Integracions d’Oficines: Falta d’Informació i Garanties

Integracions d’Oficines: Falta d’Informació i Garanties

S’incrementa el ritme d’integracions d’oficines i continuem amb absència d’un protocol garantista i amb manca d’Informació en temps i forma als equips afectats.

Són 240 les oficines integrades enguany (una mitjana de 8 a la setmana), i estan ja aprovades de moment, la integració d’altres 49 oficines més que es duran a terme en els mesos vinents.

Aquestes integracions, que suposen el tancament de més del 7% de les oficines de banca retail a desembre de 2019, comporten l’amortització de més de 570 càrrecs (directors, subdirectors, GCII 2n Responsable), minvant tant les expectatives de creixement professional de la plantilla de les oficines afectades, com de la resta de la xarxa.

Amb un 48%, la proximitat de la xarxa d’oficines és la principal raó per a l’elecció de l’banc principal.

FRS Inmark, estudi 2019

No es compta amb l’opinió dels equips de les oficines afectades, als quals únicament se’ls comunica la decisió d’integració un cop s’ha aprovat, i en la majoria d’ocasions, sense tenir tancada la reubicació d’ells o noves funcions. De fet, s’estan donant casos d’oficines a les quals se’ls ha comunicat el tancament estival i posteriorment abans de fer-se efectiu, se’ls informa de la integració de l’oficina. Improvisació? Presses? Creuen convenient marejar tant als clients com als equips d’aquestes oficines, informant primer del tancament estival de l’oficina i posteriorment del seu tancament definitiu? Dóna la sensació que els responsables de la decisió de la integració de l’oficina no tinguin clars els criteris en què basen la seva consideració més enllà de l’estalvi de costos.

 Igualment, la informació facilitada a la Representació dels Treballadors és clarament insuficient, notificant tan sols la data efectiva d’integració, i en la majoria dels casos, sense temps suficient per exercir els drets d’informació i consulta als que dóna dret la llei. És per això, que des de la UGT hem promogut la denúncia d’aquestes vulneracions davant la Inspecció de Treball en defensa de l’exercici dels nostres drets.

Fins al 2012, fruit d’un acord laboral signat per la UGT, comptàvem amb un protocol de tancaments garantista, que res té a veure amb el que s’aplica actualment que comporta que, a banda de fer-se efectiva la integració, es perdin retribucions i no compta amb un compromís de recol·locació de plantilles. Per a la UGT és necessari establir un protocol de tancament d’oficines:

 • que garanteixi els salaris reals de qui perdi la seva carrera professional.
 • que determini l’adequada reubicació dels equips de les oficines afectades per la integració.
 • que respecti la participació de la representació sindical.

T’expliquem com t’afecta, segons la teva funció,  l’aplicació del protocol actual de la direcció:

DIRECTOR

És l’entitat qui determina quin càrrec implicat en una integració deixarà d’exercir les funcions de director passant a la situació de “director d’oficina integrada”. En aquesta situació se’t mantindran les condicions econòmiques, anteriors a la integració, durant el termini d’un mes des de la data en què es produeixi la integració efectiva. Si complert el termini no accedeixes a una altra funció:

 • Deixaràs de tenir la condició de “director d’oficina integrada” passant a la funció d’empleat, podent romandre a l’oficina integrada o ser traslladat a un altre centre que no excedeixi d’un radi de 25 quilòmetres des del teu centre de referència a efectes de mobilitat.
 • Mantindràs el teu nivell retributiu, així com el plus funcional.
 • En el cas que tinguis el plus de flexibilitat, el mantindràs en el seu concepte i import econòmic, sempre que vulguis seguir adscrit a l’horari flexible, és a dir, no renunciïs a ell.

Si tens dubtes sobre quin és el teu centre de referència pel que fa a la mobilitat, consulta amb el teu delegat de la UGT.

SOTSDIRECTOR

És l’entitat qui determina quin càrrec implicat en una integració deixarà d’exercir les funcions de sotsdirector o GCII 2n. responsable, passant a la situació de “sotsdirector o GCII 2n responsable d’oficina integrada”. En aquesta situació se’t mantindran les condicions econòmiques anteriors a la integració, durant el termini d’un mes des de la data en què es produeixi la integració efectiva. Si complert el termini no accedeixes a una altra funció:

 • Deixaràs de tenir la condició de “sotsdirector d’oficina integrada” passant a la funció d’empleat, podent romandre a l’oficina integrada o ser traslladat a un altre centre que no excedeixi d’un radi de 25 quilòmetres des del teu centre de referència a efectes de mobilitat.
 • Mantindràs el nivell retributiu que tinguis, així com el plus funcional.
 • En el cas que tinguis el plus de flexibilitat, el mantindràs en el seu concepte i import econòmic, sempre que vulguis seguir adscrit a l’horari flexible, és a dir, no renunciïs a ell.

Si tens dubtes sobre quin és el teu centre de referència pel que fa a la mobilitat, consulta amb el teu delegat de la UGT.

GC II 2n. RESPONSABLE

És l’entitat qui determina quins càrrecs implicats en una integració deixaran d’exercir les funcions de sotsdirector o GCII 2n. responsable, passant a la situació de “sotsdirector o GCII 2n. responsable d’oficina integrada”. En aquesta situació se’t mantindrà la teva situació en la carrera, així com les condicions econòmiques anteriors a la integració, durant el termini d’1 mes des de la data en què es produeixi la integració efectiva. Si complert el termini no accedeixes a una altra funció:

 • Deixaràs de tenir la condició de “GCII 2n. responsable d’oficina Integrada” passant a la funció de GCI. Et situaran en el primer any que et correspongui al nivell que tinguis en aquest moment i mantenint l’expectativa de canvi de nivell que t’hagués correspost com GCII.
 • Podràs romandre a l’oficina integrada o ser traslladat a un altre centre que no excedeixi d’un radi de 25 quilòmetres des del teu centre de referència a efectes de mobilitat.
 • Mantindràs el nivell retributiu que tinguis, tanmateix deixaràs de percebre els plusos associats a l’anterior funció, aplicant la reducció progressiva establerta en l’acord laboral de Gestors de Clients de 3 de desembre del 2009.
 • En cas de percebre el plus de flexibilitat, el mantindràs en el seu concepte i import econòmic, sempre que vulguis seguir adscrit a l’horari flexible, és a dir, no renunciïs a ell.

Si la integració és en una STORE:

 • Si no és possible la teva reubicació en una vacant de GC, mantindràs a títol personal la carrera de GC així com els complements salarials associats a la funció que exercies, però condicionat al fet que demanis les vacants de GCII que es convoquin en el teu àmbit geogràfic (25 km des del teu centre de referència a efectes de mobilitat), havent-la d’acceptar en el cas de ser seleccionat.

Si no ho fas, implicarà la renúncia a la carrera i complement de GC, aplicant el que estableix l’acord laboral de Gestors de Clients.

 • Tanmateix, si en el termini de vint-i-quatre mesos no es produeix cap vacant en l’àmbit geogràfic esmentat, finalitzarà la carrera de GC.
 • En el cas que accedeixis a una posició de càrrec, deixaràs la carrera de GC i els complements associats a la funció, assumint els del teu nou lloc.

Si tens dubtes sobre quin és el teu centre de referència a efectes de mobilitat o pel que fa a l’aplicació de la reducció progressiva o els canvis d’etapa, consulta amb el teu delegat de la UGT.

GC II

Se’t mantindrà la teva situació en la carrera així com les condicions econòmiques anteriors a la integració mentre no se’t comuniqui l’acabament d’aquesta, produint-se la sortida el darrer dia del mes natural en què es produeixi aquesta comunicació.

Si complert el termini no accedeixes a una altra funció:

 • Deixaràs de tenir la condició de GCII passant a la funció d’empleat, podent romandre a l’oficina integrada o ser traslladat a un altre centre que no excedeixi d’un radi de 25 quilòmetres des del teu centre de referència a efectes de mobilitat.
 • En el cas de canviar a una posició de GCI et situaràs en el primer any que et correspongui al nivell que tinguis en aquest moment i mantenint l’expectativa de canvi de nivell que t’hagués correspost com GCII.
 • Mantindràs el nivell retributiu que tinguis, tanmateix deixaràs de percebre els plusos associats a l’anterior funció, aplicant la reducció progressiva establerta en l’acord laboral de Gestors de Clients de 3 de desembre del 2009.
 • En cas de percebre el plus de flexibilitat, el mantindràs en el seu concepte i import econòmic, sempre que vulguis seguir adscrit a l’horari flexible, és a dir, no renunciïs a ell.

Si la integració és en una STORE:

 • Si no és possible la teva reubicació en una vacant de GC, mantindràs a títol personal la carrera de GC així com els complements salarials associats a la funció que exercies, però condicionat al fet que demanis les vacants de GCII que es convoquin en el teu àmbit geogràfic (25 km des del teu centre de referència a efectes de mobilitat), havent-la d’acceptar en el cas de ser seleccionat.

Si no ho fas, comportarà la renúncia a la carrera i complement de GC, aplicant el que estableix l’acord laboral de Gestors de Clients.

 • Tanmateix, si en el termini de vint-i-quatre mesos no es produeix cap vacant en l’àmbit geogràfic esmentat, finalitzarà la carrera de GC.
 • En el cas que accedeixis a una posició de càrrec, deixaràs la carrera de GC i els complements associats a la funció, assumint els del teu nou lloc.

Si tens dubtes sobre quin és el teu centre de referència a efectes de mobilitat o pel que fa a l’aplicació de la reducció progressiva o canvis d’etapa, consulta amb el teu delegat de la UGT.

GC I

Se’t mantindrà la teva situació en la carrera així com les condicions econòmiques anteriors a la integració mentre no se’t comuniqui l’acabament d’aquesta, produint-se la sortida el darrer dia del mes natural en què es produeixi aquesta comunicació.

Si complert el termini no accedeixes a una altra funció:

 • Deixaràs de tenir la condició de GCI passant a la funció d’empleat, podent romandre a l’oficina integrada o ser traslladat a un altre centre que no excedeixi d’un radi de 25 quilòmetres des del teu centre de referència a efectes de mobilitat.
 • En cas de percebre el plus de flexibilitat, el mantindràs en el seu concepte i import econòmic, sempre que vulguis seguir adscrit a l’horari flexible, és a dir, no renunciïs a ell.

Si la integració és en una STORE:

 • Si no és possible la teva reubicació en una vacant de GC, mantindràs a títol personal la carrera de GC així com els complements salarials associats a la funció que exercies, condicionat al fet que demanis les vacants de GC que es convoquin en el teu àmbit geogràfic (25 km des del teu centre de referència a efectes de mobilitat), havent-la d’acceptar en cas de ser seleccionat.

Si no ho fas, implicarà la renúncia a la carrera i complement de GC, aplicant el que estableix l’acord laboral de Gestors de Clients.

 • Tanmateix, si en el termini de vint-i-quatre mesos no es produeix cap vacant en l’àmbit geogràfic esmentat, finalitzarà la carrera de GC.
 • En el cas que accedeixis a una posició de càrrec, deixaràs la carrera de GC i els complements associats a la funció, assumint els del teu nou lloc.

Si tens dubtes sobre quin és el teu centre de referència a efectes de mobilitat o pel que a l’aplicació de la reducció progressiva o canvis d’etapa, consulta amb el teu delegat de la UGT.

EMPLEAT

Podràs romandre a l’oficina integrada o ser traslladat a un altre centre que no excedeixi d’un radi de 25 quilòmetres del teu centre de referència a efectes de mobilitat. Si tens dubtes sobre quin és el teu centre de referència a efectes de mobilitat, consulta amb el teu delegat de la UGT.

#AMBLANOSTRAPLANTILLA

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.