MUTUALITAT DE PREVISIÓ LABORAL

MUTUALITAT DE PREVISIÓ LABORAL

RECONEIXEMENT DOBLE IMPOSICIÓ

UNA RESOLUCIÓ DEL TRIBUNAL ECONÒMIC ADMINISTRATIU CENTRAL RECONEIX COM DOBLE IMPOSICIÓ UNA PART DE L’ACTUAL PENSIÓ als pensionistes que van cotitzar a una Mutualitat de Previsió Laboral abans de gener de 1979.


La Resolució favorable és la 07195/2016/00/00 de 2017.07.05 del Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC), per una reclamació plantejada per treballadors de Telefònica, pel que fa a l’impacte en la pensió de jubilació sobre l’IRPF actual, de les quantitats aportades a la Caixa i / o Mutualitat Laboral fins a l’any 1979.

Els continguts de la resolució també podrien ser aplicats als treballadors de la Caixa Pensions que van cotitzar fins al 31-12-1978 a la Caixa de Previsió Laboral de la Caixa de Pensions o en una altra Caixa de Previsió o mutualitat segons la caixa o banc de procedència amb anterioritat a aquesta data.

De poder-se acreditar que s’ha cotitzat en una Caixa de Previsió, Mutualitat o Montepio laboral, segons recull la sentència, suposaria una disminució de l’import total anyal de la pensió de la seguretat social als efectes de TRIBUTACIÓ per IRPF. Per la qual cosa es tindria una base tributable inferior i un gravamen també inferior, pressuposant un estalvi fiscal anyal.

Això ve pel fet que les cotitzacions a la Caixa de Previsió Laboral o mutualitats no eren deduïbles de l’Impost sobre les Rendes de Treball en el període anterior a 1979 i per tant es tributava sobre aquestes quantitats. I que des de la implantació de l’IRPF a partir del 1979 es va tributar per la totalitat de la pensió. Generant-se d’aquesta manera una doble tributació: es va tributar sobre la quantitat cotitzada i ara sobre la totalitat de la pensió de la Seguretat Social.

Per la qual cosa la part de l’actual pensió de la seguretat social que es va generar amb les aportacions a la Caixa de Previsió Laboral o mutualitat estaria exempta de tributar per IRPF, amb un màxim del 25% de la quantia de la pensió.

Exemple: per a una pensió pública de 30.000 euros, i 9 anys de cotització a la Caixa de Previsió Laboral sobre un total de 40 anys de vida laboral, suposaria:

Percentatge dels dies cotitzats sobre la totalitat de la vida laboral = 22,5%

Això, suposaria un import de pensió de 6.750 euros
A aquest import se li aplicaria la reducció del 25% = 1.687 euros.

Obtenint així l’import exempt de tributar per IRPF i que s’hauria de reduir de la pensió anyal: 30.000-1687 = 28.313 essent aquesta quantitat la nova base tributable.

Per poder-se deduir aquest bocí de pensió cal demostrar davant d’hisenda, per part del pensionista o contribuent, que es va cotitzar en una entitat de previsió, segons la resolució, i quant de temps es va cotitzar. I no cal acreditar la quantia de les cotitzacions.

Per tant cal aportar un certificat de cotització a la Caixa de Previsió i / o nòmines que acrediten l’esmentada aportació. Per demanar-ho, a Caixabank han habilitat el telèfon 900xxxxxx on informen dels passos i documents necessaris per sol·licitar-ho.

A més a més, del certificat de la Seguretat Social de la vida laboral.

Aquesta acreditació davant d’hisenda seria més fàcil si CaixaBank, lliurés un certificat individual indicant el període en el qual es va cotitzar a la Caixa de Previsió Laboral de la Caixa de Pensions, però fins a la data Caixabank només certifica el temps que s’ha treballat a l’empresa, indicant que no pot determinar les quotes a la seguretat social, ja que no hi ha l’obligació legal de conservar aquesta informació per un període de temps tan dilatat.


SITUACIÓ ACTUAL:

La resolució del TEAC del 05-07-2017 és aplicable a molts pensionistes de la Caixa que van cotitzar abans de 31-12-1979 a una Caixa de Previsió laboral o Mutualitat segons recull la disposició transitòria 2a de la Llei 35/2006 sobre tributació per IRPF.

Això suposaria una reclamació de regularització dels exercicis fiscals 2014, 2015, 2016 i 2017, tenint en compte que l’exercici fiscal 2014 prescriu a 30 de juny de 2019.

I una modificació de les dades de la declaració de 2018. Sent necessari en tots els casos l’aportació de la documentació que ho acrediti.

Considerem que la documentació que actualment lliura la Caixa no és suficient per garantir mínimament aquest procés de reclamació davant de l’AEAT. Amb la qual cosa fa més complexa aquesta reclamació.

Que en ser les reclamacions individuals davant d’hisenda (AEAT), aquestes s’han d’interposar a  l’Administració Tributària que li correspon a cada pensionista, poden generar resolucions diferents o interpretacions, des de com aplicar la reducció o considerar suficient, o no, la documentació aportada.

Que davant de la denegació per part de l’AEAT es pot interposar reclamació davant el Tribunal Econòmic Administratiu Provincial.

Per tot això estem fent diferents gestions per poder trobar la millor manera de presentar aquestes reclamacions i orientar sobre la documentació i escrits que s’haurien de lliurar davant de l’AEAT. Amb aquest fi hem contactat amb un bufet d’advocats perquè ens assessorin en tot el procés. Seguirem informant.

S’adjunta resolució Tribunal 5-Juliol-2017, a destacar la plana 11, últims paràgrafs de “Per el que s’ha exposat”

Resolució TEA

Nota: aquesta informació ha estat elaborada per un grup de jubilats de la UGT, amb l’objectiu d’orientar i facilitar la tramitació d’una possible reclamació davant de l’AEAT. No assumint la Secció Sindical de la UGT a Caixabank, ni el grup de jubilats, cap responsabilitat més enllà de posar-la en coneixement d’aquells afiliats i simpatitzants que estiguessin interessats en aquesta qüestió.

Corresponent a cada contribuent tant la interpretació final de la resolució, com el càlcul de les quantitats i la manera que consideri oportú de presentar les reclamacions o rectificacions davant de l’AEAT, també la documentació a aportar.


El dimarts 7 de maig a les 11h, en el local del Col.lectiu Ronda de Barcelona, (Carrer de Trafalgar, 50), hi haurà una sessió informativa de les reclamacions a Hisenda en referència a la doble imposició en l’antic IRTP i en l’IRPF actual, pel que fa a les pensions que havien cotitzat en el mutualisme laboral abans de l’1-1-1979. https://www.cronda.coop/Despatxos


 

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

enllaços d’interès