Ja Tenim Conveni Col·lectiu

Ja Tenim Conveni Col·lectiu

TENIM CONVENI COL·LECTIU DE L’ESTALVI I EL PRIMER ACORD SECTORIAL DE TELETREBALL

FORMALITZEM EL PREACORD DE 28 DE JULIOL EN UN NOU CONVENI COL·LECTIU PER ALS ANYS 2019-2023

Malgrat patir durant tot el període de negociació l’amenaça de la reforma laboral, la UGT, CCOO i FINE hem aconseguit la retirada de la majoria de les propostes de la patronal, plasmant, en el dia d’avui, la redacció final d’un nou Conveni Col·lectiu, amb vigència fins al 31 de desembre de 2023.

Els objectius bàsics d’aquestes tres organitzacions en constituir-nos com a plataforma s’han aconseguit, sota tres premisses:

 • comptar amb un conveni col·lectiu;
 • millorar a futur les nostres condicions laborals;
 • regular el teletreball i la desconnexió digital.

El nostre compromís amb totes les persones que treballen en el sector s’ha tornat a complir. La UGT, CCOO i FINE hem evitat, una vegada més, una situació que arrasi amb les condicions laborals d’una plantilla que demostra cada dia estar més que mai a l’altura en unes circumstàncies extremadament difícils. Una plantilla que mereix respecte i reconeixement.

CONEIX LES TEVES NOVES CONDICIONS LABORALS DE CONVENI:

TELETREBALL (obrim camí)

1. Si treballes més del 30% de la teva jornada (la recollida en el RDL 28/2020), concretem les compensacions. Et correspon:

 • Un ordinador, telèfon mòbil i cadira ergonòmica, que et proporcionarà l’empresa.
 • Fins a 130 € perquè compris pantalla, teclat i ratolí, si no t’ho proveeix l’empresa.
 • Per a la resta de despeses generals 55€ mensuals, prorratejats al % de teletreball que realitzis.

 2. Si teletreballes menys del 30% de la jornada per motius de conciliació (no regulat pel RDL), concretem les compensacions. Et correspon:

 • Un ordinador i telèfon mòbil, que et proporcionarà l’empresa.
 • Poder realitzar el teletreball des del lloc que decideixis.

3. Si teletreballes per la COVID i per altres situacions d’emergència (no contemplada en el RDL), concretem les compensacions, et correspon:

 • Un ordinador i telèfon mòbil, que et proporcionarà l’empresa.
 • Fins a 45 € perquè compris pantalla, teclat i ratolí, sempre que no es disposa d’ells i no t’ho proveeixi l’empresa.
 • Poder realitzar el teletreball des del lloc que decideixis.

 

DESCONNEXIÓ DIGITAL

 

 • Reconeixement del dret a desconnectar una vegada finalitzada la teva jornada.
 • Límits a les convocatòries de reunions fora de la teva jornada diària, que en tot cas seran voluntàries i no podran finalitzar més enllà de les 19h.
 • Franja de desconnexió obligatòria entre les 19:00h i les 8.00 h del següent dia hàbil.

 

TEMPS DE TREBALL

 • Reducció Jornada Anual a 1.650 hores més 30 de formació.
 • 1 dia més de lliure disposició a partir de 2020. Per fi, consolidem 2 dies.
 • Vacances: fraccionament fins a 4 períodes.
 • Permís retribuït per violència de gènere de fins a 3 mesos.
 • Reducció de jornada dijous tarda, per a cura de menors fins a 12 anys.
 • Millora en el permís d’acumulació lactància: els 10 dies naturals més 5 hàbils es podran gaudir com 15 dies hàbils, en les entitats sense millores dels permisos de naixement.
 • Inici i còmput de tots els permisos regulats en conveni col·lectiu en dies hàbils.
 • Conversió en dies hàbils dels permisos complementaris per desplaçament.
 • Inici del permís de matrimoni en dia hàbil i gaudi en dies natural
 • Els permisos per hospitalització, intervenció quirúrgica, malaltia greu o cura de familiars, podran gaudir-se en dies alterns.

 

SALARIS

 

Increment salarial:

 • De les taules: 0,75% en 2022 i 1% en 2023.
 • Pagament addicional del 0,25% vinculat a dividends/beneficis en 2022, 2023 i 2024
 • Pagament addicional del 0,25% vinculat a un ROE >=8% en 2022, 2023 i 2024.

 

Plus conveni:

 • 2021 i 2022 cobrem la part fixa lineal del plus incrementada fins a 517,15€: traslladem 207,29€ en tots els nivells, de la part variable a la fixa.
 • A partir de 2023 el Plus Conveni tornarà a percebre’s íntegrament (part fixa i variable) actualitzant-se la seva quantia total.

 

Triennis:

 • 3% fix
 • Addicionalment es podrà reportar en un pagament únic fins al 1,20% calculat de la següent manera:
  0,20% calculat anualment si ROE>=7%             0,20% calculat anualment si ROE>=11%

 

PRÉSTECS

Habitatge:

 • Increment del mínim de 200.000€ a 230.000€ per a compra d’habitatge habitual.
 • Possibilitat de llogar l’habitatge adquirit amb préstecs habitatge de conveni en cas de trasllat que impliqui canvi de domicili i fins al retorn al territori d’origen.
 • El préstec habitatge es podrà sol·licitar fins a 3 vegades durant la vida laboral, amb venda de l’anterior habitatge i cancel·lació també del préstec anterior..

 

Atencions Diverses:

 • Incrementem el mínim de 25.000 € a 30.000 €.

 

ALTRES BENEFICIS SOCIALS

 • Extensió de l’ajuda de formació als fills i filles del personal declarat en incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.
 • Assegurança de vida: increment del capital de 9.015,18 € a 15.000 €.

 

SALUT LABORAL

 • Reconeixement de totes les plantilles com a usuaris de Pantalles de Visualització de Dades.

 

GARANTIES PER A L’OCUPACIÓ

Renovació de la clàusula d’ocupació.- compromís de 95% de plantilla fixa i termini de negociació previ a l’aplicació de qualsevol mesura traumàtica.

Podrà acordar-se l’aplicació del teletreball, com a mecanisme que permeti contribuir a resoldre problemes conjunturals o estructurals d’ocupació.

 

La UGT, CCOO i FINE valorem positivament aquest acord de conveni col·lectiu que permet continuar mantenint la regulació de les teves condicions laborals amb total garantia, màximament en la situació tan difícil que pateixen les plantilles.

#AmbLaNostraPlantilla

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.