RETRIBUCIÓ FLEXIBLE- FAQ´S

RETRIBUCIÓ FLEXIBLE- FAQ´S

Assegurança Mèdica de Familiars

>

Millora Assegurança Mèdica d'Empleat

Assegurança d'Estalvi

Escola Bressol

Targeta Transport

l

Pla de Retribució Flexible

ASSEGURANÇA MÈDICA DE FAMILIARS

Què passa si ja tinc una assegurança mèdica contractada per als meus familiars?

Si tens una assegurança mèdica contractada per als teus familiars, a títol individual amb Adeslas, i vols passar-la al Pla de Retribució Flexible, hauràs d’indicar els nou primers dígits de la seva targeta Adeslas, en el formulari de l’assegurança mèdica de cada familiar; després d’aquest pas es sol·licitarà un traspàs a la pòlissa Compensa +, que no requerirà qüestionari mèdic, sempre que el canvi sigui a la mateixa modalitat d’assegurança que es tenia
anteriorment. En aquests casos, es mantindran les carències i/o preexistències que existissin en la pòlissa que es traspassa.

Si ho tens donat d’alta a la pòlissa 5001 de Familiars d’Empleats, donaràs la teva conformitat, amb la contractació, al fet que es cancel·lin les pòlisses d’aquests familiars i se’ls donin d’alta en la pòlissa mèdica del Pla de Retribució Flexible.

Si ho tens donat d’alta a Adeslas, però no en la pòlissa 5001 sinó en altres pòlisses, hauràs de donar de baixa aquesta assegurança, contactant amb Adeslas a través dels canals habilitats per a aquesta gestió. En cas contrari des d’Adeslas continuaran carregant en el teu compte el preu d’aquesta altra pòlissa.

Si tens assegurat al familiar en una altra companyia asseguradora, i el contractes amb Adeslas a través de Compensa +, també hauràs de donar de baixa la pòlissa que tinguis amb l’altra companyia, si així ho desitges.

Té les mateixes cobertures Adeslas Expert que Adeslas Completa?

No. La pòlissa Adeslas Expert inclou el mòdul CUN (accés a la Cínica Universitària de Navarra), amb la qual cosa, si es contracta la pòlissa Adeslas Completa de Retribució Flexible, no estarà disponible aquest mòdul i per tant, no es podrà acudir a aquesta clínica.

Què passa si traspasso una pòlissa Adeslas Expert a l'Assegurança Mèdica de Familiars de Compensa +?

Deixaràs de tenir les cobertures d’Adeslas Expert i passaràs a tenir únicament les incloses en la pòlissa que contractis, sigui Adeslas Completa o Adeslas Extra.

Què són les carències o preexistències en una assegurança mèdica?

El període de carència d’una assegurança mèdica és el temps en el qual, estàs donat d’alta en l’assegurança, però no entra en vigor alguna de les cobertures de la pòlissa.

Una preexistència és la patologia patida i coneguda per l’assegurat abans de contractar l’assegurança mèdica.

S'assumeixen preexistències en l'Assegurança Mèdica de Familiars de Compensa +?

S’establiran, per part d’Adeslas, carències i/o preexistències en els casos en què sigui necessari emplenar qüestionari mèdic.

Quan puc realitzar la contractació d'un nounat?

En el cas dels nounats, la seva assegurança mèdica es podrà contractar en qualsevol moment, i a diferència de la resta, perquè estiguin coberts des del primer moment, i la data d’alta de la pòlissa serà la del dia de la contractació.

A més, durant els 30 primers dies, estan coberts amb la pòlissa de la mare, si el part s’ha cobert amb Adeslas.

L’empleat haurà de contractar l’assegurança mèdica del bebè en un període no superior a 90 dies des del naixement. Fer-ho més tard podria implicar manques i/o preexistències.

Casos en els quals no s'haurà de superar qüestionari mèdic, i la pòlissa serà sempre sense manques ni preexistències:
 • Les noves contractacions de familiars, durant els 3 mesos posteriors a l’alta o a la reincorporació a l’Entitat.
 • Les altes del cònjuge durant els 3 mesos posteriors al matrimoni.
 • En períodes promocionals.
Casos en els quals sí que s'haurà de realitzar el qüestionari mèdic, i podran establir-se carències i/o preexistències:

En cas de noves altes d’Assegurança Mèdica de Familiars passats els 3 mesos de l’alta i fora de períodes promocionals.

I en els Traspassos al Pla de Retribució Flexible de pòlisses d'assegurança Mèdic de Familiars d'Adeslas?
 • Sempre que aquests traspassos siguin a la mateixa modalitat que l’assegurança anterior, no s’haurà de realitzar qüestionari mèdic i es mantindran les carències i/o preexistències prèvies.
 • Traspàs a una modalitat diferent a l’anterior, per exemple, passar d’un Assegurança Adeslas Completa a una Assegurança Adeslas Extra, si es realitza fora del període promocional, s’haurà de realitzar qüestionari mèdic i es mantindran les carències i/o preexistències prèvies.
Puc incloure a un fill menor de 25 anys i/o amb discapacitat, o al meu cònjuge en l'Assegurança Mèdica de Familiars?

Sí. El període de contractació està obert durant tot l’any i podràs afegir aquests familiars a la pòlissa, quan ho desitgis.

Per a això, només has d’iniciar la simulació del producte en la plataforma, seleccionar al familiar que vulguis afegir a l’Assegurança de Mèdica de Familiars i seguir els passos que es detallen en el simulador.

En cas que vulguis incloure a un familiar que no aparegui en el sistema, i que compleixi els requisits:
– Cònjuge amb el qual estàs casat legalment.
– Fill menor de 25 anys o amb discapacitat reconeguda.

Hauràs de dirigir-te al portal de l’empleat de CaixaBank per a actualitzar la informació.

Les dades apareixeran actualitzats en la plataforma Compensa + l’endemà a la seva modificació efectiva en el portal de l’empleat de CaixaBank.

Si ja tinguessis contractat el segur prèviament per a un altre familiar, i volguessis afegir un nou en la teva pòlissa, hauràs de sol·licitar la inclusió a través la plataforma, en l’apartat “Contractacions”.

En el cas dels nounats, la seva assegurança mèdica es podrà contractar en qualsevol moment, i a diferència de la resta, perquè estiguin coberts des del primer moment, la data d’alta de la pòlissa serà la del dia de la contractació.

A més, durant els 30 primers dies, estan coberts amb la pòlissa de la mare, si el part s’ha cobert amb Adeslas.

En cas de voler incloure-ho sense manques ni preexistències, hauràs de gestionar-ho dins d’un termini 90 dies des del dia des del seu naixement.

Què passa si sóc baixa a Caixabank, excedència o passo a situació de passiu?

En cas que deixis de formar part de la plantilla de CaixaBank, automàticament els teus familiars seran baixa en la pòlissa de l’assegurança mèdica de Compensa +.

Si pertanys a un col·lectiu amb dret a donar d’alta als teus familiars, en la pòlissa 5001 Familiars d’Empleats, comptaràs amb el termini de fins a tres mesos per a fer-lo, sense que per ells s’estableixin períodes de carències o preexistències.

Si l’alta la tramites passat aquest període, els teus familiars hauran de superar el qüestionari mèdic; des d’Adeslas et comunicarien els períodes de manca i preexistències que corresponguin en cada cas.

Si tinguessis algun dubte, consulta directament amb Adeslas les condicions aplicables en aquest supòsit en el 93 566 83 40.

MILLORA ASSEGURANÇA MÈDICA D'EMPLEAT

Si tens una discapacitat reconeguda legalment =>33%

Què passa si ja tinc contractada la pòlissa Adeslas Extra com a empleat?

Si tens la Millora de l’Assegurança Mèdica d’Empleat, contractada a títol individual amb Adeslas, podràs traspassar aquesta pòlissa al Pla de Retribució Flexible i beneficiar-te dels beneficis fiscals.

Hauràs d’indicar en la plataforma, els nou primers dígits de la teva targeta en el formulari de l’assegurança de metge i sol·licitarem un traspàs a la pòlissa del Pla de Retribució Flexible, sense manques ni preexistències.

Si ho tens donat d’alta en la pòlissa 5001 de Familiars d’Empleats, donaràs la teva conformitat, amb la contractació, al fet que es cancel·li aquesta pòlissa i es doni d’alta la pòlissa mèdica del Pla de Retribució Flexible.

Si ho tens donat d’alta en Adeslas, però no en la pòlissa 5001 sinó en altres pòlisses, hauràs de donar de baixa aquest segur tu, contactant amb Adeslas a través dels canals habilitats per a aquesta gestió, encara que facis la gestió de traslladar la teva millora de l’Assegurança Mèdica en Compensa +.

Si ho tens contractat amb una altra companyia asseguradora, i ho contractes amb Adeslas a través del Pla de Retribució Flexible, hauràs de donar de baixa la pòlissa que tinguis amb l’altra companyia, si així ho desitges.

Què són els períodes de carència?

El període de carència d’una assegurança mèdica és el temps en el qual, estàs donat d’alta en l’assegurança, però no entren en vigor algunes de les cobertures de la pòlissa.

Existeixen períodes de carència si contracto la Millora de l'Assegurança Mèdica d'Empleat?

En el cas que ja tinguessis contractada la millora de cobertures, amb Adeslas, i les traspasses al Pla de Retribució Flexible, es mantindran les carències i/o preexistències que existissin en la pòlissa que es traspassa.

Si no és el cas, i contractes aquest producte en Compensa +, fora de possibles períodes promocionals en els quals no s’exigeixi, la teva alta quedarà supeditada al qüestionari mèdic, i en aquest cas, Adeslas es posarà en contacte amb tu telefònicament per gestionar-ho i t’informarà si comptes amb carències i/o preexistències.

A qui puc consultar sobre el producte de Millora de l'Assegurança Mèdica d'Empleat?

Per a consultes referents a la pròpia Assegurança Mèdica, com ara metges inclosos, centres mèdics, malalties cobertes etc., et pots dirigir al telèfon d’Adeslas 93 566 83 40.

Què són les preexistències en una assegurança mèdica?

Una preexistència, és la patologia patida i coneguda per l’assegurat abans de contractar l’Assegurança Mèdica.

S'assumeixen preexistències si contracto la Millora de l'Assegurança Mèdica d'Empleat?

En el cas que ja tinguessis contractada la millora de cobertures, amb Adeslas, i la traspasses al Pla de Retribució Flexible, es mantindran les carències i/o preexistències que existissin en la pòlissa que es traspassa.

Si no és el cas, i contractes aquest producte en Compensa +, fora de possibles períodes promocionals en els quals no s’exigeixi, la teva alta quedarà supeditada al qüestionari mèdic, i en aquest cas, Adeslas es posarà en contacte amb tu telefònicament per a gestionar-ho i t’informarà si comptes amb manques o preexistències.

En aquest cas, Adeslas es posarà en contacte amb tu per a realitzar un qüestionari telefònic amb una sèrie de preguntes sobre l’estat de salut de les persones a assegurar, en el qual et sol·licitaran les dades necessàries per a la valoració del risc mèdic, del qual sigui objecte l’assegurat.

Què passa si sóc baixa a CaixaBank, excedència o passo a situació de passiu?

En el supòsit que deixis de formar part de la plantilla de CaixaBank, automàticament seràs baixa en l’assegurança col·lectiva del sistema de Compensa +, el dia 1 del mes següent.

Si pertanys a un col·lectiu amb dret a donar-te d’alta, o a donar d’alta els teus familiars, a la pòlissa 5001 Familiars d’Empleats, comptaràs amb un termini de fins a tres mesos per a fer-lo, sense que per ells s’estableixin períodes de manques o preexistències.

Si l’alta la tramites passat aquest període establert, hauràs de superar tu i/o els teus familiars, el qüestionari mèdic i des d’Adeslas et comunicaran els períodes de carència i preexistències que corresponguin en cada cas.

Si tinguessis algun dubte, consulta directament amb Adeslas les condicions aplicables en aquest supòsit en el 93 566 83 40.

ASSEGURANÇA D'ESTALVI

Existeix un màxim o mínim d'aportació a l'Assegurança d'Estalvi de Compensa +?

Sí. No podràs realitzar aportacions anyals superiors als 10.000 € ni aportacions mensuals inferiors a 20 €.

Quines contingències cobreix aquesta Assegurança d'Estalvi de Compensa +?

L’Assegurança cobreix les contingències de jubilació, incapacitat permanent total, incapacitat permanent absoluta, gran invalidesa i defunció. Addicionalment, permet la possibilitat de disposar anticipadament en els supòsits d’acreditar desocupació de llarga durada o malaltia greu.

Què percebré quan aconsegueixi la jubilació, la incapacitat permanent, gran invalidesa o la defunció, si contracto l'Assegurança d'Estalvi de Compensa +?

L’entitat asseguradora abonarà la prestació, al beneficiari corresponent, per la primera contingència ocorreguda de les quals estiguin contractades en l’Assegurança.

L’import d’aquesta prestació es calcularà a partir del nombre de participacions afectes a la teva adhesió, en el dia que es produeixi la prestació, valorades a data de notificació de la prestació a l’entitat asseguradora, és a dir a la data de  recepció de la documentació requerida.

En cas de defunció, el beneficiari rebrà un 10% addicional a l’import de prestació calculat, amb el límit màxim de 600 € addicionals.

Has de saber que els productes Unit Linked estan vinculats a una inversió que depèn de les fluctuacions del mercat financer (el seu valor varia cada dia), per la qual cosa l’import brut serà el resultat de la venda de les participacions de l’assegurança, una vegada rebuda la documentació de la contingència produïda.

Qui són els beneficiaris de l'Assegurança d'Estalvi que es contracta a Compensa +?

Seràs el beneficiari en cas que cobris la prestació per les contingències de jubilació, incapacitat permanent total, incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.

En cas de defunció, els beneficiaris seran els que hagis comunicat en la designació expressa de beneficiaris. Si no haguessis realitzat tal designació, s’entendrà que ho són, pel següent ordre preferent i excloent: el teu cònjuge – tret que hi hagués sentència de separació -, els teus fills a parts iguals, els teus pares també a parts iguals i, finalment, els teus hereus.

Quines són les cobertures de l'Assegurança d'Estalvi?
 • Cobertures principals: jubilació i defunció.
 • Cobertures addicionals: incapacitat permanent total, incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa.
  Supòsits excepcionals de liquiditat:
  – Malaltia greu.
  – Desocupació de llarga durada
Podré disposar de l'import de l'Assegurança d'Estalvi abans de la jubilació, o si no es dòna una altra de les cobertures assegurades (incapacitat o defunció)?

Sí, podràs disposar del saldo acumulat a l’assegurança amb anterioritat a l’ocurrència de les contingències assegurades, però només en cas de desocupació de llarga durada o malaltia greu, acreditant el dret, segons la legislació vigent a cada moment.

Què passa si sóc baixa a CaixaBank, excedència o passo a situació de passiu?

En aquests casos, deixaràs de tenir accés al Pla de Retribució Flexible i es deixaran de realitzar les aportacions futures que haguessis sol·licitat amb anterioritat.

Continuaràs figurant com a assegurat, mantenint les mateixes cobertures que tenies assegurades i participant del resultat de les inversions en què estan invertides les aportacions que s’hagin realitzat.

Opcionalment, tindràs dret a mobilitzar i integrar els teus drets en un altre contracte d’assegurança de compromisos per pensions o pla de pensions. En aquest supòsit la nova asseguradora o el pla de pensions assumiran la cobertura total dels referits drets. L’import del rescat serà el valor de mercat de la inversió vinculada en aquest moment. Es podrà mobilitzar el saldo de l’adhesió a un altre contracte d’assegurança de compromisos per pensions de les mateixes característiques (d’empresa d’aportació definida de compromisos per pensions) o integrar-lo a un Pla de Pensions d’Ocupació o Pla de Pensions Individual, i que l’instrument de destí pugui admetre mobilitzacions.

Nota: En cas de sol·licitar la mobilització a un Pla de Pensions d’Ocupació o Individual, la normativa legal vigent estableix un límit d’aportacions anuals a realitzar a aquest producte, i la fiscalitat aplicable a aquesta mena de rescat és Rendiment de Treball (no és una mobilització com a tal, sinó un rescat amb fiscalitat i entrada com a nova aportació al Pla de Pensions. L’import que es mobilitzaria des de la pòlissa tindria el tractament “d’aportacions voluntàries” en el Pla de Pensions).

Com es rescata l'Assegurança d'Estalvi, si té lloc una de les contingències assegurades (jubilació, incapacitat o defunció?

Per a tramitar el pagament de la prestació hauràs de contactar amb VidaCaixa en el telèfon 902 222 118 o a través de l’adreça https://www.vidacaixa.es/contacto

Fiscalitat de les primes aportades
 • Per al prenedor: no imputa les primes abonades per l’empresa i, per tant, no tributen en l’IRPF de l’assegurat fins que no es cobri la
  contingència. En el cas que imputi, sí que es tindrà en compte en l’IRPF.
  De manera genèrica indicar que, la imputació és voluntària en les pòlisses de compromisos per pensions, si bé existeixen alguns casos en els quals la prima si ha de ser imputada (per exemple: en pòlisses d’estalvi de compromisos quan la prima superi els 100.000 €).
 • Per a l’assegurat en el moment de cobrament de la prestació.
  – Jubilació/Incapacitat: tributa com a rendiments del treball (s’inclou en la Base Imposable de l’IRPF).
  – Defunció: tributa en l’Impost de Successions i Donacions.
Política d'inversió

La política d’inversió de la Cartera queda fixada, en la seva posició central, inicialment i per a l’any 2020, en funció dels següents paràmetres:

 • Renda Variable: 28%
 • Inversió Alternativa: 2%
 • Renda Fixa: 70%

Com a mínim i de manera anual, es revisaran els criteris i s’ajustaran, en la mesura que sigui possible, sobre la base dels criteris generals d’inversió de la cartera del Pla de Pensions d’Ocupació de CaixaBank o, en tot cas, la provisió d’assegurances de vida de la pòlissa es materialitzarà en les inversions, això és carteres, que triï el prenedor d’entre les que es determinin en les condicions particulars, com a carteres susceptibles de ser vinculades a la pòlissa.
Així mateix durant tot el període de vigència de l’assegurança, el prenedor podrà optar, en les condicions establertes en el contracte, per altres alternatives d’entre la relació de carteres susceptibles de ser vinculades a la pòlissa.

ESCOLA BRESSOL

A qui interessa? En què es beneficia? Fins a quin import?

Què he de fer per a contractar el producte Escola Bressol?

Per a això has d’entrar en el producte d’escola bressol, triar la llar d’infants a la qual portes al teu bebè (disposes d’una cerca avançada en la plataforma) i indicar l’import mensual que vols que es pagui.

En cas de no trobar l’escola bressol, punxa en el següent enllaç Edenred i sol·licita l’adhesió del centre.

Contractar el servei d’escola bressol a través de Compensa +, té un cost de l’1%+ IVA, que es descomptarà de la teva nòmina, juntament amb l’import de l’escola bressol que contractis.

Quins imports puc incloure?

L’import que pots incloure en el Pla de Retribució Flexible correspon exclusivament a educació.

Els extres (menjador, material, llibres etc.) no els pots pagar a través de Compensa +, els hauràs d’abonar tu directament a l’escola bressol

Quan s'efectua el pagament a l'escola bressol?

Una vegada realitzada la teva contractació, procedirem a gestionar-la amb Edenred, proveïdor que efectuarà mensualment la transferència a l’escola bressol abans del dia 5 de cada mes.

Edenred li enviarà a l’escola bressol un extracte del pagament, i tu rebràs un correu electrònic informant-te que el mateix ha estat realitzat.

Quina escola bressol puc seleccionar?

Dins del menú de simulació de contractació, trobaràs un cercador on introduir el nom de l’escola bressol que desitges contractar.

En cas que no es trobi a la llista, pots sol·licitar la seva afiliació en el següent enllaç de Edenred , el proveïdor que presta el servei dins del Pla de Retribució Flexible, indicant el nom de l’escola bressol, persona de contacte, adreça, telèfon i el nom del nen o bé trucant al telèfon 902 054 345.

Edenred es posarà en contacte amb el centre per iniciar els tràmits d’afiliació i et mantindrà informat.

Puc modificar o donar de baixa el producte Escola Bressol

Aquest producte pots donar-lo de baixa o modificar-lo sempre que ho desitgis acudint a la pestanya “Contractacions”.

Recorda que per a aquestes gestions has de respectar les dates de contractació:

 

 • Si realitzes les modificacions o baixes, fins al dia 7 (inclòs) de cada mes, seran efectives al mes següent. No realitzant-se el descompte en la teva nòmina.
 • Si realitzes les modificacions o baixes amb posterioritat al dia 7, seran efectives passats dos mesos, descomptant-se en la nòmina la part que s’aboni per part del proveïdor a l’escola bressol.
Què passa si hi ha un error en la petició del producte Escola Bressol i vull sol·licitar la devolució de l'import?

En el cas que no donessis de baixa el servei d’escola bressol abans del dia 7, o no modifiquessis o donessis de baixa els imports a abonar abans d’aquesta mateixa data, excepcionalment i prèvia comunicació a RRHH del teu àmbit territorial, es podrà procedir a realitzar-te la devolució de l’import de l’escola bressol en la nòmina, però només després que el proveïdor l’hagi recuperat i retornat abans a l’entitat.

Què passa si sóc baixa a CaixaBank, excedència o passo a situació de passiu?

En cas de ser baixa a l’empresa, automàticament serà baixa del producte Escola Bressol. A partir d’aquest moment, si ho desitges, hauràs de realitzar el pagament a l’escola bressol a títol individual.

Existeix algun límit a l'hora d'aplicar aquest benefici fiscal?

Al territori comú i a Navarra, aquesta retribució queda “exempta” de tributació en l’IRPF sense límit anyal.

El proveïdor del servei Escola Bressol aplica alguna comissió per aquest servei?

El proveïdor del servei aplica un 1% de comissió sobre el total de l’import contractat.

Aquesta comissió està subjecta a impostos i es descomptarà també de la teva nòmina.

TARGETA TRANSPORT

Estalvia diners fins i tot fent servir el transport públic

On em lliuraran la meva Targeta de Transport?

Rebràs la targeta de transport en el teu domicili particular informat en el sistema de CaixaBank.

Si aquesta informació del domicili no és correcta, és imprescindible que l’actualitzis al Portal de l’Empleat de CaixaBank.

Veuràs el domicili al qual se t’enviarà la targeta en el moment de contractar-la en la plataforma.

On puc usar-la?

La targeta és vàlida per a adquirir títols de transport públic col·lectiu i podràs adquirir-los en aquells punts habilitats per a això, on es pugui pagar amb targeta bancària (màquines expenedores, guixetes, internet, etc.).

El funcionament és com el d’una targeta moneder. Aquesta targeta s’anirà recarregant mensualment amb l’import contractat.

En activar-la disposaràs d’un codi PIN que hauràs d’utilitzar en l’adquisició de títols de transport.

Existeix algun límit d'import mensual al contractar la Targeta de Transport?

Sí, l’import mínim que podràs destinar a aquest producte és de 10 € mensuals i el màxim de 400 € mensuals, durant els 11 mesos que triïs.

Tot l’import que superi els 136,36 € mensuals estarà subjecte a tributació, com a retribució en espècie.

On puc utilitzar la targeta per adquirir el meu títol de transport?

En els punts de vendes propis de transport públic que acceptin targetes bancàries: màquines expenedores, guixetes, web, aplicacions mòbils, etc.

Puc adquirir qualsevol títol amb la Targeta de Transport?

Sí, però únicament podràs adquirir aquells títols de transport que utilitzis tu personalment per al desplaçament entre el teu domicili i el teu centre de treball.

Puc sol·licitar una quantitat major per poder comprar l'abonament de transport del cònjuge i dels fills?

No. El legislador ha introduït l’exempció fiscal en aquest producte per  incentivar i afavorir l’ús del transport públic col·lectiu als treballadors en els seus desplaçaments personals al lloc de treball.

Aquesta és la finalitat d’aquesta eina de pagament, i és per la qual queden exempts fins a 136,36 €/mes de la recàrrega, durant un màxim d’11 mesos de l’exercici fiscal.

On puc consultar el saldo de la meva Targeta de Transport?

Per consultar el saldo i els moviments tens a la teva disposició tots els canals disponibles per a operatives de targetes de l’entitat.

Què passa si sóc baixa a CaixaBank, excedència o passo a situació de passiu?

Podràs usar el saldo disponible de la targeta, fins a la caducitat d’aquesta.

Si arribes al final de l’exercici fiscal amb saldo superior a 50€, aquest import que excedeixi els 50€, es descarregarà de la targeta i es tornarà a abonar en nòmina, encara que ja no estiguis en actiu a CaixaBank.

Què succeix amb el saldo de la Targeta de Transport al final de l'exercici fiscal?

Com els saldos no han de ser acumulables, el 10 de desembre de cada any, es descarregaran de la targeta i es tornaran a abonar en nòmina aquells saldos que superin els 50 €.

Aquesta recuperació de saldo, s’abonarà a l’empleat a la nòmina de desembre, amb el tractament fiscal que haguessin tingut de no haver-se descomptat mai per contractar el servei de Targeta de Transport en Compensa +.

Puc modificar o donar de baixa el producte de Targeta de Transport?

Aquest producte es pot donar de baixa o modificar-se sempre que ho desitgis acudint a la pestanya “Contractacions”.

El saldo que hagis anat contractant, romandrà en la targeta.

Té algun cost de gestió associat el producte de Targeta de Transport?

No. No hi ha cost per emissió i/o reposició de la targeta per a la persona treballadora.

Quina caducitat té la Targeta de Transport?

La targeta té una vigència de 5 anys des de la data d’emissió.

Només es renovaran les targetes que hagin caducat i tinguin saldo, així com aquelles per a les quals se sol·licitin noves contractacions, a través de Compensa +.

Leave a Reply

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

enllaços d’interès