PRODUCTES EN QUÈ PODREM APLICAR LA RETRIBUCIÓ FLEXIBLE

PRODUCTES EN QUÈ PODREM APLICAR LA RETRIBUCIÓ FLEXIBLE

 

La Unió Sindical CaixaBank vam aconseguir, durant la negociació l’Expedient de Regulació d’Ocupació de 2019, arrencar el compromís d’implementar un pla de retribució flexible que es desenvoluparia abans de l’1 de juliol de 2020 i que inclouria, com a mínim, els següents productes:

– Assegurança de salut de familiars

– Targeta transport

– Escoles bressols

– Assegurança d’estalvi a la jubilació

Quan falten uns dies perquè expiri el termini màxim convingut, i després de consultar-ho amb RRLL, ens comenten que a causa de l’actual situació es demorarà la seva implantació i ens han convocat a una comissió de seguiment el dia 8 de maig al matí (just quan fa un any de la signatura de l’ERO) per demanar-nos una pròrroga.

La implantació es farà gradual, en un primer moment en l’àmbit de RRHH i DT Ebre, de manera que puguin testar-se els sistemes, per posteriorment desplegar-se a la resta de l’entitat.

Perquè tingui la consideració de retribució flexible, ha de ser l’ocupador qui ofereixi el servei en substitució de la retribució dinerària, i per tant ha de ser CaixaBank qui contracti el servei i l’ofereixi a la plantilla.

 

Els productes i/o serveis en què podrem aplicar la retribució flexible són:

L’acord de l’ERO de 2019 assolit per la Unió Sindical CaixaBank estableix, com a mínim, la implementació dels següents productes:

(*) Cal tenir en compte que gran part d’aquests productes/serveis no es beneficien de l’estalvi fiscal als territoris forals del País Basc i Navarra

 

ASSEGURANÇA DE SALUT DE FAMILIARS

Com sabeu, el gaudi de la targeta sanitària d’Adeslas d’empleats, suposa una retribució en espècie exempta de tributació amb el límit de 500€ anuals (1.500€ en cas de persones amb discapacitat). És a dir, tot i considerar-se com una retribució més (en espècie) no té un cost fiscal per l’empleat.

Doncs bé, el reglament de l’IRPF estableix que aquesta exempció es pot estendre també al cònjuge i als descendents de l’empleat amb el mateix límit de 500€ anuals per persona, (1500€ en cas de persones amb discapacitat) quan les quotes o primes siguin satisfetes per l’empresa a entitats asseguradores.

És a dir, si demanem a CaixaBank que ens descompti del salari la part corresponent a les primes de l’assegurança de salut dels nostres familiars i sigui l’empresa qui ho pagui directament a SegurCaixa Adeslas, aquest import estaria exempt de tributació amb el consegüent estalvi fiscal.

 

TARGETA TRANSPORT

Aquest producte funciona amb la mateixa dinàmica que l’assegurança de salut de familiars de l’empleat, però amb uns límits i condicions diferents. Estem a l’espera de veure com volen implantar aquesta retribució flexible perquè hi ha diverses maneres.

Segons estableix l’art. 46.bis del reglament de l’IRPF, el lliurament per l’empresa als empleats de “l’abonament transports”, sempre que l’àmbit de validesa temporal de la mateixa tingui en consideració les ubicacions corresponents a la residència i al centre de treball de l’empleat, amb el límit dels 1.500 euros anuals estarà exempt de tributació.

Per tant, si sol·licitem a l’entitat acollir-nos a la retribució flexible d’aquest producte, ens descomptaran de la nòmina l’import destinat a l’adquisició de l’abonament transport i serà directament CaixaBank (o mitjançant el lliurament d’una targeta per a la seva adquisició) qui l’adquireixi per nosaltres, tenint la consideració de retribució en espècie exempta fins al límit tributant com a retribució en espècie l’excés.

L’empresa ens va anunciar, en l’anterior comissió de sseguiment, que pretén repercutir, a l’empleat, el cost del plàstic de la targeta (1,7€). Des de la Unió Sindical CaixaBank manifestem el nostre més profund rebuig i exigim a l’empresa que doni marxa enrere en aquesta pretensió.

ESCOLES BRESSOL

En aquest cas cal fer un matís important, i és que caldria analitzar, cas per cas, si convé o no acollir-se a la retribució flexible.

Això es deu al fet que, des de l’1 de gener 2018, s’incrementa la deducció de maternitat fins als 1.000€ quan s’hagin satisfet en el període impositiu, despeses en escoles bressols o centres d’educació infantil autoritzats del fill menor de 3 anys.

Si optéssim per la retribució flexible, no es permet l’aplicació d’aquest increment de deducció addicional i, per tant, hauríem d’optar entre una opció o una altra.

En definitiva, cal analitzar que ens convé més, si la retribució flexible o l’increment de deducció de maternitat, (aquesta última només es pot aplicar fins que el fill compleix els tres anys) i determinar així, quina opció afavoreix més a l’empleat.

L’empresa també ha manifestat, en aquest punt, que el servei d’escola bressol, tindrà un cost de l’1% que se li repercutirà a l’empleat sobre l’import resultant de la mensualitat. Per descomptat, exigim a l’empresa que desisteixi d’aquesta miserable pretensió.

 

ASSEGURANÇA D’ESTALVI PER LA JUBILACIÓ

En aquest cas el benefici fiscal no deriva d’una exempció sinó de l’ajornament de la seva tributació al moment en què es produeixi el cobrament de les prestacions.

És a dir, a l’empleat se li descomptaria de la nòmina l’import que vulgui destinar a l’assegurança de jubilació, i no tributarà fins que es produeixi l’abonament de les prestacions quan, probablement, la base imposable serà més baixa i, per tant, tindrà una incidència fiscal menor.

A conseqüència que des de l’1 de gener de 2014 es va rebaixar significativament el límit conjunt d’aportacions als plans de pensions i altres sistemes de previsió social (8.000€ amb caràcter general), des de la Unió Sindical CaixaBank considerem que cada vegada és més necessària la creació d’una assegurança d’estalvi, que permeti als empleats estalviar per la jubilació i que, a més, millori la seva factura fiscal.

 

A més dels productes oferts per l’empresa, des de la Unió Sindical CaixaBank, sol·licitem que es vagin incloent nous productes com el rènting d’automòbils, producte molt reclamat per la plantilla.

 

Després de la reunió de demà us informarem de les novetats i de tot el que té relació amb la retribució flexible que va aconseguir la Unió Sindical CaixaBank pel conjunt de la plantilla.

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

enllaços d’interès