preventives establertes fins a la data, prioritzant el teletreball i més quan ens referim als centres In-Touch.

Pel que fa a l’horari laboral del col·lectiu In-Touch, es mantenen els horaris pels empleats que es mantinguin en teletreball, mentre que es fixa des de les 8:00 hores a les 15:00 hores, pels empleats que passin a treballar presencialment al centre.

Es podrà fer ús de la flexibilitat d’1 hora a l’entrada i a la sortida, optant també per la realització de la jornada de set hores presencials o de sis hores (amb la finalitat d’esglaonar l’entrada/sortida) i que s’haurà de complementar amb una hora de treball en remot.

 

 

Quina necessitat hi ha d’exposar als companys al risc de contagi?

Per què no es manté el principi de màxima prudència en l’aplicació de les mesures preventives adoptades als centres fins al dia d’avui, amb el teletreball com a base fonamental?

Per què les presses en la reincorporació del personal, amb uns percentatges que superen els previstos per la resta de centres corporatius?

No està prou acreditat als ulls de la direcció, l’esforç i el treball que està fent la plantilla?

Aquesta setmana s’han incorporat els directors dels centres i els coordinadors, en total 44 persones, i està prevista la reincorporació de forma presencial al centre d’empleats i empleades fins a arribar a un màxim del 50% del total de la plantilla In-Touch a finals d’aquest mes.

Aquesta incorporació serà lineal a tots els centres, independentment de les diferents fases de desescalada en què es trobi cada zona territorial, a partir de dilluns 18 de maig, posposant-se el fet que tots els centres tinguin implementades les mesures preventives tal com ha exigit la UGT, de manera que durant aquesta setmana es farà la dotació suficient d’equips de protecció i instal·lació de les mesures de prevenció pendents.

La UGT, ens hem posat en contacte amb els responsables de cada centre per verificar que compten amb les mateixes i ajudar-los en la seva gestió, per tal de garantir les màximes mesures de prevenció possible als companys i companyes, que s’incorporin presencialment al centre.

 

Mesures a implemtar prèvia a la reincorporació de la plantilla In-Touch

 

 • Dotació efectiva de màscares, guants i gel hidroalcohòlic per a tota la plantilla que vagi a treballar presencialment al centre.
 • Que estiguin senyalitzats els llocs de treball i distribuïts de manera que es garanteixi la distància mínima interpersonal de 2 metres. A aquest efecte, amb una disposició de llocs contigus segons: habilitat, tancat, habilitat, tancat…,
 • Zones comunes tancades: cafeteria, sala de reunions, sala polivalent, office, vestuaris…,
 • Accés d’entrada i sortida diferenciades. Definir sentits de circulació separats.
 • Instal·lació de la senyalització adient i cartells informatius sobre les mesures preventives a seguir.
 • Fonts d’aigua inhabilitades.
 • S’habiliti a l’entrada un contenidor de residus o paperera amb tapa o similar, accionat per pedal, pel rebuig de residus.
 • Senyalització de l’ús dels banys.
 • En cas d’ascensors, les persones se situaran de cara a la paret de l’habitacle, i se senyalitzarà amb distintius a terra.
 • Als llocs on previsiblement es puguin produir aglomeracions de persones (interior/exterior), hauran de senyalitzar-se a terra, les distàncies de seguretat a mantenir durant l’espera (2m).
 • Els llocs de treball ubicats a la recepció i/o control d’accés de l’edifici, estaran dotats d’una mampara protectora, sempre que no es pugui garantir el distanciament de 2m.
 • Que s’hagi efectuat la neteja i desinfecció del centre.

#AMBLANOSTRAPLANTILLA

La UGT hem exigint la realització de TESTS PCR per a tota la plantilla

La forma correcta que acrediti l’absència de contagi i que s’és apte per reincorporar és mitjançant la realització d’una prova PCR. No és admissible que, tot i el risc de contagi derivat per contacte amb persones asimptomàtiques, la direcció despatxi la plantilla a través del model d’autodeclaració impost traslladant a l’empleat la consideració de trobar- en condicions de tornar a el lloc de treball de manera presencial.

UGT hem fet consulta als nostres serveis jurídics a l’respecte de l’exigència de l’entitat d’aquesta autodeclaració. Valorarem les accions a seguir i t’informarem

La UGT denunciem la sobrecàrrega de treball de la pantilla In-Touch

l’esforç notable per part de la plantilla perquè els clients rebin el millor servei possible, la qual cosa ha comportat a prolongacions de la seva jornada laboral, així com ha incrementat el risc psicosocial derivat d’aquesta sobrecàrrega.

Dóna un cop d’ull a la nostra circular del 7 d’abril  https://www.ugtcaixabank.cat/centres-in-touch-la-ugt-exigeix-que-es-prioritzi-la-plantilla/

La UGT exigim el mantenim del teletreball

La UGT hem exigit el manteniment del teletreball de tots els empleats i empleades que tinguin necessitats de conciliació derivades de l’atenció de familiars a càrrec seu, amb independència de la resta de mesures excepcionals habilitades per la direcció.

Protecció pel col·lectiu de risc

Les persones que pertanyen a algun dels grups de població més vulnerable davant el coronavirus (COVID19), com són els majors de 60 anys, els que pateixen hipertensió arterial, diabetis, malalties cardiovasculars, malalties pulmonars cròniques, càncer i immunodeficiències, les embarassades, romandran en els seus domicilis realitzant treball en remot.

Aquelles persones que no hagin tramitat fins al dia d’avui l’esmentada sol·licitud, podran fer-ho informant a RRHH i remetent correu a caixaquironprevencion@quironprevencion.com.

Posa’t en contacte amb el teu delegat de la UGT perquè t’informi i t’ajudi en la seva gestió.

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

enllaços d’interès